Hírek / blog

Állattartó telepek pályázat

Állattartó telepek pályázat 2024 június 25-től ( kis ÁTK)

Állattartó telepek pályázat újra! Bizonyos célterületeken, akár 70% -os támogatással!

Az állattartó telepek pályázat két szegmensben jelentek meg: egy kisebb, legfeljebb 200 millió forintig terjedő, egyszerűsített benyújtási kritériumokkal rendelkező, és egy nagyobb, 200 millió forint feletti, de maximum 5 milliárd forintig elérhető támogatási kerettel,  ezzel is célozva a különböző méretű vállalkozásokat. Az alábbi blogban mi a kisebbik pályázat ( max. 200 millió Ft.) feltétel- rendszerét mutatjuk be.

Állattartó telepek pályázat-ALAPJOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK

 • Projekt költség nagysága: A projekt tervezett költségei nem haladhatják meg az elmúlt 2-3 év átlagos árbevételének ötszörösét. Ha igen, a projekt elutasításra kerül.
 • Vállalkozás eredményessége:
  • Egyszeres könyvvitel esetében: Ha a 3 év alatt többször volt veszteséges, vagy  3 évnél rövidebb idő alatt legalább  egyszer, a projekt elutasításra kerül.
  • Kettős könyvvitel esetében: Hasonlóak a szabályok, tehát, ha 3 év alatt többször volt veszteséges, vagy 3-nál kevesebb év alatt egyszer volt veszteséges, „nem megfelelt” minősítést kap.
 • Saját tőkéhez viszonyított beruházás (csak kettős könyvvitelnél): A projekt költsége nem lehet kevesebb, mint a saját tőke 10%-a, de nem is haladhatja meg a 150%-át. Ha mégis, úgy „nem megfelelt” értékelést kap.
 • Eladósodottság (csak kettős könyvvitelnél): A kötelezettségek nem haladhatják meg az eszközök értékének 100%-át. Ellenkező esetben, nem megfelelt minősítést kap.

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások  esetén amennyiben legalább 2 szempontnál „Nem megfelelt” minősítést ér el a pályázó, akkor a feldolgozóipari pályázatok üzleti terve értékelés nélkül, 0 ponttal elutasításra kerül!

Állattartó telepek pályázat

Állattartó telepek pályázat -Rövid összefoglaló

 • Támogatási kérelmek benyújthatóak:
  • Mezőgazdasági termelők
  • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
  • Állami elismeréssel rendelkező együttműködések
 • Támogatható tevékenységek:
  • Állattartáshoz kapcsolódó épületek, építmények építése, fejlesztése, korszerűsítése
  • Új gépek, eszközök és technológiák vásárlása
  • Energiahatékonyság javítása
  • Megújuló energiaforrások alkalmazása
 • Támogatási kérelmek benyújtási időszaka:
  • 2024 június 25-től
 • Támogatás formája:
  • Vissza nem térítendő, tételes költségelszámolás alapján
 • Maximális támogatási összeg:
  • 200 millió Ft
 • Előleg igénylésének lehetősége:
  • A támogatás 25%-áig, maximum 50 millió Ft
 • Végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam:
  • A támogatási okirat véglegessé válásától számított 24 hónap
 • Projekt megvalósításának helyszíne:
  • Magyarország egész területe
 • Várható támogatott műveletek száma:
  • 800-1000 db
 • Tervezett keretösszeg célterületenként:
  • Összesen 50 Mrd Ft
   1. Állattartó telepek általános korszerűsítése: 36,49 Mrd Ft
   2. Zöld beruházások: 9,71 Mrd Ft
   3. Ammónia-kibocsátás csökkentése: 2,79 Mrd Ft
   4. Járványvédelmi beruházások és farokkurtítás visszaszorítása: 1,01 Mrd Ft.
 • Pályázati felhívás: ÁTK -kis

Állattartó telepek pályázat-Kedvezményezettek köre

 • Pályázók:
  • Mezőgazdasági termelők
  • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
  • Állami elismeréssel rendelkező termelői csoportok és szervezetek
  • Szociális szövetkezetek
 • Alapvető jogosultsági feltételek:
  • Legalább 10 000 euró STÉ üzemméret
  • A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételnek a teljes árbevétel legalább 40%-a.
 • Üzemméret igazolásának módjai:
  • Növénytermesztés esetében az EK kérelem alapján elfogadott területadatok.
  • Állattartás esetében a NÉBIH által nyilvántartott állatlétszám, vagy állatorvos által kiállított igazolás alapján számolható.
 • Kollektív beruházás:
  • Kollektív projekt esetén többféle termelői csoport és szervezet, valamint szövetkezet vehet részt.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2024. június 25. napjától 2025. február 03. napjáig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra

 • értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08. 8
 • értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
 • értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
 • értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Miben tudunk önnek segíteni?

