Hírek / blog

Kertészeti géptámogatás 2021

Kertészeti gépbeszerzés 2021 pályázat

Társadalmi egyeztetés alatt áll a VP2-4.1.3.5-21, kódszámú „Kertészeti üzemek megújításának támogatása”  azaz a kertészeti gépbeszerzés 2021 pályázat-című pályázati felhívás tervezete. Az egyeztetést kiíró Irányító Hatóság 2021. április 25-ig várja a felhívással kapcsolatos észrevételeket, véleményeket.

Az alábbiakban csatoljuk a társadalmi vitára kerülő felhívást.

Pályázati felhívás tervezet

Kertészeti gépbeszerzés 2021 pályázat támogatható/nem támogatható eszközök

A Felhívás célja az ágazat hazai kertészeti ágazat versenyképességének erősítése. A kiírás támogatni kívánja, a gazdaságok kertészeti eszköz- és gépbeszerzését, ebbe a körbe tartoznak:

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
b) önjáró és vontatott betakarítógépek,
c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
d) talajművelő gépek,
e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,
f) maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével.

Önállóan NEM TÁMOGATHATÓ tevékenységek

a) mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,

b) öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
c) tehergépkocsi, pótkocsi és félpótkocsi beszerzése,
d) göngyöleg beszerzése,
e) természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,
f) betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése

 

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

 

Kertészeti gépbeszerzés 2021 pályázat általános jellemzők

A  kertészeti gépbeszerzés 2021 pályázat keretösszege 50 milliárd forint, amelyet két célterületre vonatkozóan hirdetnek meg. Az „A” terület esetében a mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének javítása, szerkezetátalakítása és korszerűsítése, piacorientáltságának fokozása és a mezőgazdasági tevékenységük diverzifikálása a cél. Az erre elkülönített keret 45 milliárd forint.  A „B” szegmens fókuszában a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők belépésének megkönnyítése és a generációváltás elősegítése áll. Az erre elkülönített kerete összeg: 5,0 milliárd forint. Az Irányító Hatóság 2500 – 3000 db támogatott projekttel számol.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. – 2021. szeptember 28. között lesz lehetőség 6 szakaszban.

A felhívás részletezi a pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjait és az egyes területre adható maximális pontok számát. Az adható pontok száma 100. Az értékelésben a legnagyobb súllyal – 70 ponttal – az üzleti terv szerepel. Az üzleti terven belül a piaci kapcsolatok és az innovációs képesség összesen 30 ponttal honorálható. Nem támogathatók azok projektek, amelyek összes pontértéke nem éri el a 40 pontot, továbbá az üzleti terv pontszáma 30 pont alatti.

A kiírás értelmében a vissza nem térítendő támogatás felső határa – egyéni és kollektív projekt esetén, egyaránt – 25 millió forint. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, míg többi régióban 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelők projektjei 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A támogatott projektek esetében mód nyílik előleg igénylésére, ennek maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a. A projekt megvalósítására a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított 24 hónap áll a nyertes pályázó rendelkezésre.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00