Hírek / blog

ÉLIP pályázatok

ÉLIP pályázatok 2024

Élelmiszeripari  ÉLIP pályázatok vonatkozásában az elmúlt években, ill az előző pályázati ciklusban 730 milliárd forint támogatás érkezett a szektorba, míg a 2024-2027-es időszakban közel azonos forrásra számíthatunk.(Frissített cikk) ÉLIP pályázatokA  megjelent pályázati menetrend alapján az ÉLIP pályázatok várhatóan 2024 tavaszától indulhatnak. Bár a legújabb élelmiszeripari pályázatokra vonatkozó specifikus felhívások még nem kerültek nyilvánosságra, a korábbi évek gyakorlata alapján feltételezhető, hogy a kritériumok alapvetően nem fognak jelentősen eltérni. Ezért a pályázatok megtervezésekor  egyenlőre célszerű lehet az előző évek pályázati irányelveit és követelményeit alapul venni.

A felhívás célja, hogy támogatást nyújtson a mezőgazdasági termelőknek, a mikro- és kisvállalkozásoknak tevékenységük gazdaságossá tételéhez és versenyképességi pozíciójuk javításához. A pályázat lehetőséget ad feldolgozó eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

Milyen tevékenységekre lehet várhatóan ÉLIP pályázatot benyújtani?

Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése:

  • Élelmiszeripari pályázatokÚj eszközök, gépek beszerzése és új technológiai rendszerek kialakítása, amelyek az élelmiszeripari termékek előállítását és feldolgozását szolgálják.
  • Az üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz és csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó áruszállításra használható szállítójárművek (pl. teherautók és furgonok) beszerzése.
  • Feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.

Feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések és felújítások (pl. üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)

Energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések és megújuló energia felhasználására irányuló technológiák

 • Élelmiszeripari és borászati üzemekben meglévő termeléshez és/vagy termékek előállítását/feldolgozását szolgáló létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelése.
 • Épületek és építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése​​.

Kik indulhatnak az ÉLIP pályázatokon 

 1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése :
  • Magyarországon székhellyel rendelkező vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozások.
  • Vállalkozásmérettől függetlenül, beleértve a mezőgazdasági őstermelőket, az őstermelők családi gazdaságait, a szövetkezeteket, a termelői csoportokat, a termelői szervezeteket és a szociális szövetkezeteket.
  • A támogatási kérelemmel érintett tevékenységnek az Annex I. termék feldolgozására kell irányulnia.
  • A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel kell rendelkeznie.
 2. Borászati üzemek fejlesztése :
  • Ugyanazok a feltételek érvényesek, mint fent.
  • A támogatási kérelemmel érintett tevékenységnek kizárólag az Annex I. (0806 10 90 2204 2209 2307 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására kell irányulnia.

Mi a helyzet azokkal az élelmiszeripari vállalkozásokkal amelyek jelenleg nem tartoznak Annex körbe?

Azok a vállalkozások, amelyek nem tartoznak az Annex I. termékek körébe, tehát nem az Annex I. termékek előállítására irányuló tevékenységeket folytatnak, szintén pályázhatnak majd,  de más kritériumok alapján. Ha a tevékenység részben vagy egészben nem az Annex I. termék előállítására irányul, a támogatás a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok alapján valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy a támogatási kategóriák és előírások a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerint határozódnak meg.

Élelmiszeripari ÉLIP pályázatok-Milyen támogatási intenzitásra számíthatunk?

Támogatás intenzitása területi alapon Annex I termék előállítása esetén:

 • Közép-Magyarországi Régióban (KMR): Az összes elszámolható költség 40%-a.
 • Nem Közép-Magyarországi Régióban: Az összes elszámolható költség 50%-a.

Regionális beruházási támogatás esetén:

 • Az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban: A támogatási intenzitás 50%.
 • Közép-Dunántúl Régióban: A támogatási intenzitás 35%.
 • Nyugat-Dunántúl Régióban: A támogatási intenzitás 25%.

A támogatási intenzitás nagyberuházások kivételével mezőgazdasági kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, mezőgazdasági középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhető. Fontos megjegyezni, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket​​.

Itt szeretnénk kiemelni, hogy a konkrét pályázati  támogatási összegek egyenlőre  még nem ismertek.

Cikkek a témában:

ÉLIP pályázatok Beszállítói Program-2023

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése felhívás tervezet ( 2021-es minta )

 Korábbi élelmiszeripari üzemek fejlesztése, -ÉLIP pályázat jellemzői

Érdemes a korábbi pályázati struktúrát újra elemezni, hiszen feltehetően nem lesz nagy változás a felhívás alapkritériumaiban, max az értékelési szempontok fognak aktuálisan  módosulni.

A Felhívás 1. fókuszterülete az „Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”, a  2. célterületet a „Borászati üzemek fejlesztése” képezte

1,/Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése

2, Borászati üzemek fejlesztése

Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok)

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

Korábbi ÉLIP pályázat- értékelési kondíciók

ÉLIP pályázatokAz ÉLIP pályázatok kiírása – tételesen – táblázatba foglalja a pályázatok tartalmi értékelésének szempontjait. Maximálisan 100 pont érhető el. A pontszámok több mint felét – 55 pontot – az üzleti terv teszi ki. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek összes pontszáma nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére 25 pontnál kevesebbet kapott.

A támogatást igénylőnek minimálisan a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és egyéb támogatásból állhat.

A támogatott projektek esetében mód nyílik előleg igénylésére, ennek maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

A projekt fizikai megvalósítására a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított 24 hónap áll a nyertes pályázó rendelkezésre.

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“ÉLIP pályázatok 2024” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00