Hírek / blog

Minőségrendszer pályázat mezőgazdaságnak

Minőségbiztosítási rendszer pályázat 2024

Kifejezetten új támogatás jelenik meg az agráriumban – Minőségbiztosítási rendszer pályázat a mezőgazdaságnak – amely kiírás  kiemelten preferálja a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba.

A Minőségrendszer pályázat a mezőgazdaságnak- támogatás célja, hogy az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek, ismertek és elismertek legyenek mind a  piacok mind pedig a vásárlók körében.

Minőségbiztosítási rendszer pályázat a mezőgazdaságnak – Célterületek

A)   célterület

Az uniós minőségrendszerekhez való csatlakozásra, amelyek megfelelnek az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezéseknek, úgy mint: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek), ökológiai termékek.

1,/ Földrajzi jelzések/Oltalom alatt álló jelzések

A földrajzi jelzéssel ellátott termékek, melyek minősége az előállítás helyétől függ, szellemi-tulajdonjog-védelem alatt állnak.

Ide tartoznak az alábbi földrajzi jelzések:

Az oltalomra jogosult földrajzi árujelzők aktuális listája a https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok címen érhetők el. Az oltalom alatt álló elnevezéssel kapcsolatos mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszes italok és borok arujelzői támogathatók:  például a Hajós-Baja vagy Csopak bor, a Szentesi paprika, az Alföldi kamillavirágzat, a Kecskeméti barackpálinka és a hagyományos különleges termékek például a rögös túró.

2,/ Ökológiai termékek

 • Az ökológiai gazdálkodás jogszabályok által behatárolt gazdálkodási forma, mely garantálja az ökológiai módon előállított termékek minőségét, ezáltal védi a termelőket, valamint a fogyasztókat egyaránt.
 • Ökológiai jelöléssel ellátott terméket csak és kizárólag akkor lehet forgalomba hozni, ha a termelő vállalja a gazdálkodási formára vonatkozó jogszabályok betartását, valamint szerződést köt egy hatóságilag elismert ellenőrző tanúsító szervezettel. Amennyiben a gazdálkodó maradéktalanul megfelel az előírásoknak, az ellenőrző szervezet által kiállításra kerül a Minősítő Tanúsítvány, mely igazolja a megfelelést, valamint felhatalmazást ad az ökológiai jelöléssel történő értékesítésre.
 • A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. 25 éve végzi Magyarországon az ökológiai gazdálkodók ellenőrzését és tanúsítását, mely egyben az egyetlen magyar kézben lévő tanúsító szervezet Hazánkban.

B) Célterület

Minőségbiztosítási rendszerNemzeti minőségrendszerekhez való csatlakozásra, amelyek megfelelnek a Mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszereknek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről szóló 26/2018 (X. 1.) AM rendeletnek.

Pl.  Nemzeti minőségrendszerek (Kiváló Minőségű Élelmiszer)

 

 C) célterület

A nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és az 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált terméktanúsítási rendszerekhez való csatlakozásra. Ezeket az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszereket az AM tartja nyilván.  nemzeti elismerés bejegyzett tanúsító védjeggyel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó minőségrendszerekre vagy önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerekre adható.

Minőségbiztosítási rendszer-Mekkora összegre lehet pályázni?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg/termelő, illetve csoport/5 év. A  felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a Kormány legfeljebb 1000 eurónak megfelelő forint összeg/termelő/év vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig

A Minőségrendszer pályázat a mezőgazdaságnak – támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • a minőségrendszerekhez való csatlakozáshoz szükséges előírásokat, tevékenységeket maradéktalanul elvégzik;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Miben tudunk önnek segíteni?

Minőségbiztosítási rendszer pályázat a mezőgazdaságnak- Ki pályázhat?

A támogatás igénybevételére azok a mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai jogosultak, akik:
– a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve vesznek részt minőségrendszer(ek)ben (beleértve az ökológiai termelést is), vagy
– a támogatási kérelem benyújtását követően kívánnak azokhoz csatlakozni.

Minőségrendszer pályázat a mezőgazdaságnak – Jogszabályi háttér

Mielőtt belevágunk a pályázatba, érdemes a jogszabályi feltételeket tanulmányozni az interneten (www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium vagy www.nebih.gov.hu)

A teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány irányadó hatályos jogszabályt:

 • 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak az élelmiszer-higiéniai feltételeiről;
 • 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről;
 • évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről;
 • 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről;
 • 57/2013. (II. 27.) korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
 • 852/2004/EK (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról;
 • 1169/2011/EU rendelet (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról.

Milyen minőségbiztosítási rendszerek választhatók a mezőgazdaságnak?

