Hírek / blog

Kertészeti pályázatok

Kertészeti pályázatok 2024-Kulcsinfók

A 2024 tavaszán megjelenő kertészeti pályázatok kiemelkedő lehetőséget kínálnak az ágazat fejlődésére.

Ebben a blogban bemutatjuk azokat a pályázati elemeket, amelyek a jövőre kiírásra kerülő kertészeti pályázatokon belül várhatóan konstansak maradnak,  valamint azokat, amelyek változásai már ismertek

Állandó pályázati elemek

 • Két fő célterület támogatása: A pályázat elsődleges célja a kertészeti növényházak építése és korszerűsítése, valamint a hűtőházak és tárolók fejlesztése.
 • Megújuló energiák és energetikai hatékonyság: A projekt keretében kiemelt szerepet kap a megújuló energiaforrások alkalmazása és az energetikai hatékonyság javítása.
 • Post harvest technológia: A betakarítást követő folyamatok technológiai fejlesztése, beleértve a hűtés, tárolás és termékkezelés modernizálását.

   Új pályázati elemek

 • Mezőgazdasági árbevétel határértékének módosítása: A pályázaton való részvételhez szükséges mezőgazdasági árbevétel határértéke 50%-ról 40%-ra csökkent, ezzel növelve a potenciális pályázók körét.
 • Fiatal gazdák kiegészítő támogatása: A fiatal gazdák számára nyújtott kiegészítő támogatás mértéke 10%-ról 15%-ra emelkedett, ami jelentős ösztönzést jelent a fiatal vállalkozók számára a kertészeti ágazatban.
 • Minimális üzemméret 6000 Euró STE helyett 10 000 Euró STE -re változott.

Kertészeti pályázatok

Milyen konkrét tevékenységekre vehetjük igénybe a jelzett támogatást?

 Első célterület – növényházak építése és korszerűsítése

 1. Kertészeti pályázatokÚj növényházak létesítése: Az új üveg- vagy fóliaborítású növényházak létesítése a modern kertészeti gyakorlatok kulcsa. Ez magában foglalhatja az automatizált öntözőrendszereket, hőszabályozást és növényvédelmi technológiákat.
 2. Meglévő növényházak bővítése: A már létező növényházak térbeli és funkcionális bővítése, beleértve a termelési kapacitás növelését és az infrastruktúra fejlesztését.
 3. Technológiai korszerűsítés: Automatizált klimatizáló rendszerek, fejlett öntözési és növényvédelmi technológiák telepítése.
 4. Energetikai hatékonyság javítása: Külső és belső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, hő visszanyerő szellőzés és energia-megtakarítást eredményező világítási rendszerek korszerűsítése.
 5. Megújuló energiaforrások alkalmazása: Geotermikus energia, napelemek és biomassza hasznosítása az energiaellátás diverzifikálására és a fenntarthatóság növelésére.

Második célterület – hűtőházak és tárolók fejlesztése

 1. Kertészeti pályázatokÚj hűtőkamrák létesítése: Korszerű hűtőkonténerek és hűtőkamrák létrehozása, amelyek biztosítják a termények hosszabb ideig történő frissességét és minőségmegőrzését.
 2. Meglévő létesítmények bővítése és korszerűsítése: A hűtési rendszerek, hőszigetelés és a tárolási folyamatok hatékonyságának növelése.
 3. Energetikai hatékonyság javítása: Külső és belső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, hő visszanyerő szellőzés, és a világítási rendszerek korszerűsítése.
 4. Zöldség- és burgonyatárolók fejlesztése: Speciális tárolási igényekkel rendelkező termékek számára korszerű tárolási megoldások létrehozása, amelyek a hosszabb ideig történő frissesség és minőségmegőrzés érdekében történnek.

