Hírek / blog

Kertészeti gép pályázat

Kertészeti gép pályázat 2024

A Kertészeti gép pályázatot előreláthatólag  2024 decemberében írja ki a kormány. ( Frissített cikk )

2024 utolsó hónapjaiban megnyílnak a kertészeti gép pályázat pontosabban a „Kertészeti üzemek technológiai fejlesztésének  támogatása” kiírás.   A  pályázati szempontrendszer jelentősen változott  már 2021-ben is  az előző ciklushoz képest,- különösen az üzleti tervvel kapcsolatos értékelési tételek kaptak kiemelt fontosságot. Feltehetőleg ez a tendencia csak folytatódni fog 2024-ben is.  Ebben az új 2024 végére tervezett pályázati kiírásban az értékelők minden bizonnyal elvárnak majd egy bizonyos gazdasági múltat, és majd az üzleti teljesítményt is díjazni fogják.

Egyenlőre csak a korábbi  – Kertészeti gép pályázat 2021 – kiírás pontozása szolgálhat nekünk alapul, ahhoz, hogy fel tudjunk készülni a 2024-es pályázati dömpingre.

Kertészeti gép pályázat támogatható/nem támogatható eszközök

A Felhívás célja az ágazat hazai kertészeti ágazat versenyképességének erősítése. A kiírás támogatni kívánja, a gazdaságok kertészeti eszköz- és gépbeszerzését, ebbe a körbe tartoznak:

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
b) önjáró és vontatott betakarítógépek,
c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
d) talajművelő gépek,
e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,
f) maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével.

Csak néhány példa a fenti gépbeszerzési opciókra

Ilyen gépek lehetnek például:

 • Eke: A talaj megfordítására és lazítására használják, előkészítve azt a vetésre.
 • Borona: A talaj simítására és aprítására használják, valamint a gyomok irtására.
 • Vetőgép: A különböző magvak pontos és egyenletes elvetésére szolgál.
 • Műtrágyaszóró: A műtrágya egyenletes terítésére használják a termőföldeken.
 • Permetező: Növényvédelmi szerek (pl. herbicid, fungicid) kijuttatására használatos.
 • Szedő platform: Mobil platform, amely lehetővé teszi a munkások számára, hogy kényelmesen és hatékonyan szedjék a magasabban elhelyezkedő gyümölcsöket.
 • Szüretelő-szedő gép: Gépesített megoldás a gyümölcsök és szőlő gyors és hatékony betakarítására. Bizonyos típusok rezgést vagy légáramot használnak a gyümölcsök leválasztásához.
 • Szedőputtony: Egyszerűbb eszköz, amelyet a munkások használnak a gyümölcsök kézi szedésénél, lehetővé téve a gyümölcsök gyors gyűjtését és szállítását.
 • Rotakapa: A talaj lazítására és finomítására használják, különösen kertekben és kisebb területeken.
 • Mélylazító: A talaj mélyrétegeinek lazítására használják anélkül, hogy azokat megfordítanák, javítva a vízelvezetést és a gyökérnövekedést.
 • Mulcsozó: Növényi maradványok aprítására és a talajfelszínre való elterítésére használják, ami javítja a talaj szerkezetét és termékenységét.

Kertészeti gép pályázat

Önállóan NEM TÁMOGATHATÓ tevékenységek

a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,

b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
c) tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi beszerzése,
d) göngyöleg beszerzése,
e) természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,
f) betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

Kertészeti gép pályázat a 2021-es jellemzők alapján

Kertészeti gép pályázatA  kertészeti gépbeszerzés 2021 pályázat keretösszege 50 milliárd forint, amelyet két célterületre vonatkozóan hirdettek meg. Az „A” terület esetében a mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, szerkezetátalakítása és korszerűsítése, piacorientáltságának fokozása és a mezőgazdasági tevékenységük diverzifikálása a cél. Az erre elkülönített keret 45 milliárd forint.  A „B” szegmens fókuszában a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők belépésének megkönnyítése és a generációváltás elősegítése állt. Az erre elkülönített keretösszeg: 5,0 milliárd forint. Az Irányító Hatóság 2500 – 3000 db támogatott projekttel számolt.

A felhívás részletezte a pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjait és az egyes területre adható maximális pontok számát. Az adható pontok száma 100. Az értékelésben a legnagyobb súllyal – 70 ponttal – az üzleti terv szerepel. Az üzleti terven belül a piaci kapcsolatok és az innovációs képesség összesen 30 ponttal honorálható. Nem támogathatók azok projektek, amelyek összes pontértéke nem éri el a 40 pontot, továbbá az üzleti terv pontszáma 30 pont alatti.

A kiírás értelmében a vissza nem térítendő támogatás felső határa – egyéni és kollektív projekt esetén, egyaránt – 25 millió forint. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, míg többi régióban 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelők projektjei 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A támogatott projektek esetében mód nyílik előleg igénylésére, ennek maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a. A projekt megvalósítására a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított 24 hónap áll a nyertes pályázó rendelkezésre.

Az alábbiakban csatoljuk a 2021-es tervezetet.

Pályázati felhívás

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“Kertészeti gép pályázat 2024” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00