Hírek / blog

gazdaság átadás pályázat

Gazdaságátadási pályázat 2024

ÚJ  intézkedésként,  a generációváltást elősegítendő gazdaságátadási pályázat megjelenésére 2024- es év elején számíthatunk. ( Cikk frissítve:203.10.25.)

A gazdaságátadási pályázatok komoly segítséget jelenthetnek azokban a mezőgazdasági vállalkozásokban ahol a fiatalok lelkesedéssel folytatnák felmenőik tevékenységét.

A hazai mezőgazdasági termelők 35 százaléka betöltötte a 65. életévét. A cél, hogy a nyugdíj-korhatárhoz közel álló gazdálkodók mezőgazdasági üzemeit fiatalabb termelők vegyék át. Kifejezetten jó hír, hogy a gazdaságátadási pályázatban résztvevők többlettámogatásokra számíthatnak más beruházási pályázatok kapcsán.

Gazdaságátadási pályázat -Hogyan és mikor változtak meg ezek a jogszabályok?

Számos jogszabályváltozást hozott a 2023–as év a hazai mezőgazdaságban, az egyik legjobban várt módosítás a generációváltást elősegíteni hivatott gazdaságátadási törvény volt. Bár a jogszabályt még 2021 decemberében hirdették ki, a törvény csak ebben az évben január elsején lépett hatályba.

gazdaságátadás jogszabály

A fenti törvény értelmezésével kapcsolatos cikkünk:

Gazdaságátadási szerződés: 28 plusz 1 kulcsfontosságú kérdés és válasz

Milyen változásokat hozott az új törvény?

A közelmúltban bekövetkezett legnagyobb változás a gazdaságátadási pályázatok terén az, hogy a tulajdonosok egységként adhatják át a teljes gazdaságot. Ez azt jelenti, hogy a gazdasághoz kapcsolódó összes elem (a föld, az egyéb ingatlan és ingóvagyon, a vagyon értékű jogok, a társasági részesedések) egyszerre, egyben kerülhetnek át az új tulajdonoshoz. Ez a változás jelentősen egyszerűsíti a gazdaságátadási pályázatok folyamatát, és lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb tranzakciókat.

A szerződések átruházása, a pályázatok, támogatások és hiteljogviszony átadása is sokkal egyszerűbbé válik az új szabályozásnak köszönhetően. A gazdaságátadási pályázatok során a feleknek nem kell külön-külön intézkedni a különböző vagyonelemek átruházásáról, hanem egyetlen, átfogó szerződéssel rendezhetik a teljes gazdaság átadását.

Fontos megjegyezni, hogy a törvény nem kötelező erejű, vagyis azok a termelők, akik nem kívánnak élni e jogszabály nyújtotta lehetőségekkel, ők más eszközökkel is megválhatnak a gazdaságuktól, illetve egyéb vagyontárgyaiktól. A gazdaságátadási pályázatok csak egyik alternatívája a vállalkozások átadásának, de az új szabályozás révén jelentős előnyöket nyújt a tranzakciók lebonyolítása során.

Az új szabályozás alapján a gazdaságátadási pályázatok lehetőséget teremtenek a vállalkozások számára, hogy egyszerűbben és gyorsabban adhassák át a teljes gazdaságukat az új tulajdonosoknak, akik többek között leginkább egyenes-ági leszármazottak lehetnek.

A gazdaságátadási pályázatok révén a vállalkozások egységes és átlátható módon rendezhetik a gazdaság átadásával kapcsolatos ügyeiket, és a feleknek nem kell külön-külön tárgyalniuk a különböző vagyonelemek átruházásáról.

Összességében a gazdaságátadási pályázatok új szabályozása jelentős változásokat hozott a gazdaságok átadásának folyamatában.

Emellett az átruházási folyamatban a szerződések, pályázatok, támogatások és hitel jogviszonyok átadása is egyszerűbben kivitelezhető,- ami időt és erőforrást takaríthat meg a felek számára.

A gazdaságátadási pályázatok előnye az is, hogy a gazdálkodók számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy az új tulajdonosokkal közösen dolgozhassanak a gazdaság fejlesztésén és növekedésén. Így a gazdaságátadás során a megszerzett tapasztalatok és a helyi piacismeret nem veszik el, hanem továbbra is hasznosításra kerülhetnek az új tulajdonosok által.

Hogyan működik ez a jogszabály, Mire figyeljünk?

 • A gazdaság átadása egy gazdaságátadási szerződés révén mehet végbe. Ennek több módjára is lehetőséget nyújt az új szabályozás.
  • A felek adásvétel útján vagy akár ajándékozás révén is nyélbe üthetik az ügyletet,
  • köthetnek tartási szerződést, vagy életjáradék fizetésében is megállapodhatnak.

Miben tudunk önnek segíteni?

Gazdaságátadási pályázat- Ki lehet a mezőgazdaság átadója, ill. átvevője?

Átadó lehet:

 • az az öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb öt éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,
 • aki legalább tíz éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet, és ebből igazoltan árbevétele származott.

Átvevő lehet:

 • Gazdaságátvevő pedig a 50. életévét be nem töltött termelő

Gazdaságátadási pályázat-Milyen rokonsági viszonyban álljanak egymással a felek?

A könnyített gazdaságátadásnak, fontos feltétele,

 • hogy a fiatalabb félnek rokoni kapcsolatban kell lennie a gazdaságot átadó mezőgazdasági vállalkozóval vagy őstermelővel.
 • Abban az esetben nem szükséges a vérségi kapcsolat, ha az átvevő legalább hét éve az alkalmazottja a gazdaságot átadó termelőnek.

