Hírek / blog

ÁTK pályázatok

Kis ÁTK pályázatok – tartalmi értékelési szempontok

Milyen kritériumok alapján nyerhetünk el pályázati támogatást a kis ÁTK pályázatok keretében, és milyen feltételeknek kell megfelelnünk ahhoz, hogy sikerrel járjunk.

A jogosultsági kritériumoknak megfelelő támogatási kérelmek tartalmi értékelési szempontok szerint kerülnek pontozásra. Az így kialakult pontozási sorrend alapján döntenek a támogatási kérelmek támogathatóságáról. A pontozási rendszer biztosítja, hogy a legjobban teljesítő kérelmek kapjanak támogatást egy adott szakaszban beérkezett kérelmek közül.

Tartalmi értékelési szempontok-kis ÁTK pályázatok

Értékelési Szempontok Maximális Pontszám Magyarázat Az értékelés alapja
1. Üzleti Terv 65
1.1 Művelet összköltsége 10 A művelet összköltsége az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva. Pénzügyi adatlap
1.2 Eredményesség vizsgálata 10 A vállalkozás pénzügyi eredményeinek száma és növekedési trendje. Pénzügyi adatlap
1.3 Állattartó/tenyésztő tevékenység múltja 10 Az állattartó tevékenység bejegyzett éveinek száma. NAV és NÉBIH nyilvántartási adatok
1.4 Üzemméret 8 Az állattartó tevékenységből származó üzemméret aránya. Támogatási kérelem
1.5 Családi gazdálkodás 2 A családi gazdasághoz való tartozás. Őstermelők családi gazdasága nyilvántartás
1.6 Meglévő piaci kapcsolatok 10 A meglévő beszállítói és értékesítési kapcsolatok. Támogatási kérelemhez benyújtott szerződések és számlák
1.7 Szaktanácsadás igénybevétele 5 Szaktanácsadói szerződések megléte. Szaktanácsadói szerződés
1.8 Tesztüzemi Információs Hálózatban való részvétel 5 Tesztüzemi Információs Hálózatban való részvétel. Írásbeli megállapodás
1.9 Digitalizációs fejlesztések 5 Digitalizációs fejlesztések és azok mértéke. Digitalizációs kérdőív válaszai
Összesen 1.1-1.9 65 Az üzleti terv minősége és tartalma.
2. Állami Elismeréssel Rendelkező Együttműködés 10 Állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel. Részvétel esetén igazolás a tagságról
3. Környezet-, Klímavédelmi és Adaptációs Szempontok 10 Környezetvédelmi és klímavédelmi intézkedések. Igazoló dokumentumok
4. Energiahatékonyság és Megújuló Energia 10 Energiahatékonysági és megújuló energia felhasználási intézkedések. Energetikai számítások és szakértői igazolások
5. Térségi Szempont 5 Fejlesztés megvalósítási helyének besorolása. Támogatási kérelem
Összesen (2-5 pontok) 35 Összesen a 2-5 pontok maximális pontszáma.
Mindösszesen 100 Mindösszesen a maximális pontszámok összege.

A tartalmi értékelési szempontok alapján összesen 100 pont adható.

Támogatási küszöbértékek

 • Azok a kérelmek nem támogathatók, amelyek nem érik el a minimális pontszámokat:
  • Az összpontszámnak el kell érnie a minimum 40 pontot.
  • Az üzleti terv minőségére adható maximális 65 pontból legalább 25 pontot kell elérni.
  • Az IH által meghatározott támogathatósági minimumpontszámot is el kell érni.   KAP pályázatok

Így a rendszer biztosítja, hogy csak azok a kérelmek kapjanak támogatást, amelyek megfelelnek a minimális követelményeknek az összpontszám és az üzleti terv minősége alapján.

Miben tudunk önnek segíteni?

Meglévő piaci kapcsolatok:

 • kis ÁTK pályázatok-Beszállítói kapcsolatok

Az ÁTK pályázatok esetében stabil beszállítói kapcsolattal rendelkező pályázók előnyben részesülnek. Ennek igazolására több évre szóló beszállítói szerződéseket vagy több egymást követő évre szóló szerződéseket kell benyújtani, akár eltérő beszállítókkal. A szerződések mellett a támogatási kérelem benyújtását megelőző évekre vonatkozó beszállítói számlákat is be kell csatolni, amelyek igazolják a szerződéses kapcsolat megvalósulását.

 • kis ÁTK pályázatok-Értékesítési kapcsolatok:

ÁTK pályázatokStabil értékesítési kapcsolatokkal rendelkező ÁTK pályázatok előnyt élveznek. Ennek igazolására több évre szóló értékesítési szerződéseket, vagy ugyanazon termék értékesítése esetén több egymást követő évre szóló szerződéseket kell benyújtani, akár eltérő kereskedelmi partnerekkel. Ezen kívül a támogatási kérelem benyújtását megelőző évekre vonatkozó értékesítési számlákat is csatolni kell, amelyek igazolják a szerződéses kapcsolat megvalósulását.

 •  Termelői csoporton, vagy termelői szervezeten keresztül történt értékesítés:

Ha a támogatási kérelem benyújtásától számított 5 évre visszamenőleg a termésnek/terméknek legalább 75%-át termelői csoport vagy szervezet részére értékesítette szintén plusz ponttal díjazható.

Szaktanácsadás igénybevételének bemutatása

ÁTK pályázatokAz állattartó tevékenységhez kapcsolódó szaktanácsadóval való együttműködés esetén is plusz pont jár. Benyújtandó a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szaktanácsadói szerződés, továbbá vállalni kell, hogy a fenntartási időszak végéig folyamatosan rendelkezni fog szaktanácsadási szerződéssel.

