Hírek / blog

VP-Út pályázat

VP-Külterületi helyi közutak pályázat

A vidéki kistérségek  infrastruktúra támogatására szolgáló – VP-Külterületi helyi közutak fejlesztése  pályázat jelenleg a negyedik benyújtási szakaszban tart. ( 2021. szeptember 1.-2021. szeptember 30.)

A kiíró szervezet teoretikusan összesen tíz benyújtási szakaszt tervezett meg, ahol a  legutolsó periódus  2022. szeptember 1.-2022. szeptember 30. közötti időszakra esik.

Arra a költői kérdésre, hogy valóban mennyi ideig lesz nyitva a jelzett kiírás, egzakt módon nem lehet választ adni, hiszen nem tudhatjuk előre, hogy  általában milyen mértékű-, és van -e  az adott pályázati ablakban túligénylés. Prognosztizálni egy dolgot viszont tudunk, mégpedig azt, hogy egy egy külterületi út pályázat elkészítése legalább  egy-másfél hónapot vesz igénybe  még abban az esetben is, hogy  a  műszaki tervezés folyamata  már előrehaladott fázisban  van.  Ahhoz, hogy még az idei évben beadásra kerülhessen egy egy  ilyen kaliberű pályázat,  érdemes még az  idén ősszel elkezdeni a projekt előkészületeket.

Mit kell tudni a VP-külterületi út pályázatról

Rendelkezésre álló keretösszeg: 50 milliárd Ft.

Várhatóan támogatott projektek száma: 170 db

Támogatást igénylők köre:

  • Vidéki térségben működő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások.

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9.§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.

Jelen felhívás keretében  a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az Eljárási törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9 .§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

VP-Külterületi helyi közutak pályázat célja

Önállóan  is támogatható tevékenységek: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

 • földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
 • szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

Miben tudunk önnek segíteni?

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő helyrajzi számmal ellátott külterületi, helyi közutakhoz kapcsolódó:

 • Szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás.
 • Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:
  1. sebesség- és forgalomlassító és csillapító csomópontok szigetek átépítése, fejlesztése, kialakítása;
  2. szilárd burkolatú út kialakítása esetén gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, kerékpársávok (beleértve kerékpáros nyom) fejlesztése, kialakítása, szigetüzemű (villamos-energia hálózatra nem kapcsolt) rendszerrel történő kivilágítása;
  3. balesetveszélyes ívek korrekciója;
  4. forgalomtechnikai jelzések, berendezések és eszközök korszerűsítése, beszerzése.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

A támogatás maximális összege Maximális támogatási intenzitás
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő komplex programmal fejlesztendő
300 millió Ft 95% 95% 95% 95%

 

Értékelési szakaszonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be egy támogatást igénylő. Egy projekt több megvalósítási helyszínt, beruházási elemet, tevékenységet is tartalmazhat. Több tevékenységre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető támogatási összege nem haladhatja meg a támogatás maximális összegét, azaz a 300 millió forintot.

A felhívás keretében egy támogatást igénylő egyszer részesülhet támogatásban (beleértve, a támogatásban részesült konzorciumi tagokat is). Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási kérelmet.

VP-Külterületi helyi közutak pályázat-Területi korlátozás

Jelen felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) megvalósítandó projektek támogatására van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

Pályázati konzorciummal a sikeres projektekért

VP-Külterületi helyi közút pályázatok kapcsán cégünk  szoros pályázati együttműködésben dolgozik  a Takta Osi kft-vel, http://www.taktaosi.hu és  segíti a lehetőségek iránt érdeklődőket. Az alábbi összefoglalóban tekintheti meg, milyen szolgáltatásokkal tudunk támogatást és tanácsadást nyújtani pályázati szakaszonként:

Első szakasz a pályázat beadásától a támogató határozat ig:

 • Pályázati koncepció megkonstruálása, előzetes értékelés elkészítése
 • Pályázati űrlapok kitöltése, ügyfélkapun történő feltöltése
 • Összes szükséges csatolandó dokumentum pályázati szempontból történő átvizsgálása
 • Mellékletek feltöltése, az alvállalkozókkal együttműködve
 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, szakértőkkel közösen
 • Esetleges pályázati hiánypótlások lebonyolítása
 • Támogató határozattal összefüggő adminisztráció elkészítése, mérföldkövek újragondolása
 • A konkrét megvalósítást megelőző tevékenységek komplett harmonizációja, ill. nyomon követése

Második szakasz a támogató határozattól a megvalósításig:

Az alábbi tevékenységekre azért van szükség, mert elég gyakori jelenség, hogy a beadott pályázat és a kiküldött támogató okirat között eltelt idő alatt – az infláció következtében – a konkrét költségek jelentősen megemelkedhettek.

 • Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata
 • Komplett projekt költségvetésének a megváltozott gazdasági helyzethez való igazítása
 • A horizontális követelmények mérésének és teljesítésének szakmai támogatása
 • ÉNGY kódok műszaki tartalomhoz való igazítása
 • A megváltozott körülmények során opcionálisan felmerülő műszaki, szakmai tartalom módosításainak felülvizsgálata
 • A változások megtervezése oly módon, hogy az ne változtassa meg a projekt alapvető célját, tekintettel arra a körülményre, hogy a korábbi jogosultsági feltételek nem sérülhetnek
 • Szükséges megoldások, és alternatívák felvázolása a műszaki tartalom helyettesítő módosításában, úgy hogy az új megoldás legalább olyan paraméterekkel bírjon, mint a támogatási szerződés részét képező tartalom
 • Mérföldkövek és előlegigénylések pozicionálása a közbeszerzési eljárás elindítását megelőzően

Mind az Annex Pályázati Iroda, mind pedig a Takta-Osi Kft. több évtizedes múltra tekint vissza, amely során komoly szakemberi csapat állt össze annak érdekében, hogy a ránk bízott projektek sikeresen megvalósuljanak.

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00