Hírek / blog

Fiatal gazda pályázat

Fiatal gazdák jogszabály módosítás 9 pontja

Azoknak a Fiatal gazdák-nak, akik már rendelkeznek támogatói okirattal, érdemes lesz közelebbről is megismerni a módosított jogszabályokat. Az induló mezőgazdasági támogatásokhoz kapcsolódóan az elszámolási lehetőségek és határidők változtak.

Általános jellemzők

A támogatási összeg fennmaradó 25%-os részével, mostantól a felhívásban előírt és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében javasolt elszámolni.

Ezen kívül a jogkövetkezményekkel kapcsolatos mellékletek is módosultak, és a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam is változott. Érdemes átnézni részletesen tehát az összes változást, hogy ne legyen semmilyen probléma a 25%-os kifizetés igénykésekor.

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a Fiatal gazdák- „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációjának módosulásait:

Összefoglalva, a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja számos módosításon ment keresztül. Amelyek többek között a műszaki és szakmai elvárásokat, a mérföldkövek tervezését, a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot,  valamint a jogkövetkezmények mértékét érintették. Ezen felül jogszabályváltozássál és intézményi átalakulással kapcsolatosan több pont is módosult.

Módosított felhívás

Fiatal gazdák- jogszabály módosítások

  1. A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet A) 4. pontjának tartalma (adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozó előírás) törlésre került.
  2. A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet B) 6. pontja kiegészült a következő előírással: „Az üzleti terv II. 7. pontja szerinti választható képzésen való részvétel a második kifizetési kérelem benyújtásáig teljesíthető.”
  3. A felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetben szabályozott 2. mérföldkő meghatározása módosult. A továbbiakban a 2. mérföldkő legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónapot követően, de legkésőbb a működtetési időszak megkezdésétől számított 60. hónap utolsó napjáig kerül meghatározásra.
  4. A felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet módosult. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a működtetési időszak megkezdésétől számított 60. hónap utolsó napja.
  5. Kiegészült a felhívás 4.4.2. fejezete, rögzítésre került, hogy a felhívás alapján kiadott támogatói okirattal rendelkező valamennyi kedvezményezett esetén a 9. számú melléklet szerinti, 2023-ban módosított szankciórendszer kerül alkalmazásra.
  6. A felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet 1. b) pontja módosult: a támogatási összeg fennmaradó 25%-a, a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 60. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.
  7. Módosult a felhívás 9. számú, Jogkövetkezmények melléklet II. és III. fejezetében, az egyes kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények mértéke. A Tartalmi értékelési szemponttal kapcsolatos kötelezettségszegés és/vagy az Előírással/vállalással kapcsolatos kötelezettségszegés esetén alkalmazott jogkövetkezmény mértéke – a jogosulatlanul igénybe vett többletpont után visszafizetendő összeg – a hatályos támogatói okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-ában került meghatározásra.
  8. A felhívás 9. számú, Jogkövetkezmények melléklet IV. fejezetéből törlésre került az adatszolgáltatási nem teljesítéséhez kapcsolódó jogkövetkezmény.
  9. A felhívás 9. számú melléklet 1. lábjegyzetéből az Irányító Hatóság által meghatározott pontszám előírástörlésre került.

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00