Hírek / blog

ÉLIP 2021 élelmiszeripari és borászati pályázat

ÉLIP 2021 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat

Az Irányító Hatóság 2021. április 28-án társadalmi vitára bocsátotta a VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú,ÉLIP 2021 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat kiírás tervezetét. Az érdekeltek 2021. május 5-ig véleményezhetik a kiírás előzetes dokumentációját.

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése felhívás tervezet

 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése, ÉLIP 2021 pályázat

A Felhívás célja, hogy támogatást nyújtson a mezőgazdasági termelőknek, a mikro- és kisvállalkozásoknak tevékenységük gazdaságossá tételéhez és versenyképességi pozíciójuk javításához. A pályázat lehetőséget ad feldolgozó eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

A fentiekben vázolt támogatásra összesen 50 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére, két fókuszterületre vonatkozóan:

A Felhívás 1. fókuszterülete az „Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”, ennek keretében 40 milliárd forint vehető igénybe. A 2. célterületet a „Borászati üzemek fejlesztése” képezi 10 milliárd forintos összeggel.

  • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése nettó 10 millió Ft. felső korlát figyelembe vételével.

  • Borászati üzemek fejlesztése

Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) nettó 10 millió Ft felső korlát figyelembe vételével.

 

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

 

ÉLIP 2021 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat, nem támogatható költségek

A pályázat keretében nem támogatható az épületek, építmények bővítése és felújítása, halfeldolgozás, takarmánygyártás, erőgépek, személygépkocsik beszerzése, ingatlan vásárlás. A borászat  esetében nem finanszírozható gönci hordónál kisebb űrtartalmú fahordó, továbbá használt gépek, eszközök, anyagok beszerzése.

ÉLIP 2021 pályázat általános kondíciók

Az Irányító Hatóság 600-700 db támogatott projekttel számol. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege: 100 millió forint.

A támogatás mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, míg – a többi régióban 50%-a lehet.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. – 2021. augusztus 31. között négy szakaszban lesz mód,

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be, az elektronikus űrlapkitöltő rendszer alkalmazásával, elektronikus űrlapon és ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

A pályázati kiírás – tételesen – táblázatba foglalja a pályázatok tartalmi értékelésének szempontjait. Maximálisan 100 pont érhető el. A pontszámok több mint felét – 55 pontot – az üzleti terv teszi ki. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek összes pontszáma nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére 25 pontnál kevesebbet kapott.

A támogatást igénylőnek minimálisan a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és egyéb támogatásból állhat.

A támogatott projektek esetében mód nyílik előleg igénylésére, ennek maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

A projekt fizikai megvalósítására a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított 24 hónap áll a nyertes pályázó rendelkezésre.

Egyéb mezőgazdasági és vidékfejlesztési pályázatok menetrendjét megtekintheti az alábbi linken.

Pályázati menetrend 2021

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“ÉLIP 2021 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00