Minőségbiztosítási rendszerAlapvető a HACCP (Hazard Analyzis Critical Control Point) Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pont követelmény rendszere a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 előírása) szerint. Tekintettel arra, hogy ez előírás és nem szabvány, tanúsítani nem szokás, csak igazoltatni, lehetőleg független féllel. Sok helyen elfogadják, és alapvető követelmény a bonyolultabb (IFS, FSSC, BRC, ISO 22000, GLOBALGAP) tanúsított rendszerek esetében.

A mezőgazdasági termelők részére a GLOBALGAP (korábban EUREPGAP) élelmiszer-biztonsági és nyomon követhetőségi rendszer ajánlható, amely valóban a „termőföldtől az asztalig” szabályozza a termények előállítását, amennyiben nem történik feldolgozás, mivel a szabvány követelményei a feldolgozásra már nem terjednek ki.

Szlogenje: „Globális partnerség a biztonságos és fenntartható mezőgazdaságért.”

A GLOBALGAP alapvetően egy olyan élelmiszer-biztonsági rendszer, amely a HACCP alapelveire épül. Ennek megfelelően be kell tartani a HACCP 7 alapelvét. Lényegesebb fejezetei, amelyek köré a szabványkövetelmények épülnek:

 • Technológiai leírás (Mit? Hogyan? Mivel? Mikor?).
 • A termőhely ismerete, kockázatok (előzmények, mit termesztettek, milyen anyagokat juttattak ki, milyen dózisban?).
 • Termesztési cél, minőségi paraméterek (végtermék-specifikáció) ismerete.
 • Anyagmegrendelések nyilvántartása, beérkező áru ellenőrzése, bizonylatok megőrzése (fajtaazonosság, szaporítóanyag származása, GMO-mentesség bizonyítása).
 • Szerves- és műtrágyák, növényvédő szerek helyes tárolása.
 • Talaj- és egyéb vizsgálatok elvégzése (talaj, trágya, öntözővíz).
 • Gépek karbantartottsága (műtrágyaszóró, permetezőgép kalibrálása).
 • A munkák elvégzésének és az anyagok kijuttatásának rögzítése írásban (Táblatörzskönyv, Gazdálkodási napló, Permetezési napló).
 • A dolgozók biztonságos és higiénikus munkakörülményei (oktatások, MEÜ várakozási idő, WC, kézmosás stb.).
 • Hulladékok kezelésének írásos bizonyítása (3-szor mosott növényvédő szeres göngyöleg).
 • Végtermék betakarítása (ÉEÜ várakozási idő betartása, szermaradék-vizsgálat).
 • A végtermék értékesítésének bizonylatai.
 • A termék visszahívása nemmegfelelőség esetén.

Miért éri meg csatlakozni minőségbiztosítási rendszerhez?

Működő vállalkozásban már kiépített minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás (pl. a TÉSZ által bevezetett GLOBALGAP) előnyökkel és hátrányokkal is járhat.

Előnyös, hogy a termelőnek nem kell saját minőségbiztosítási rendszert bevezetni, nem kell termékkezelő és (hűthető) tárolóhely építéséről gondoskodni, nem köti le az idejét és energiáját értékesítési lehetőségek (piac) felkutatásával, sőt az esetek többségében a laboratóriumi talaj- és termékvizsgálatokat is a felvásárló fedezi. További előny az a szerződéses megkötés, hogy terményének döntő többségét (jellemzően 90 százalékát) köteles a felvásárló felé értékesíteni. Bizonyos (tőkeerős) termelői szervezetek kamatmentes forgóeszköz-előfinanszírozást (agrofólia, szaporítóanyag, műtrágya, növényvédő szer) nyújtanak a tagjaiknak, és a végtermék leadásakor vonnak egyenleget.

Hátrányt jelenthet esetenként az értékesítési kényszer és kötött ár, például kiemelkedően jó évjáratokban, azonban ez máskor megnyugtató biztonságot jelent.

Támogatás határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. január 30. napjától 2023. július 31. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése szakaszosan történik.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2023. április 28.
2023. július 31.

Minőségrendszer pályázat a mezőgazdaságnak- Értékelés

Az alábbi feltétel teljesülése plusz pontokat jelent a bírálat során.

 • Tész-ben való részvétel
 • Szakirányú végzettség
 • Minőségi rendszerben való részvétel,
 • A rendszerben termékkel történő részvétel,

Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőzően már csatlakozott a minőségrendszerhez, a maximális öt éves támogatási időtartamot annyi évvel kell csökkenteni, amennyi a minőségrendszerhez történő kezdeti csatlakozás és a támogatás iránti kérelem benyújtása között eltelt.

Minőségrendszerek pályázat mezőgazdaságnak

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00