Hírek / blog

Bemutató üzemek

15 milliárd forint bemutató üzemek támogatására

Új VP-s pályázat került ki társadalmi vitára! Mezőgazdasági/élelmiszeripari/erdészeti tangazdaságok, bemutató üzemek támogatása

Magyarország kiemelkedő agro-ökopotenciállal rendelkezik, és fontos a gazdálkodók számára az újszerű, gyakorlatorientált tudás megszerzése. A bemutató üzemek  program célja, hogy innovatív technológiák és fenntartható gazdálkodási módszerek bemutatásával segítsék a termelés optimalizálását és a környezet védelmét. A pályázat keretében nyújtott támogatások elősegítik a szakértői tudásátadást és a fenntartható fejlődés feltételeihez való alkalmazkodást

A VP1-1.2.1-23 Bemutató üzemek támogatása pályázat ( jelenleg társadalmi vitán ) keretében 2023. július 3-tól támogatást lehet igényelni bemutató üzemek kialakítására  és a hozzájuk kapcsolódó marketing tevékenységekre. A cél a tudásátadás és  tájékoztatás infrastruktúrájának kialakítása.

Társadalmi vitára került anyag-bemutató üzemek

Bemutató üzemek-Pályázók köre

 • Agrárszakképzési centrumok
 • 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv (fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végző kutatóintézetek, állomások fenntartója/tulajdonosa)
 • Tangazdasággal rendelkező felsőoktatási intézmények (beleértve egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítványokat)
 • Felsőoktatási intézmény 100%-os tulajdonában levő tangazdaságot/tanüzemet működtető gazdasági társaság
 • Erdészeti tudásközpontok

 

Bemutató tangazdaság

Támogatható tevékenységek

 • Bemutató üzemi programok megszervezése és lebonyolítása
 • Kapcsolódó marketing tevékenység (promóciós anyagok beszerzése/elkészítése, kiadványok készítése)
 • Mezőgazdasági eszközök, gépek, berendezések beszerzése
  • Évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése
  • Mezőgazdasági infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények, egyéb építéssel járó tevékenységek
  • Élelmiszeripari eszközök, gépek, berendezések beszerzése
  • Élelmiszeripari infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények, egyéb építéssel járó tevékenységek
  • Öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása
  • Erdészeti eszközök, gépek, berendezések beszerzése
  • Erdészeti infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények, egyéb építéssel járó tevékenységek
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása épületeknél és gazdasági-termelési folyamatoknál (pl. napkollektorok, biomassza alapú rendszerek, geotermikus energia, napelemes rendszer)
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 • Immateriális javak beszerzése: a projektcél megvalósításához szükséges számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

Támogatás mértéke és összege

 • Igényelhető vissza nem térítendő támogatás: minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint
 • Támogatás maximális mértéke: 95%

Támogatási kérelmek benyújtási határidő

  1. július 3. és 2023. november 5. között lehetőség van kérelmek benyújtására
 • Két értékelési szakasz:
  1. szakasz: 2023. július 3. – 2023. szeptember 3.
  2. szakasz: 2023. szeptember 4. – 2023. november 5.

Miben tudunk önnek segíteni?

Értékelési szempontok-Bemutató Üzemek

( Összesen elérhető: 100 pont )

A támogatást igénylő gyakorlati tapasztalata: Max 10 pont

 • Alapító okirat és nyilatkozat alapján értékelve
 • Évenkénti tapasztalat pontozása (pl. 5 éves tapasztalat esetén 5 pont)

Jogelőd is  figyelembevehető.

Bemutató-üzemi kötelező programok számán (12db) felüli vállalás: Max. 15 pont

 • Többletprogramokért járó plusz pontok
 • Megvalósítási időszak alatti teljesítés ( pl. vállalt 9 plusz program 9 pont. )

A támogatást igénylő fő tevékenységi köre: Max. 10 pont

 • Oktatás, ágazati szakirányítás, mezőgazdasági tevékenység

Bemutató üzem

Alkalmazottak száma és végzettségük: Max. 15 pont

 • Legalább 10 fő alkalmazása, ebből agrár felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők száma. Sávos pontozás

Projektterv minősége:Max. 50 pont

(Projekterv külön kerül pontozásra, minimum 25 pont)

 • Megalapozottság
 • Fenntarthatóság
 • Költséghatékonyság
 • Innovatív tartalom

A fenti szempontok alapján összesen maximum 100 pont adható. A projektterv esetében elérhető maximális pontszám 50 pont.

Fontos megjegyzések:

 • Amennyiben a támogatást igénylő a projektterv értékelése során nem éri el a minimum 25 pontot, kérelme elutasításra kerül.
 • Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot.
 • A 40 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését.

Előleg igénylésének lehetősége beruházási projektek esetében

A jelen felhívás értelmében azok a támogatott projektek, amelyek beruházási projekt elemeket is tartalmaznak, előleg igénylésére jogosultak.

Az előleg igénylése az alábbiak szerint történik:

 • Az előleg az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető, tehát a beruházási projektelemek és az azokhoz kapcsolódó általános költségekre vonatkozik.
 • Az előleg mértéke nem haladhatja meg a megítélt támogatás 50%-át, így biztosítva a finanszírozás megfelelő arányát a projekt teljes költségvetése és a támogatás között.
 • Az előleg igénylésének folyamata a projektindítási időszakban történik, a részletes előlegigénylési dokumentáció benyújtásával együtt.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00