Hírek / blog

mezőgazdaság digitalizációja pályázat

Mezőgazdaság digitális átállása pályázat

 Megjelent a mezőgazdaság digitális átállása pályázat, illetve az ahhoz  kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása kiírás társadalmi vitára bocsájtott anyaga.

 

 „A mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” címet viselő VP2-4.1.8-21 kódszámú felhívás tervezetét társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Irányító Hatóság.  Ennek keretében 2021. május 12-ig várják az érdekelt vállalkozások és szakmai szervezetek véleményét, észrevételét.

A társadalmi egyeztetésre benyújtott anyag az alábbi linken található.

Mezőgazdaság digitális átállása pályázat

Mezőgazdaság digitális átállása pályázat főbb tartalmi elemek

A pályázat célja, hogy az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák alkalmazásával növekedjen az ágazat versenyképessége és hozzáadott értéktermelése. Az új technológiák – az automatizálás, a robotizálás, stb. – alkalmazásának eredményeként hatékonyabbá válik a műtrágya és növényvédő szer felhasználás és az öntözés, javul a talaj vízmegtartó képessége.

A kiírás tervezetében megfogalmazott irányelvek megvalósítására összesen 100 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére, két célterületre vonatkozóan:

  • A felhívás 1. célterülete: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából. Keretösszege: 90,0 milliárd Ft.
  • A felhívás 2. célterülete: megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése, a generációs megújulás elősegítése. Keretösszege: 10,0 milliárd Ft.

Mezőgazdaság digitalizációja pályázat fejlesztendő tevékenységek

A pályázat keretében támogatható fejlesztések körét a Felhívás tervezete részletesen definiálja, ezek közül kiemelhetők az alábbiak:

  • Precíziós munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek, permetezők, traktorok kombájnok és egyéb betakarítógépek, munkagépek, permetezőgépek beszerzése.
  • Precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó számítástechnikai eszközök beszerzése.
  • Döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése.
  • Termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése.
  • Környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése.

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

Mezőgazdaság digitális átállása pályázat általános jellemzők

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén egyaránt – minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint. A támogatott projektek várható száma 1 500 – 2 000 db.

 A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. – 2021. november 19. között 6 szakaszban lesz mód.

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be, az elektronikus űrlapkitöltő rendszer alkalmazásával, elektronikus űrlapon és ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

A pályázati kiírás – tételesen – táblázatba foglalja a pályázatok tartalmi értékelésének szempontjait. Maximálisan 100 pont érhető el. A pontszámok több mint felét – 60 pontot – az üzleti terv teszi ki. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek összes pontszáma nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minősége nem éri el a 30 pontot.

A Felhívás részletesen megadja az elszámolható költségek mértékét, illetve arányait.

A projekt fizikai megvalósítására a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított 24 hónap áll a nyertes pályázó rendelkezésre.

Hasonló,  a témába vágó mezőgazdasági pályázati kiírások:

Kertészeti gépbeszerzés-2021 pályázat

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00