A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei

Egy adott kedvezményezett egy értékelési szakaszban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely több célterületre is vonatkozhat. Azonban különböző értékelési szakaszokban további kérelmek benyújtására is van lehetőség, amelyek különféle megvalósítási helyszínekre irányulhatnak. Ez azt jelenti, hogy a kedvezményezett több különböző projektet is indíthat különböző időpontokban és helyszíneken, és mindegyikhez külön támogatási kérelmet nyújthat be.

Támogatható tevékenységek célterületenként-Állattartó telepek pályázat

1.) Állattartó telepek pályázat -általános korszerűsítésre

Baromfitartó telepek

 • Építéssel járó technológiai fejlesztések:
  • Állattartó telepek pályázatLétesítmények építése, bővítése, például istállók, tojás válogató- és keltető épületek.
  • Technológiai beszerzések, mint például szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának fejlesztése.
 • Építéssel nem járó beszerzések:
  • Gépek és eszközök a baromfitartáshoz, mint például takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei, tojásjelölő-, osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések.

Sertéstartó telepek

 • Építéssel járó technológiai fejlesztések:
  • Létesítmények építése, bővítése, például istállók, állatválogató és kezelő létesítmények.
  • Technológiai beszerzések, mint például szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése.
 • Építéssel nem járó beszerzések:
  • Gépek és eszközök a sertéstartáshoz, mint például takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei.

Szarvasmarhatartó telepek

 • Építéssel járó technológiai fejlesztések:
  • Állattartó telepek pályázatLétesítmények építése, bővítése, például istállók, fejő- és tejházak, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karámok.
  • Technológiai beszerzések, mint például szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása.
 • Építéssel nem járó beszerzések:
  • Gépek és eszközök a szarvasmarhatartáshoz, mint például fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda.

Juh és kecsketartó telepek

 • Építéssel járó technológiai fejlesztések:
  • Állattartó telepek pályázatLétesítmények építése, bővítése, például istállók, fejő- és tejházak, állattartó sátrak, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karámok.
  • Technológiai beszerzések, mint például szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának fejlesztése.
 • Építéssel nem járó beszerzések:
  • Gépek és eszközök a juh- és kecsketartáshoz, mint például fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer.

2.) Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások

Energiahatékonysági fejlesztések

 • Cél: Legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulásának elérése.
 • Tevékenységek:
  • Meglévő épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteség csökkentése.
  • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése.
  • Világítási rendszerek korszerűsítése.
  • Technológiai berendezések korszerűsítése.
  • Új, energiatakarékos technológiák és berendezések bevezetése.

Megújuló energiaforrások alkalmazása

 • Cél: Az állattartó telep energiaigényének megújuló forrásból történő részleges vagy teljes kielégítése.
 • Tevékenységek:
  • Napkollektorok, napelemes rendszerek (energiatárolóval együtt) telepítése.
  • Biomassza alapú rendszerek, hőszivattyús rendszerek, geotermikus technológiák alkalmazása.
  • Biogáz termelésre alapuló anaerob lebontási rendszerek, szélenergia technológiák kialakítása.

3.) Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében

Célkitűzés

 • Az ammónia és üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
 • A levegő minőségének javítása és a felszíni, valamint felszín alatti vizek terhelésének csökkentése.

Főbb fejlesztési irányok

 1. Építéssel járó fejlesztések és korszerűsítések: Trágyatárolók korszerűsítése:

 • Meglévő trágyatárolók fedése, új fedett trágyatárolók építése az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretben.
 • Padozat kialakítása, tetőszigetelés, és egyéb istállón belüli korszerűsítések.
 • Zöldmezős beruházások (újonnan létesülő telepek) esetén, vagy amennyiben az állattartó telep az elmúlt 5 évben nem működött, trágyatároló kialakítása csak fedett kivitelben támogatott.
 1. Új gépek és technológiák beszerzése, meglévők korszerűsítése: Technológiák és gépek, amelyek hozzájárulnak az ammónia-kibocsátás csökkentéséhez:
 • Légmosó berendezések, csepegésmentes itatók, hígtrágya injektálók, trágyakihúzó és trágyakihordó berendezések.
 • Információs és kommunikációs technológiák, amelyek elősegíthetik a hatékonyabb működést és az ammónia-kibocsátás monitorozását.

4.) Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása

Járványvédelmi beruházások

 • Cél: Állattartó telepek járványvédelemhez kapcsolódó beruházásainak támogatása minden állatfaj esetében.
 • Lehetséges fejlesztések:
  • Építéssel járó tevékenységek: Járványvédelmi intézkedések, mint például megfelelő karanténhelyiségek és fertőzésmentes zónák kialakítása.
  • Eszközök és gépek beszerzése: Állatbetegségek kockázatát csökkentő technológiák, mint például fertőtlenítő berendezések és betegségmegelőző eszközök beszerzése.

