Hírek / blog

vidéki turizmus fejlesztése pályázat

Vidéki turizmus fejlesztése pályázat

A Vidékfejlesztési Pályázatok keretében újra kiírásra kerül a Vidéki turizmus fejlesztése  pályázat.  A felhívás címe: Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1–21.  A kiírás jellemzően a már mezőgazdasággal, vagy/és  borászattal foglalkozó  termelőknek abban nyújt segítséget, hogy kiegészítő  turisztikai  szolgáltatással főleg szálláshely kialakítással vagy bővítéssel  „ diverzifikálni „ tudják a meglévő mezőgazdasági/borászati portfóliót.  A pályázat korábbi „kiadásai” rendkívül nagy népszerűségre tettek szert. Remélhetőleg ez az új felhívás is felkelti majd a potenciális pályázók érdeklődését.

Vidéki turizmus fejlesztése pályázat társadalmi egyeztetés

A pályázat kiemelten preferálja a projekt keretében a falusi szálláshely fejlesztések megvalósulását, és ebben az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a továbbiakban: FATOSZ) által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány megszerzését, amelyet a záró kifizetési igényléshez szükséges csatolnia.

Röviden foglaljuk össze a  Vidéki turizmus  fejlesztése pályázat tervezett felhívás fontosabb jellemzőit:

 • A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 – 1000 db.

Alapjogosultsági feltételek –mezőgazdasági vállalkozóknak és borászatoknak vidéki turizmus fejlesztése ill. szálláshely fejlesztés estén

A pályázatra csak és kizárólag olyan vidéki térségekben működő mikro vállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő / őstermelők, vállalkozók pályázhatnak akik,

együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen található ( felhívás  megjelenését követően a 3-as számú pályázati melléklet tartalmazza majd a település listát )
 • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Miben tudunk önnek segíteni?

Vidéki turizmus fejlesztése pályázat-projekt területi korlátozása

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült településrészei;

Falusi turizmus pályázat és/vagy borászati szálláshely fejlesztés  keretében támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható, azonban minimum 1 db megvalósítása kötelező a projekt keretében:

 • Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyhez nem kapcsolódik.
 • Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 • Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 • Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése: olyan új épület építése; vagy olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.

Támogatható továbbá kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése, vagy eszközök beszerzése.

Mezőgazdasági turisztikai pályázat támogatás intenzitás, támogatás nagysága

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.

A támogatás mértéke:

A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén -50%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen  60%

A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen  70%

Vidéki turizmus pályázat tervezett beadási szakaszok

 1. Első szakasz: december 8. – 2021. december 22.
 2. Második szakasz: január 12. – 2022. január 26.
 3. Harmadik szakasz: január 27. – 2022. február 10.
 4. Negyedik szakasz: március 23. – 2022. április 6.
 5. Ötödik szakasz: április 7. – 2022. április 21.

Tartalmi értékelési szempontok

Az egyes projektek által érintett települések, és az alábbiakban feltüntetett  jogszabályoknak való megfelelés estén,  a tartalmi értékelés során plusz pontok adhatók

 • A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet –plusz 15 pont
 • Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése” érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. Határozat 1. számú melléklet –plusz 5 pont
 • „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. Határozat 1. számú melléklet –plusz 5 pont
 • „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. Határozat 1. és 2. számú melléklet plusz 5 pont
 • A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet – plusz 5 pont.
 • A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet -plusz 5 pont.

A pályázati projektek további értékelésénél, a Közreműködő Hatóság úgynevezett Üzleti Terv elkészítését kéri, amelynek adható maximális pontszáma 65 pont.

Az Üzleti Tervben a teljesség igénye nélkül az alábbi kiemelt területek/témák kifejtése javasolt

 • A támogatási kérelem benyújtásakor vagy azt megelőzően folytatott turisztikai tevékenységek bemutatása,
 • A megvalósítási helyként feltüntetett településen, vagy annak közelében milyen turisztikai attrakciók érhetőek el, és ezek hogyan illeszkednek a fejlesztendő tevékenységhez,
 • A megvalósítási helyként feltüntetett településen, vagy annak közelében milyen aktív turizmushoz kapcsolódó működő szolgáltatások érhetőek el,
 • A tervezett tevékenység kialakítását, fejlesztését milyen piaci igényekre alapozza,
 • A pályázati felhívásban foglalt kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység alapján milyen fejlesztést tervez megvalósítani,
 • A fejlesztéssel érintett turisztikai tevékenységet igénybe vevő leendő vendégek célcsoport alapján történő prognosztizálása
 • A fejlesztéssel érintett turisztikai tevékenységének szezonalitását, továbbá  a fejlesztéssel érintett szálláshely kihasználtságának bemutatása
 • A fejlesztés megvalósítása milyen pozitív hatásokat fog gyakorolni a fejlesztési megvalósítási helyként feltüntetett település/régió turizmusára,
 • A  létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenység kapcsán milyen innovatív megoldásokat tervez megvalósítani,
 • A fejlesztés során sor kerül-e a szálláshely akadálymentesítésére,
 • A létrehozni/fejleszteni kívánt tevékenység megvalósításakor és működtetésekor milyen módon veszi figyelembe a klímaváltozás hatásainak enyhítését

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“Vidéki turizmus fejlesztése pályázat” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00