Hírek / blog

Erdészeti csemetekertek gépbeszerzése

Erdészeti csemetekertek gépbeszerzése

A Felhívás címe

Erdészeti csemetekertek gépbeszerzése

A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.7-20

 Az erdészeti  csemetekert pályázat felhívás előzményei és a célja

A jó minőségű hazai erdészeti szaporítóanyag iránt mutatkozó fokozódó kereslet kielégítéséhez, valamint az erdészeti szaporítóanyag termesztési ágazat versenyképességének fenntartásához, fokozásához szükséges új gépek, eszközök kiemelt fontossággal bírnak az ágazatban.

Választható erdészeti gépek technológiák szerint

 • Traktorok Kizárólag 1 db, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, és 1 db 20 kW teljesítményt meg nem haladó traktor beszerzése támogatható.
 • Terület- Talaj előkészítés gépei pl. 
  • bozót- és lágyszárú irtók (láncfűrészek, tisztítófűrészek, ágzúzó hengerek, szárzúzók, vizszintes tengelyű zúzók, fűnyírók, kaszálógépek),
  • tereprendezők (egyengetők, simítók),
  • gyökérkiszedők (gyökérfésűk).
 • Növényvédelem gépei pl.
  • ekék, ásógépek,
  •  talajlazítók,
  • talajmarók,
  • ágyáskészítők,
  • tárcsák,
  • kultivátorok (automatikus, mechanikus sorközművelők),
  • boronák, ásóboronák,
  •  hengerek,  simítók.
 • Szaporítóanyag-termesztés gépei pl.
  • maggyűjtés gépei (húzó- és gallyazószerkezetek, mászóberendezések, állványzatok, szedőkosaras emelőszerkezetek, rázógépek, gyűjtőgépek
  • tápanyag-utánpótlás gépei (szerves-trágya-szórók, műtrágyaszórók, műtrágya adagolók),
  • termesztőközeg előállításához szükséges keverőgépek

 

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

 

Erdészeti csemetekertek támogatási kérelmet igénylők köre

Mezőgazdasági termelők abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

A Felhívás keretében többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Az erdészeti csemetekertek támogatási kérelem benyújtásának határideje és elbírálása

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. szeptember 1. napjától 2021. július 20. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

Első szakasz:                     2020. szeptember 1. – 2020. szeptember 8. 

Második szakasz:             2020. november 3.– 2020. november 10.

Harmadik szakasz:           2021. január 12. – 2021. január 19.

Negyedik szakasz:            2021. március 9. – 2021. március 16.

Ötödik szakasz: 2021. május 11. – 2021. május 18.

Hatodik szakasz:              2021. július 13. – 2021. július 20.

Erdészeti csemetekertek gépbeszerzése pályázati támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 50 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%,   nem a közép-magyarországi régióban: az összes elszámolható költség 50%-a.

Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

Erdészeti csemetekertek gépbeszerzése pályázati támogatás, rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatásra kerülő kérelmek várható száma: 100 – 150 db.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00