Hírek / blog

elelmiszeripari-uzemek- komplex- fejlesztese

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázat

Megjelent az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázat társadalmi egyeztetésre delegált pályázati kiírása

Az Irányító Hatóság 2021. május 10-ig várja az érdekelt vállalkozások és szakmai szervezetek véleményét, észrevételét a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás tervezetéről.

A társadalmi vitára bocsájtott kiírás tervezet az alábbiakban:

Komplex ÉLIP 2021 pályázat

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázat főbb irányai

élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázatA kiírásra kerülő pályázat célja, hogy a támogatott fejlesztések eredményeként növekedjen a hazai forrásból származó jó minőségű élelmiszerek piaci részesedése. A kiírás lehetőséget biztosít komplex technológiai fejlesztésekre, valamint a környezeti erőforrások hatékony felhasználására. Ennek eredményeként az ágazat szereplőinek mód nyílik a legkorszerűbb innovatív technológiák alkalmazására. Az élelmiszeripar fejlődése a magyar mezőgazdaság számára is előnyös, mivel a jó minőségű alapanyagoknak stabil felvevő piacot biztosít.

A pályázatok előnyei

 • Befektetés a jövőbe: A pályázati forrásokból finanszírozott beruházások hosszú távon biztosítják az ágazat fejlődését.
 • Versenyképesség növelése: A korszerű technológiák bevezetése és a hatékonyság növelése révén a magyar élelmiszeripari vállalkozások versenyképesebbé válhatnak a nemzetközi piacon.
 • Munkahelyteremtés: A pályázatok támogatják a munkahelyteremtést és a munkaerő megtartását az ágazatban.
 • Fenntarthatóság: A pályázatok elősegítik a környezetbarát technológiák bevezetését és az élelmiszerpazarlás csökkentését.

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázat élelmiszeripari pályázatok főbb típusai

 • Termelésfejlesztési pályázatok: Ezek a pályázatok a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer-feldolgozás és a forgalmazás fejlesztését támogatják.
 • K+F+I pályázatok: A kutatás-fejlesztés és innováció céljából kiírt pályázatok elősegítik az új termékek és technológiák kifejlesztését.
 • Marketing és promóciós pályázatok: Ezek a pályázatok a magyar élelmiszeripari termékek hazai és nemzetközi piacon történő promócióját támogatják.

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

A felhívás fontosabb célterületei

A fentiekben megfogalmazott irányelvek megvalósítására összesen 200 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére, két célterületre és ezeken belül további fókuszterületekre vonatkozóan:

A Felhívás 1. célterülete: „Az élelmiszer feldolgozó üzemek” fejlesztésére 160 milliárd forint áll rendelkezésre az alábbi fókuszterületek szerinti bontásban:

 • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása: 130 milliárd forint,
 • 6A: kisvállalkozások alapítása és munkahely-teremtés: 15 milliárd forint
 • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása: 15 milliárd Ft

A Felhívás 2. célterülete: „A borászati üzemek” fejlesztésére 40 milliárd forint áll rendelkezésre az alábbi fókuszterületek szerinti bontásban:

 • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása:35 milliárd Ft.
 • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása: 5 milliárd Ft

A pályázat keretében támogatható fejlesztések körét a Felhívás tervezete – a két célterületre vonatkozóan – részletesen megadja, ezek közül kiemelhetők az alábbiak:

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázat főbb tevékenységek

 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • Élelmiszeripari gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Szállítójárművek, teherautók és furgonok beszerzése
 • A feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek építése, bővítése
 • Energetikai korszerűsítések, felújítások

2.  célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 • Borászathoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, technológiák kialakítása
 • Anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, palackozáshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Szállítójárművek, teherautók és furgonok beszerzése
 • Borászati tevékenységet szolgáló épületek építése, kialakítása, bővítése
 • Energetikai korszerűsítések, felújítások
 • Borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvíz-kezelési fejlesztések

Az Irányító Hatóság 400 – 500 sikeres pályázattal számol, 100 millió – 5 milliárd forint értékű támogatásával.

A támogatás mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, míg – a többi régióban 50%-a lehet.

 A támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13. – 2021. december 7. között öt szakaszban lesz mód.

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be, az elektronikus űrlapkitöltő rendszer alkalmazásával, elektronikus űrlapon és ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése pályázatA pályázati kiírás – tételesen – táblázatba foglalja a pályázatok tartalmi értékelésének szempontjait. Maximálisan 100 pont érhető el. A pontszámok több mint felét – 55 pontot – az üzleti terv teszi ki. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek összes pontszáma nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére 25 pontnál kevesebbet kapott.

 

A projekt fizikai megvalósítására a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított 24 hónap áll a nyertes pályázó rendelkezésre.

Jelen pályázat „kistestvére” az alábbiakban:

ÉLIP eszközbeszerzés pályázat

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00