Tesztüzemi Információs Hálózatban való részvétel:

Ha részt vesz az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. által üzemeltetett Tesztüzemi Információs rendszer munkájában, csatolni kell az érvényes írásbeli megállapodást a támogatási kérelem benyújtásakor.

Digitális kompetenciák/vállalások

ÁTK pályázatok

Digitális kérdőív -Általános kompetenciák

 • A digitális kérdőív célja a vállalkozások digitális technológiai jártasságának és felkészültségének felmérése. A kérdőív kitöltése során a vállalkozásnak a jövőbeli állapot alapján kell válaszolnia. A kérdések érintik az általános irodai szoftverek (például Word, Excel) és távoli hozzáférést lehetővé tevő alkalmazások (például felhőalapú szolgáltatások, VPN) használatát. Továbbá, a közösségi oldalak (például Facebook, Instagram, LinkedIn) és az értékesítést, illetve beszerzést segítő alkalmazások használatának szintjét is vizsgálják.
 • Fontos szempont az ÁTK pályázatok esetében adatok és eszközök védelme, ideértve a jelszavak rendszeres cseréjét, vírusirtók használatát és a frissítések telepítését. A kérdőív arra is rákérdez, hogy a vállalkozás milyen mértékben tudja lefedni belső kompetenciával a digitalizációs igényeit, és milyen szinten vesz igénybe agrárdigitalizációhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.
 • A munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében biztosított, illetve javasolt oktatóanyagok és külső képzések szintjét is felmérik. Végül a kérdőív vizsgálja, hogy a vállalkozás milyen mértékben valósítja meg az adatok digitális formában történő gyűjtését, tárolását, a rendszerekben gyűjtött adatok integrált elemzését és az ágazatspecifikus döntéstámogató rendszerek használatát.

Digitális kérdőív – Speciális technológiák alkalmazása

 • A kérdések lefedik az állat- és állatitermékelőállítás különböző aspektusait, beleértve az állomány megfigyelését, mint például az ivarzás, kérődzés, és viselkedés figyelését digitális eszközökkel, mikrofonnal, kamerával, GPS-szel vagy rádiófrekvenciás azonosítással (RFID). Emellett kitérnek a testtömeg és állati termékek mérésére, takarmányozási és itatási rendszerekre, automata és intelligens itatóberendezésekre, valamint az állatitermék-gyűjtési rendszerekre, mint például a tojásgyűjtő rendszerek és fejőrobotok.
 • A minőségbiztosítás területén a kérdőív érdeklődik az adattárolásra és adattovábbításra alkalmas eszközök használatáról, mint például hátszalonnavastagság-mérők és válogatókapuk. A trágyamenedzsment részeként az almozóberendezések, trágyaeltakarító robotok és trágyaszárító rendszerek alkalmazásáról is nyilatkozni kell.
 • A termelési folyamat támogatására vonatkozó kérdések takarmánymenedzsment, állatgyógyászati kezelések nyomon követése, valamint a telephelymenedzsment különböző aspektusait vizsgálják, beleértve a klíma- és szellőzésvezérlést, levegőminőség monitorozást, és istállómenedzsment rendszereket.
 • Továbbá, a kérdőív kiterjed az energia-, víz- és szennyvízgazdálkodás területeire is, érdeklődve az energiafelügyeleti rendszerek és digitális vízfogyasztás-mérő rendszerek használatáról. A fenntartható működés biztosításához kapcsolódó kérdések az ökonómiai, környezeti és társadalmi fenntarthatóság menedzsmentjére, integrált telepirányítási rendszerek alkalmazására és vállalati társadalmi felelősségvállalás dokumentálására vonatkoznak.

Energiahatékonyságot és megújuló energia felhasználása

 • ÁTK pályázatokAz energiahatékonyságot és megújuló energia felhasználását célzó fejlesztések esetén maximum 10 pont adható. Ez akkor érvényes, ha a művelet során mind energiahatékonyság javítására irányuló tevékenység, mind megújuló energiaforrást hasznosító technológia kiépítése megvalósul. Ha több, eltérő pontszámot érő tevékenység is megvalósul, a legmagasabb pontszám érvényesíthető az ÁTK pályázatok vonatkozásában.
 • Ennél a tartalmi értékelési szempontnál  az értékelést egy szakértő által készített számítás alapozza meg,- a ha a megújuló energiaforrást hasznosító technológia villamos energia előállítására irányul, akkor a művelettel érintett üzem villamos energia felhasználásából kell elérni a meghatározott százalékos értéket. Ha pedig hőenergia előállítására irányul, akkor a hőenergia felhasználásból kell elérni a meghatározott százalékos értéket. A számítás alapját a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő szakértő által igazolt villamos és/vagy hőenergia fogyasztási adatok képezik, amelyeket a támogatási kérelem mellékleteként kell benyújtani. A vállalás teljesítése a művelet fizikai befejezését követő évben is ellenőrizhető.

Kis ÁTK pályázatok és a területi besorolás

ÁTK pályázatokA támogatási kérelmek térségi szempontok alapján is pontozásra kerülnek, ahol maximum 5 pont adható. Ez a pontszám akkor érvényesíthető, ha a művelet megvalósítási helye több meghatározott kritériumnak is megfelel. Ezek a kritériumok a következő kormányhatározatok alapján besorolt településekre vonatkoznak: a 1403/2019. (VII. 5.), a 1404/2019. (VII. 5.) és a 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatok alapján. A fejlesztés helyszíne ezek egyikén vagy többjén található, és ennek megfelelően kerül értékelésre.

Állattartó telepek pályázat 2024 június 25-től ( kis ÁTK)

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00