Állattartó telepek pályázat

Farokkurtítás visszaszorítása a sertéstartó telepeken

 • Cél: Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából, az állatjóléti normák javítása érdekében.
 • Fejlesztési irányok:
  • Férőhely bővítése: Legalább 20% vagy 15% férőhelynövelés az EU állatjóléti irányelvei szerint, ami lehetőséget biztosít a sertések természetesebb viselkedésére.
  • Környezeti és ellátási fejlesztések: Többlet szalma biztosítása, levegőminőség és hőmérséklet szabályozó berendezések telepítése, takarmány összetételének optimalizálása, egészségi állapot monitorozása, részben tömör padlózat kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Minden célterület

 • Projekt előkészítés:
 • szakmai előkészítés
 • közbeszerzés
 • Mérnöki feladatok
 • Projektmenedzsment
 • Egyéb szolgáltatások

Minden állatfaj

 • Telepen belüli infrastruktúra-fejlesztés (vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzése; telepi infrastruktúra megvalósítása)
 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése (pl. mezőgazdasági pótkocsi, rakodógép, homlokrakodó, targonca)
 • Telepirányítási rendszer, egyedi termelés ellenőrzési és teljesítményvizsgálati rendszer, automatizált takarmányadagoló és környezeti feltételek szabályozási rendszerének telepítése
 • Szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (pl. szervestrágyaszóró, hígtrágya szállító tartálykocsi)
 1. Célterület

 • Termény, takarmány, alomszalma tárolásához kapcsolódó építmények és technológiák kialakítása
 1. Célterület
 • Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés, karanténistálló, higiéniai sorompó, bálatakaró ponyva, járványvédelmi madárháló, rágcsálómentességet elősegítő kavics borítás beszerzése

Minden célterület 

 • Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek, szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek megszerzése

Különösen nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése, kivéve bizonyos önjáró gépek a 3. célterületen
 • Méhészeti ágazatban 2023-as támogatott tevékenységek
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása
 • Forgóeszközök beszerzése
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, üzemen kívüli szállítást szolgáló pótkocsik
 • Rövid ideig álló mobil állat-, szalma/széna/eszköztároló sátrak
 • A felhívás célján jelentősen túlmutató beruházások

Állattartó telepek pályázat-Összefoglaló az igényelhető támogatási intenzitásokról

Általános támogatási keret:

 • A maximális támogatási összeg 200 millió Ft.

Célterületek szerinti támogatási korlátok és arányok:

 1. Állattartó telepek általános korszerűsítése
  • Maximális támogatási összeg: Nincs külön meghatározva, de a teljes keret alapján számítható.
  • Támogatás mértéke: Az elszámolható költségek 50%-a.
 2. Állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítása
  • Támogatási arányok:
   • Energiahatékonyság javítása: Az elszámolható költségek 50%-a.
   • Megújuló energiaforrások használata: Az elszámolható költségek 70%-a.
 1. Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentése érdekében
  • Maximális támogatási összeg: 50 millió Ft.
  • Támogatás mértéke: Az elszámolható költségek 80%-a.
 2. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával
  • Maximális támogatási összeg: 30 millió Ft.
  • Támogatás mértéke: Az elszámolható költségek 70%-a.

Állattartó telepek pályázat-Többlettámogatások

 • Fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezettnek bizonyos esetekben 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható
 • Cél: Beruházási hitelekhez kapcsolódó kamat- és kezességi díj költségeinek csökkentése.
 • Támogatás típusai:
  • Kamattámogatás: Legfeljebb 10% többlettámogatás a hitel kamatához.
  • Kezességvállalási díjtámogatás: Legfeljebb 5% többlettámogatás a kezességvállalási díjhoz.
 • Maximális támogatási intenzitás: Az elszámolható költségek legfeljebb 65%-a.
  • Példa: Ha egy beruházás elszámolható költsége 100 millió forint, akkor a maximális támogatási összeg 65 millió forint lehet, melyből a kamattámogatás maximuma 10 millió forint, a kezességi díj támogatása maximum 5 millió forint lehet.

Állattartó telepek pályázat

Fontos információ pályázók számára: Képzettség bejelentésének kötelezettsége

Minden pályázónak, aki részt kíván venni a Magyar Államkincstár által kezelt támogatási programokban, tudnia kell, hogy a képzettségét hivatalosan is be kell jelentenie a pályázat benyújtása előtt. A képzettség bejelentése elengedhetetlen feltétele a pályázati folyamatban való részvételnek.

Miért fontos a bejelentés? A bejelentés célja, hogy a Magyar Államkincstár, mint Nemzeti Kifizető Ügynökség, ellenőrizni tudja a pályázó képzettségét, ami alapvetően befolyásolja a pályázat értékelését és az esetleges támogatási döntéseket.

Mikor kell bejelenteni? A képzettség bejelentését legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásáig kell elvégezni. Ez azt jelenti, hogy még a pályázati dokumentáció elkészítése és benyújtása előtt szükséges intézkedni a képzettség hivatalos regisztrációjáról.

Hogyan történik a bejelentés? A bejelentési folyamatról és a szükséges dokumentumokról részletes információkat a Magyar Államkincstár 20/2024. (IV. 4.) számú közleménye tartalmazza, amely elérhető a kincstár hivatalos honlapján vagy közvetlen ügyfélszolgálatánál.

Korábbi cikkek a témában: Az új ÁTK pályázatok 14 pontja

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00