Hírek / blog

Gazdaságátadás pályázatok

Generációváltás pályázatok 2024-Illetékmentesség

Páratlan összekapcsolódás: Generációváltás pályázatok és az illetékmentesség a mezőgazdasági ágazat fejlődéséért

A mezőgazdasági termelők korosztályi eloszlása általános tendenciája az, hogy a legtöbb termelő a középkorú vagy az idősebb korosztályba tartozik. A fiatal gazdálkodók aránya viszonylag alacsony, ami a generációváltás és a mezőgazdasági ágazat jövője szempontjából  komoly kihívást jelent.

Generációváltás  pályázatok összefoglalója

A mezőgazdasági ágazat generációváltásának elősegítése, valamint a jelzett korszerkezet kompenzálására  a vidéki térségek fejlesztése érdekében 2023-tól új vidékfejlesztési pályázatok állnak majd a fiatal gazdálkodók rendelkezésére.

A generációváltás támogatásának célja, hogy az idősebb, nyugdíj közelében lévő gazdálkodók átadhassák a mezőgazdasági üzemeiket a fiatalabb generációnak. Ezzel javul a mezőgazdasági termelők korszerkezete, és a működő mezőgazdasági üzemek fennmaradhatnak és fejlődhetnek.

Generációváltás pályázatok Kik pályázhatnak a generációváltás pályázatok-ra? A támogatásra természetes személyek, jogi személyiség nélküli és jogi személyiségű vállalkozások pályázhatnak. Az idősebb gazdálkodók is részesülhetnek támogatásban, ha már elértek az öregségi nyugdíj korhatárhoz, és együttműködés keretében segítik az átvevőt a gazdálkodás szervezésében.

A támogatás mértéke üzemmérettől/árbevételtől függően átadó/átvevő esetében : 40-100 000 Euró között változhat.

Az előző blogbejegyzéseinkben már részletesen írtunk a gazdaságátadási pályázatokról. Gazdaságátadási pályázat a mezőgazdaságban 2023-ban

Miben tudunk önnek segíteni?

Az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény

Ebben a cikkben azonban a gazdaságátadás jogi hátterével-(pl. a A földek tulajdonjogának átruházására, illetve használatának átengedésére vonatkozó Földforgalmi törvényben előírt kérdéseket)  és az illetékmentességgel kapcsolatos témákat fogjuk kifejteni.

2023. január 1-én hatályba lépett az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény.

Gazdaságátadási törvény

A generációváltás jogi szempontból egy összetett folyamat, amely számos kérdést érint. Ennek megkönnyítésére a jogalkotó bevezette a gazdaságátadási szerződést, amely egy speciális szerződéstípus az agrárgazdaság átadására.

A gazdaságátadási szerződés lényege, hogy az átadó a mezőgazdasági üzemet, mint egységet adja át az átvevőnek. Ez magában foglalja a földterületeket, ingatlanokat, ingóságokat, vagyoni értékű jogokat, társasági részesedéseket, hiteleket, pályázati támogatásokat és engedélyeket.

Földforgalmi törvény előírásai és a Generációváltás pályázatok

Az egyik legfontosabb dolog, amit tudni kell a gazdaságátadási szerződésről, hogy az átruházott mező- és erdőgazdasági földek mentesek az elővásárlási jogtól. Ez azt jelenti, hogy nem kell kifüggeszteni a földekkel kapcsolatos hirdetményeket, és nem kell hatósági jóváhagyási eljárást lefolytatni.

Ha a gazdaságátadási szerződésben a felek megállapodnak abban, hogy a földek használatát átadják egymás között, akkor a földek mentesek az elő-haszonbérleti jogtól. Ez azt jelenti, hogy az átadó nem köteles előre engedélyt kérni a földek használatára, ha az átadás haszonbérlet vagy szívességi földhasználat címen történik.

  • Az átvevőnek ugyanakkor meg kell felelnie a Földforgalmi törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény földszerzési és birtokmaximumra vonatkozó szabályainak.
  • Az átvevőnek a földhasználatáról nyilatkoznia kell, és vállalnia kell, hogy a földet maga használja és a földhasznosítási kötelezettségének eleget tesz.
  • Az átvevőnek vállalnia kell, hogy a földet az első 5 évben nem hasznosítja más célra, kivéve a Földforgalmi törvényben meghatározott eseteket.
  • Ha az átvevő a földszerzési vagy birtokmaximumot átlépné, akkor a gazdaságátadási szerződés semmissé válik.

A gazdaság átvételekor az átvevőnek tisztában kell lennie ezekkel a kötelezettségekkel. Ha az átvevő nem tartja be a szabályokat, akkor az lehetőséget ad a hatóságoknak arra, hogy a tulajdonjogot visszavezessék. Ezért fontos, hogy mind a gazdaságátadó, mind az átvevő tisztában legyen ezekkel a szabályokkal és előírásokkal a tranzakció előtt.

Generációváltás pályázatok

A jogalkotó a generációváltás pályázatok során  olyan illetékfizetési szabályokat hozott létre, amelyek kedvezőbb feltételeket biztosítanak a gazdaságátadás folyamatában.

  1. Illetékmentesség a visszterhes vagyonátruházási illetéknél: Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdaságok tagjai illetékmentességet élveznek a termőföld, tanya, építmények és ingóságok tulajdonjogának megszerzése során, amennyiben a gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval kötött szerződésről van szó.
  2. Ajándékozási illeték alóli mentesség: A generációváltás keretében a termőföld, tanya, építmények és ingóságok ajándékozása során az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és a családi gazdaságok tagjai mentesülnek az ajándékozási illeték alól.

Összességében tehát olyan illetékmentességi szabályokat tartalmaz a törvény, amelyek nagyban segíthetik  a mezőgazdasági generációváltás komplett folyamatát és egyben támogatják a fiatalabb nemzedék bevonását a gazdaságátadás folyamatába.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00