Hírek / blog

Fiatal gazda pályázat

Milyen feltételekkel indul a Fiatal gazda pályázat 2024 -ben?

Hosszú évek óta várunk a Fiatal gazda pályázat ismételt megnyitására. Jó hír, hogy ez az esemény már akár az év végén vagy 2024-elején bekövetkezhet.( A cikk frissítésre került: 2023. szeptember 22-én.)

Átgondolandó kérdés ugyanakkor, hogy milyen feltételekkel, esélyekkel indulhatnak az ifjú vállalkozók. Milyen jártassággal, mekkora állatállománnyal, vagy/és földterülettel vehetnek részt a jelzett pályázaton?

Mit lehet tudni a Fiatal gazda pályázat  indulásáról? 

Az biztos, hogy a keret minden eddiginél lényegesen magasabb lesz.

fiatal gazda pályázat nyertesei legalább 70.000 euró (28 millió Ft), legfeljebb 100.000 euró (40 millió Ft) összegű támogatásban részesülhetnek az alábbiak szerint:

40.000 euró (16 millió Ft) összegű átalánytámogatás, továbbá legalább 30.000 euró (12 millió Ft), legfeljebb 60.000 euró (24 millió Ft) kötelező beruházás után járó támogatás.

A pályázati feltételek kidolgozása még jelenleg  is folyamatban van, viszont részben a közelmúlt kiírásainak a tapasztalataiból,  részben pedig az eddig megjelent hírek alapján már előzetesen tájékozódhatunk a tervezett felhívás sarokpontjairól.

Milyen alapjogosultsági kritériumokkal kell rendelkezniük a fiatal gazdáknak a pályázaton való induláshoz?

A legfontosabb  indulási kritériumok a pályázó részéről:

 • legalább 18 és legfeljebb 40 éves lehet,
 • rendelkeznie kell államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel,
 •  legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezet.
 •  legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmérettel rendelkezik

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

Mit jelent az üzemméret, Mi az az STÉ?

A Standard Termelési Érték az Ágazatok kibocsátását fejezi ki. A termelési érték tartalmazza az értékesítést, üzemi felhasználást, üzemi fogyasztást és a készletek változásából származó bevételt mind a főtermék, mind a melléktermékek vonatkozásában, Tehát röviden tömören fogalmazva azt tudom vele megállapítani, hogy mezőgazdasági termelésem összesen mekkora jövedelmezőségi szintet jelent a számomra.

Mit is jelent ez például, ha valakinek csak és kizárólag szemes kukorica földjei vannak. Hány hektár elérése szükséges legalább a, hogy indulhasson a Fiatal gazda pályázaton, ill. mekkora az  a területméret ami már kizárja a pályázót  felhíváson való részvételben?

Az üzemméret kiszámításánál ügyelni kell arra, hogy várhatóan változni fog a Standard Termelési Érték kalkulátor. Azon belül módosulni fog az ST É-együttható, valamint a Ft/euró árfolyamra vetített bevétel is.

STE kalkulátor

Tegyük fel ha  egy fiatal  gazda csak szemes kukoricát termel akkor a táblázatba beleírja, a  szemes kukorica sorban a Szántóföldi Növénytermesztési főkategórián belül, hogy mekkora területen teszi mindezt. Ebben a táblázatban, – a részére bejegyzett földhasználati adatokat kell figyelembe venni, – azaz a saját tulajdonban, haszonbérlet útján, vagy egyéb jogcímen használt földeket, amennyiben a földhasználat bejelentésre került a Földhivatalhoz.

Ebben az esetben jelenleg (mivel az érték az euro árfolyama szerint kerül megállapításra) a példában szereplő gazda 12 hektár szemes kukoricával már eléri a pályázathoz szükséges minimális üzemméretet, azaz a 10 000 STÉ-t.  ( 10 494 ) STÉ

Ha a gazda szeretné igénybe venni, a kifejezetten Fiatal gazda támogatást akkor a maximális üzemméret tekintetében legfeljebb 50.000 STÉ értéket fogadnak el, így maximum 58 hektár szemes kukoricával fogja tudni még az alkalmas üzemméretet produkálni. Ez az állítás persze csak akkor igaz, ha , ha semmi mást nem termel és semmi más állatot nem tart. Ha más növényeket is termel, akkor a megfelelő sorok kitöltésével kaphatja meg a végleges értéket, amely értékek természetesen még magasabb STÉ számot fognak generálni.

Növénytermesztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat igénylésének évében beadott TERA kérelem, vagy – ha az még nem került benyújtásra – az azt megelőző évben beadott TERA kérelem alapján kerül meghatározásra. Állattenyésztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján számított éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Fiatal gazda kiírás

Célkitűzések a pályázattal összefüggésben

 • a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása,
 • az agrár-nemzedékváltás ösztönzése, ( A „gazdaságátadás” külön pályázat lesz majd az új ciklusban.)
 • a mezőgazdaságban tapasztalható elöregedés megállítása,
 • a fiatalok vidékről történő elvándorlásának csökkentése,
 • a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A fiatal gazda pályázat bírálatának folyamata

A fiatal gazda pályázat standard kiválasztási eljárásrend alapján kerül elbírálásra.

A bírálat fő lépései:

 • Jogosultsági kritériumok ellenőrzése.
 • A nem megfelelő pályázatok elutasítása jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt.
 • A jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatok érdemi bírálata (pontozása).
 • Szükség esetén hiánypótlás, adategyeztetés, tisztázó kérdés feltevése.
 • Támogathatósági ponthatár megállapítása.
 • A ponthatárt el nem érő pályázatok elutasítása forráshiány miatt.
 • A ponthatárt elérő pályázatok jóváhagyása.
 • Támogatói Okirat küldése a kedvezményezettek részére.

Fiatal gazda pályázat – hosszú távú közelezettségek 

A fiatal gazda pályázat nyertesei kötelesek …

 • a támogatói döntéstől számított 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását;
 • a 4. gazdálkodási év végéig teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket;
 • legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét;
 • legalább 10.000 euró STÉ üzemméreten gazdálkodni a fenntartási időszak végéig;
 • a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni;
 • évenkénti beszámolót benyújtani.

A fenntartási időszak alatt a mezőgazdasági üzem egészének, vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása, valamint használatának, hasznosításának átengedése

További cikkek a témában:

Alapjogosultság és a fiatal gazda pályázat: Legfontosabb tudnivalók

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“Milyen feltételekkel indul a Fiatal gazda pályázat 2024 -ben?” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00