Hírek / blog

ÉLIP pályázatok

ÉLIP pályázatok Beszállítói Program-2023

Újra ÉLIP pályázatok, az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program 2023- Keret: 6 Mrd Ft. Minimum 300 millió Ft, Maximum 500 millió Ft támogatás, Intenzitás 70% Beadás: 2023. október 12-től 2023. október 26-ig

Az ÉLIP BP pályázatok célja a Magyarországon működő élelmiszeripari beszállító vállalkozások termelői kapacitásainak fejlesztése, technológiaváltásuk támogatása, a vállalkozások szintlépésében történő segítségnyújtás, valamint, ha még nem beszállítók, azzá válhassanak.

A támogatási program végrehajtását a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, mint felügyeleti szerv jóváhagyásával a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. végzi.

A megvalósuló fejlesztések révén a hazai, alacsonyabb hozzáadott értékű termékstruktúrával működő beszállítók magasabb hozzáadott értékű termékek fejlesztését, gyártását kezdhetik meg, amelyek értékesítésével, valamint hatékonyságuk és termelékenységük növelésével, ipar 4.0-technológiák alkalmazásával és kutatási-fejlesztéssel javíthatják tevékenységüket.

ÉLIP BP

Támogatásban részesíthetők köre

 • Gazdasági társaságok és ezek konzorciumai, amelyek megfelelnek az alábbi működési jogosultsági kritériumoknak
 • Legalább két lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 3 fő.
 • Éves nettó árbevételük 2020., 2021., vagy 2022. évben elérte vagy meghaladta a 100 millió forintot.
 • Élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek. A fejlesztendő tevékenység a TEÁOR 10 vagy 11 főcsoport bármelyik alcsoportjába tartozik (kivéve 109 és 1102 alcsoportok). Alternatívan, az éves nettó árbevételük 2020., 2021., vagy 2022. évben legalább 50%-a ezen TEÁOR-okból származik (igazolható módon).
 • Az „Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program” keretében korábban nem részesültek támogatásban.

ÉLIP pályázatok -alapvető jogosultsági kritériumok

 • Beruházások, amelyek élelmiszeripari beszállítói státuszt fejlesztenek (pl. csomagolás).
 • A pályázó közétkeztető, élelmiszeripari vállalkozás vagy kiskereskedelmi lánc beszállítójává válik, ezt megállapodással vagy szándéknyilatkozattal igazolja.

ÉLIP pályázatok

Támogatás nyújtható gazdasági társaságoknak az alábbi feltételeknek kell eleget tenni

 1. A támogatást igénylőnek Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térségben kell rendelkeznie székhellyel, de ha utóbbi, akkor Magyarországon is kell legyen telephelye vagy fióktelepe.
 2. Beruházás esetén a projektet és a fejlesztéseket minimum 3 (nagyvállalatoknál 5) évig Magyarországon kell fenntartani és nem szabad külföldre telepíteni.
 3. Az elszámolható költségek nem támogatott részét önerőből kell biztosítani, ami saját forrásból vagy bankhitelből is származhat.
 4. A projekt által létrehozott vagyon csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és bizonyos feltételek mellett idegeníthető el, adható bérbe stb.
 5. A Kedvezményezettnek a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosítékot kell nyújtania a Támogató részére.

Miben tudunk önnek segíteni?

ÉLIP pályázatok -Támogatható tevékenységek ÉLIP pályázatok

 1. Új eszközök és gépek beszerzése, technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, automatizált rendszerek és robottechnológia fejlesztése.
 2. Információs technológia-fejlesztés.
 3. Gyártási licenc, know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek.
 4. Szakértői és tervezési tevékenységek az élelmiszeripari fejlesztésekkel kapcsolatosan.
 5. Ingatlan és infrastruktúra beruházások.
 6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák bevezetése.

Megjegyzés: Az a-c) tevékenységek önállóan támogathatók, d-f) tevékenységek csak kiegészítő fejlesztésként az a-c) tevékenységekhez kapcsolódóan.

A támogatásból fejlesztendő tevékenységek főszabályként az élelmiszeripari kategóriába esnek

TEÁOR 10 Élelmiszergyártás – minden alcsoport, kivéve 109 (Takarmány gyártása),

TEÁOR 11 Italgyártás – minden alcsoport, kivéve 1102 (Szőlőbor termelése).

A támogatás összege

 • A teljes rendelkezésre álló keret a 2023-as költségvetési évben mintegy 6.000.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatás mértéke A támogatás összege minimum 300 millió Ft, maximum 500 millió Ft

Támogatás intenzitása és feltételei

 1. Támogatás intenzitása: Legfeljebb 70%. Az elszámolható költségek minimum 30%-át a támogatást igénylő önerőből biztosítja. Az intenzitás azonban alacsonyabb is lehet a beérkezett kérelmek függvényében.
 2. Támogatás formája: Vissza nem térítendő.
 3. Előleg: Legfeljebb a támogatási összeg 100%-a, azonban az első részbeszámoló benyújtása és elfogadása előtt maximum 30% vehető igénybe. Az előleg pontos mértékét és ütemezését egyedileg határozzák meg a projekt jellemzői alapján.
 4. Önerő/saját forrás: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének a támogatási összeggel csökkentett részét önerőként kell biztosítania. Az önerő saját forrásból vagy állami támogatás nélküli piaci hitelből származhat.