Milyen támogatások várhatók ebben a témában?

 • Pályázat címe: Generációs megújulást szolgáló beavatkozások
 • Támogatás igénybe vehető a gazdaság átadó és a gazdaság átvevőnek egyaránt.

Mekkora támogatásra lehet számítani?

Támogatás formája: átalány kifizetés

Támogatási összege gazdaság-átadó mezőgazdasági termelőknek:

 • 10 000-50 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 50 000 EUR
 • 50 000-100 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 60 000 EUR
 • 100 000 EUR STE felett 70 000 EUR

 

Támogatási összege gazdaságátvevő mezőgazdasági termelőknek:

 • 10 000-50 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 40 000 EUR
 • 50 000-100 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 70 000 EUR
 • 100 000 EUR STE felett 100 000 EUR

Mi lesz ott, ahol nincs olyan személy a családban, aki átvegye a gazdaságot?

Ahol nem áll rendelkezésre közvetlen, a törvény által kijelölt hozzátartozó, aki átvenné a gazdaságot, ott az adásvételi lehetőségek változatlanul érvényesek maradnak. Azonban egy szabad piaci tranzakciónál a tulajdonosnak szem előtt kell tartania, hogy nem biztosítható, hogy pontosan az a személy vásárolja meg a földjét, akit ő preferálna – különösen, ha másnak van elővásárlási joga arra a területre. A prioritás valójában a termőföld átadásánál van, mivel ez a legjobban szabályozott aspektus. A többi eszköz, mint a gépek, készletek vagy jogosultságok, kevésbé kötöttek, opcionálisan javasolható , hogy azok akik ebben a helyzetben találják magukat: tartsák meg a földjük tulajdonjogát, amennyire csak lehetséges. Ez nem gátolhat meg másokat abban, hogy a földjét használják, de a tulajdonjog megőrzése elsődleges.

Aki átadja a gazdaságát, az teljesen kiírja magát a mezőgazdálkodásból?

Egy gazdaságátadó gazdálkodó, aki a gazdaságát átadja, azzal elvben elhagyja az adott mezőgazdasági ágazatot, ahol korábban tevékenykedett. Ennek ellenére lehetséges, hogy más ágazatban aktív marad, vagy akár tulajdonosi vagy vezetői pozícióban is részt vehet. A generációváltás természetes része az életnek; így az idő múlásával a gazdálkodók gyakran választják a nyugalmasabb életet, élvezve korábbi munkájuk gyümölcseit. Azonban nem kizárt, hogy egy átadott gazdaságban munkavállalóként vagy megbízottként továbbra is részt vehessenek.

Gazdaságátadási opciók  – Melyik verzió lehet majd a befutó?

A gazdaság átadása többféleképpen történhet: adásvétel, ajándékozás, tartás vagy járadék formájában. A törvény lehetővé teszi ezeknek a módszereknek a kombinálását is. A realitásokra alapozva valószínű, hogy az ajándékozás lesz a leggyakoribb módszer. A többi átadási forma anyagi terhet ró a gazdaság más szereplőire. Például nincs sok értelme egy nagy értékű gazdaságot hitelből átvenni egy családtagtól, mivel ez csak növeli a gazdaság adósságát anélkül, hogy tényleges fejlesztés történne. Az ajándékozás, különösen közeli rokonok vagy testvérek között, illetékmentes, így nem okoz kiesést az állami költségvetésben. Azonban érdemes figyelembe venni az osztályra bocsátás jogintézményét, amely az ajándékozás értékét a hagyatékhoz számíthatja. A termőföld átadása, legyen az ajándékozás vagy adásvétel formájában, kifüggesztés nélkül megy végbe gazdaságátadási szerződés alapján.

Mit lehet átadni a gazdaságátadási szerződéssel?

Átadható eszközök és jogok

A gazdaságátadási szerződés keretein belül számos dolog átadható, köztük termőföld, ingatlan, ingóságok, mezőgazdasági gépek, állatállomány, és különböző hatósági engedélyek. Ezen felül különböző szerződések, mint a támogatási, termeltetési, biztosítási, szaktanácsadói, haszonbérleti, és hitelszerződések is átadhatók. Ha ezek a szerződésben szerepelnek, akkor jogutódlással kerülnek átadásra az új tulajdonosnak.

Részleges átadás

Nem szükséges a teljes vagyon átadása; tehát lehetséges csak bizonyos földterületek vagy eszközök átadása. Fontos azonban megjegyezni, hogy az átadó a szerződés megkötése után nem végezhet mezőgazdasági tevékenységet és nem szerezhet új földterületet.

Átadó kötelezettségei

Az átvevő örökli az átadó földforgalmi törvény szerinti kötelezettségeit. Tehát ha az átadó vállalta az ökológiai gazdálkodást egy bizonyos időszakra, az átvevőnek is ezt kell folytatnia.

Támogatás jogutódlással

A KAP eljárásrend tervezete alapján, ha a gazdaságátadási szerződésben szerepelnek pályázati jogok és kötelezettségek, azok jogutódlással átadhatók. Ezt az IH-nál kell kérelmezni.

Hitelek átadása

Bár a hitelszerződés is átadható, a bankokra számos törvény vonatkozik, amelyeket nem lehet a gazdaságátadással felülírni. Mielőtt gazdaságátadási szerződést kötnének, mindenképpen érdemes a bankkal egyeztetni, különösen, ha az átvevő esetleg nem hitelképes vagy tiltólistán szerepel.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

 

 

 

“Gazdaságátadási pályázat 2024” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00