Megújuló energiahordozók alkalmazása-Kertészeti pályázatok

 • Kertészeti pályázatokGeotermikus energia hasznosítása: Új termelő kutak fúrása, meglévő kutak felújítása, a geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.
 • Napkollektorok és napelemek alkalmazása: Használati melegvíz-igény részbeni vagy teljes kielégítése, fűtésrásegítésre és villamosenergia-termelés céljából.
 • Biomassza hasznosítása: Mezőgazdasági, kertészeti, állattenyésztési és erdészeti melléktermékek, faipari és egyéb ipari hulladék felhasználása fűtésrásegítésre és használati meleg víz előállítására.
 • Biogáz hasznosítása: A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló épületek és technológiák energiaellátására.

Kertészeti pályázatok-Post harvest beruházások

A „post harvest” (magyarul: betakarítás utáni) beruházások olyan tevékenységek, amelyek a mezőgazdasági termékek betakarítása után történnek, és azok minőségének megőrzésére, feldolgozására, tárolására, csomagolására, szállítására és marketingjére irányulnak. Ezek a beruházások kulcsfontosságúak a mezőgazdasági termékek értékének növelésében, az élelmiszerbiztonság tekintetében, valamint a pazarlás csökkentésében.

A post harvest beruházások közé tartozhatnak például:

 1. Modern tárolási létesítmények: Hűtőházak, szellőztetett tárolók kialakítása, amelyek hozzájárulnak a termékek frissességének és minőségének megőrzéséhez. ( ld. fent )
 2. Feldolgozási technológiák: A betakarított termékek feldolgozását és csomagolását elősegítő berendezések, pl. gyümölcsfeldolgozó gépek, csomagolórendszerek.
 3. Szállítási és logisztikai megoldások: A termékek hatékony és minőséget megőrző szállítását támogató beruházások, mint például hűtött szállítóeszközök.
 4. Minőség-ellenőrzési rendszerek: A termékek minőségének fenntartását ellenőrző és biztosító technológiák, például nedvességmérők, minőségvizsgáló laboratóriumok.

Önállóan nem támogatható tevékenységek-Kertészeti pályázatok

Ebben a szakaszban részletezzük azokat kertészeti pályázatokhoz kapcsolható  tevékenységeket, amelyek nem részesülhetnek önálló támogatásban a támogatás keretében, de fontosak a projekt sikeres megvalósításához. Ezek a következők:

 1. Növényházi művelő eszközök beszerzése: A növényházban használható speciális művelő kocsik, szedő kocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, palántanevelés és palántakezelés gépei, valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek és eszközök beszerzése.
 2. Infrastruktúra- fejlesztés és eszközbeszerzés: A projekt részeként megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás és vagyonvédelem gépeinek és eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását.
 3. Projekt előkészítése és menedzsment: Projekt előkészítése, beleértve a szakmai előkészítést, mérnöki feladatok ellátása, projektmenedzsment, valamint egyéb szolgáltatások teljesítése
 4. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése: A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tábla kihelyezése kötelező.

Miben tudunk önnek segíteni?

A projekt tervezésének és hatósági engedélyeztetésének szempontjai

 • Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetén szükséges az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum és a tervezői névjegyzékben szereplőtervező által ellenjegyzett építészeti-műszaki tervdokumentáció csatolása.
 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot kell csatolni, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a tervezői névjegyzékben szereplőtervező által ellenjegyzett építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • A jogerős építési engedély és az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció benyújtása szükséges a záró kifizetési igényléshez.
 • Vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentum benyújtása szükséges, vagy ha már van jogerős vízjogi engedély, akkor annak benyújtása.

Pályázati támogatások mértéke és összege

A 2024-től aktuális kertészeti pályázatok keretében az alábbi támogatási paraméterek érvényesek:

 1. Kertészeti pályázatokTámogatás maximuma:   a 2024-es év opcionális támogatási nagyságrendje még nem ismert.
 2. Támogatási intenzitás régiók szerint:
  • Közép-Magyarországi Régió (KMR): Itt a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40%-a.
  • Nem Közép-Magyarországi Régió (nem KMR): Ebben az esetben a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása: Fiatal mezőgazdasági termelők által végrehajtott projektek esetében 15 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás vehető igénybe.
 4. Kollektív projekt esetén +10% támogatás intenzítás várható.

Kertészeti Pályázat 2022-(lezárult)

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00