Támogatási kérelmek benyújtása

 • Formátum: Papír alapon és elektronikus adathordozón, kizárólag postai úton.
 • Benyújtás helye: NEUMANN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT., 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
 • Benyújtás ideje: 2023. október 12-től 2023. október 26. nap 24 óráig.
 • Elektronikus benyújtás: A pályázati dokumentumokat pdf formátumban az elip2023@neum.hu és az elip2023jog@neum.hu e-mail címekre is el kell küldeni a megadott határidőig.

A támogatott egyedi projektekkel kapcsolatban vizsgált szakpolitikai elvárások

 • Beruházások, amelyek beszállítói státust, termékkört vagy technológiát (pl. csomagolás) fejlesztenek.
 • Beruházások, amelyek magas növekedési potenciállal rendelkező termékkörökben realizálódnak, különösen az élelmiszer kiskereskedelemben vagy közétkeztetésben.
 • Importkiváltó beruházások.
 • Beszállítói szint javítására irányuló beruházások, amelyek mennyiségi és minőségi javulást eredményeznek.
 • Új termék létrehozása, ami a beszállítói pozíció erősödését teszi lehetővé.
 • Hozzáadott érték növelése a beruházás által.
 • Új exportpiacokon való megjelenés, ideértve a szándéknyilatkozatot kötő szervezetek külföldi társvállalatait is.
 • Új (nagyvállalati) vevők számára történő beszállítás lehetősége.
 • Energia-megtakarítás vagy megújuló energia használatának növelése, beleértve a selejtek csökkentését, újrahasznosítást vagy geotermikus energia hasznosítását.

Elszámolható költségek

 • Tanácsadás és támogató szolgáltatás (maximum 5%).
 • Gyártási és gyártmányfejlesztési dokumentáció költsége.
 • Új technológiai eszközök vásárlása (nettó 200.000 Ft felett).
 • Új termelőeszközhöz szükséges infrastrukturális beruházások.
 • Új termelőeszközhöz kapcsolódó ingatlanfejlesztések (maximum 20%).
 • Hardverek beszerzése (nettó 30.000 Ft felett).
 • Szoftverek beszerzése az új termelőeszközhöz.
 • Gyártási licenc és know-how vásárlása.
 • Minőségi és környezetvédelmi rendszerek költsége.
 • Iparjogvédelmi tevékenység költsége.
 • Szállítójárművek beszerzési költsége (maximum 10%).
 • Támogatási kérelem befogadása utáni költségek.
 • 47., 48. és 51. §-ban meghatározott költségek.
 • Tárgyi eszközök költsége szokásos piaci áron.
 • Immateriális javak és tárgyi eszközök költsége specifikus jogi előírások szerint

Nem elszámolható költségek

 • A támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított/forgalmazott termékek és szolgáltatások költségei.
 • Földterület beszerzés, és a támogatási kérelemmel, valamint előkészítési céllal kapcsolatos költségek (pl. közjegyzői díj).
 • Meglévő gépek átalakítási költségei, eszközök leszerelési költségei és forgótőke.
 • Nehéz helyzetben lévő vagy csődeljárás alatt álló vállalkozásoktól származó költségek.
 • Készletek, fogyasztási cikkek beszerzése és apportált eszközök értéke.
 • Közvetítői vagy tanácsadói díjak, melyek a költség százalékában kerülnek meghatározásra.
 • Szinten tartó felújítási költségek és üzemszerű működési költségek.
 • Eredeti tárgyi eszközök kiváltása anélkül, hogy kapacitásnövekedést vagy termékpaletta bővítést eredményezne.
 • Bioüzemanyagok előállítása, garanciavállalási díj, franchise díj és adótanácsadás.
 • Biztosítéki költségek, jelzálog és banki garancia költségei.
 • Kamatráfordítások, reprezentációs költségek és marketinggel kapcsolatos költségek.
 • Jogszabály frissítési díj, fordítási költségek és képzés.

Értékelési szempontok

ÉLIP pályázatok

Összesen elérhető 100 pont ebből:

 • Az eszközarányos nyereség ideális értéke 5-30% között kell, hogy legyen.-15 pont
 • Az egy főre eső személyi jellegű ráfordítás a legutolsó lezárt üzleti évben haladja meg a 4 M Ft-ot – 15 pont
 • A fejlesztési terv minősége – 45 pont
 • Vállalt indikátorok – 25 pont

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“ÉLIP pályázatok Beszállítói Program-2023” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00