Hírek / blog

LEADER Pályázatok

LEADER pályázatok

Ezen a nyáron a VP-s pályázati kínálat egy sor új, komplex,  szinte az egész országra kiterjedő lehetőséggel, – az úgynevezett LEADER pályázatok megjelenésével is bővült. Mindenesetre mielőtt ebbe a témába belevágunk, vizsgáljuk meg, hogy honnan is eredeztethető ez a program, és mit is takar valójában?

LEADER pályázatok és az uniós tagállamok eredeti célja

A „LEADER” (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért.

Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa vidéki területein. Az uniós tagállamok eredeti célja az elszegényedő és elöregedő vidéki térségek további leszakadásának megállítása volt, és az azóta csatlakozott országok gyakorlata is igazolni látszik a program létjogosultságát.

Az Európai Unió 500 milliós lakosságának több mint fele él vidéki területeken (10.000 főnél kevesebb lélekszámú, vagy 120 fő/km2-nél kisebb népsűrűségű településeken), ami a földrész összterületének 90%-át jelenti. Európa vidéki térségei azonban nagyon különbözőek: ez a felismerés biztosította a LEADER programok térnyerését, miszerint a fejlesztési stratégiák hatásosabbak és hatékonyabbak, ha helyi szereplők határozzák meg, majd alkalmazzák azokat.

A LEADER kezdeményezés célja a vidéken élők segítése és bátorítása annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési igényeit közösen gondolják át. A LEADER program a kistelepüléseken lakó emberek kreativitására épül, s arra ösztönzi a helyi szervezeteket, intézményeket, vállalkozásokat, hogy együttműködve hozzanak döntéseket a térség hosszú távú fejlődéséről.

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

LEDAER pályázatok és a HFS

A LEADER programok helyi szereplői együttműködésükkel támogatják a sikeres projektek létrejöttét, és fenntarthatóságát. Kiegészítik egymás tevékenységét, ezzel is elősegítve a térség dinamikus fejlődését, erősítve a gazdasági növekedést. A helyi LEADER szervezetek, vagy Helyi Akció Csoportok  ( LEADER HACS-ok ) alapító tagjai- önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek – a térségek adottságaira építve és a helyi kihívásokat ismerve Helyi Fejlesztési Stratégiáikat ( HFS-t ) dolgoztak ki.

Az együttműködés szorgalmazza, hogy a LEADER projektgazdák ne egymástól elszigetelten valósítsák meg projektjüket, hanem a HFS (Helyi Fejlesztési Stratégia) elvárásainak megfelelően közösségben, hálózatban támogassák az innovatív fejlesztések létrejöttét.

A program legfőbb erénye, hogy a nyertes helyi közösségek az EU-tól lehívható pénzek felhasználásáról valós igényeken és saját fejlesztési elképzeléseiken nyugvó akcióterveik sikeres elbírálása után helyben, saját maguk döntenek.

A LEADER programok sokszínűsége

 A LEADER nem egy ágazat fejlesztési programja: a helyi fejlesztési stratégiának több ágazatra ki kell terjednie, a tevékenységek számos formáját együtt kezelve. A helyi akciókat és projekteket úgy kell összekapcsolni és koordinálni, mint egy összetartozó egészet.

Ebben a programban megtalálhatók a teljesség igénye nélkül a mindenkori helyi LEADER HACS-okhoz tartozó vállalkozásfejlesztési-, civil szférát támogató- kulturális- és szociális-, a turisztikával és a vendéglátással összefüggő- valamint a helyi örökségvédelemmel kapcsolatos pályázati támogatási lehetőségek is.

Ma Magyarországon összesen 103 db területi LEADER Helyi Akció Csoport működik. Mindegyik az adott térségre vonatkozó speciális piaci elvárásoknak-, igényeknek megfelelő pályázati kiírásokat jelentetett már meg ezen a nyáron, vagy szándékozik hamarosan közzétenni a honlapján. Közös jellemzője minden LEADER pályázatnak, hogy a kiírások, a pályázati struktúra, a mellékletek összetétele, a Megvalósíthatósági Terv, a pontozás, stb. mind a VP-s pályázatok formai- tartalmi követelményrendszerére támaszkodik. Amennyiben szeretne a helyi LEADER pályázatokról tájékozódni, úgy azt az alábbi linken tudja megtenni.

LEADER kereső

Arról, hogy hogyan is épül fel egy konkrét LEADER pályázat a LEADER kiírásokon belül, arról következő blog bejegyzésben kívánunk szót ejteni, ezt pedig Magyarország legkisebb LEADER –Helyi Akció Csoportjának a Velencei-tó LEADER Térségfejlesztési Közhasznú Egyesület” helyi felhívásának a bemutatásával folytatjuk.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00