Hírek / blog

Vidékfejlesztés

Fókuszban a vidékfejlesztés!

2021 február 13-án a hazai agrárium fejlesztésének koordinálására a Kormány bizottságot hozott létre. Az új vidékfejlesztési Kormánybizottság főbb feladatai közé tartozik, hogy dolgozza ki Magyarország tíz évre szóló mezőgazdasági-, élelmiszeripari- és vidékfejlesztési stratégiáját. Az újonnan alakult testület feladatköre kiterjed a mezőgazdaságon és az élelmiszeriparon kívül, azokra a területekre is, amelyek hatással vannak az agrárgazdaság egészére. Ennek keretében meghatározza a stratégia megvalósításhoz szükséges feladatokat, intézkedéseket, valamint azt, hogy az agrárium fejlesztésére a szánt forrásokat a megfogalmazott céloknak megfelelően használják-e fel a jövőben.

Az új vidékfejlesztési  kormánybizottság feladata

VidékfejlesztésA mezőgazdaság és az élelmiszeripar tíz éves fejlesztésének céljaként jelölhető meg, a szektor legszélesebb értelmében vett versenyképességének és vonzerejének fokozása, növelése. Ennek keretében megvalósulhat a nemzetközi mértékben is legfejlettebb, élenjáró technológiák hazai alkalmazása, a fenntartható fejlődés követelmény rendszerének maradéktalan figyelembe vételével. Ezen túlmenően a grémium feladataként fogalmazta meg a kormányhatározat azt, hogy biztosítsa a hazai mezőgazdasági szakképzés különböző szintjeinek fejlesztését.  Az elérendő célok között szerepel továbbá, a vidéki Magyarország népesség megtartó képességének helyreállítása és ösztönzése, valamint a  nagyvárosokon kívül élő lakosság életkörülményeinek lényeges javítása és nem utolsó sorban, Magyarország Kárpát-medencei szellemi, gazdasági szerepe erősítésének támogatása.

  1. Agrár- és erdőgazdálkodás fejlesztése: Az agrárágazat modernizálása, a mezőgazdasági termelékenység és fenntarthatóság növelése, az erdőgazdálkodás fejlesztése a „vidékfejlesztés” egyik alappillére.
  2. Infrastruktúra fejlesztése: Közlekedési hálózatok, vízellátás, szennyvízkezelés, energiaszolgáltatás és digitális infrastruktúra fejlesztése, ami elengedhetetlen.
  3. Vállalkozásfejlesztés és foglalkoztatás elősegítése: A helyi vállalkozások támogatása, új munkahelyek teremtése, képzési és továbbképzési programok biztosítása, amelyek mind hozzájárulnak a „vidékfejlesztés” céljainak megvalósításához.
  4. Turizmus és kulturális örökség védelme: A vidéki turizmus fejlesztése, a természeti és kulturális örökség megőrzése és hasznosítása fontos.
  5. Környezetvédelem és természetvédelem: A természeti erőforrások fenntartható kezelése, a biodiverzitás megőrzése, a környezeti tudatosság növelése kulcsfontosságú.
  6. Közösségi és társadalmi fejlesztés: A helyi közösségek megerősítése, társadalmi integráció, egészségügyi és oktatási szolgáltatások fejlesztése, ami a „vidékfejlesztés” szociális dimenzióját erősíti.
  7. Innováció és technológiai fejlesztés: Az új technológiák alkalmazása a mezőgazdaságban, az információs és kommunikációs technológiák terjesztése, innovatív megoldások támogatása, amely elősegíti a vidék modernizációját.
  8. Élelmiszerbiztonság és -minőség: A helyi élelmiszer-termelés támogatása, az élelmiszer-előállítás és -feldolgozás modernizálása, a helyi piacok fejlesztése, ami alapvető eleme a „vidékfejlesztésnek”.

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

Az agrárium fejlesztéshez rendelkezésre álló források

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája /KAP/ Vidékfejlesztési pillére keretében, a 2021-2027 közötti hétéves költségvetési ciklusában Magyarország 4265 milliárd forintot fordíthat a mezőgazdaság támogatására. A közösség szabályozása lehetővé teszi, hogy a vidékfejlesztési pillér keretét a tagállamok nemzeti költségvetésük terhére 17,5% és 80,0% közötti mértékben kiegészítsék. Magyarországon a maximális 80%-os nemzeti társfinanszírozás mellett döntöttek, ami az Európai Unióban a legmagasabb hányadot képezi. Így ennek a hatalmas összegnek a 20%-a, 853 milliárd forint Brüsszelből érkezik, míg a további 80%, 3412 milliárd forint, hazai költségvetésből származó társfinanszírozás. A kimagasló értékű támogatás történelmi léptékű innovációt eredményezhet hazánk mezőgazdasága számára az elkövetkező években.

A tervezett társadalmi vitára kerülő anyagok a következő honlapon lesznek elérhetőek 2024 tavaszától: KAP pályázatok

Az új Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai

A létrehozott testület munkáját Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. Tagjai Nagy István agrárminiszter, továbbá: Stumpf István, a felsőoktatási modellváltással, Navracsics Tibor, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztésével és Lázár János, a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság koordinálásával foglalkozó kormánybiztos. A Kormánybizottság munkájában Varga Mihály pénzügyminiszter meghívott tagként vesz részt. A vidékfejlesztési stratégia kidolgozásába bekapcsolódik az Agrárminisztérium, amely javaslattevő szerepet tölt majd be.

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“Fókuszban a vidékfejlesztés!” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00