Hírek / blog

Ültetvénytelepítési pályázatok

Ültetvénytelepítési pályázatok 2024

2024 július 24-től beadhatóak a max 500 millió forint támogatással járó, ültetvénytelepítési pályázatok!

ÁLTALÁNOS ÖSSZEGZÉS

Ültetvénytelepítési pályázatok-Pályázók köre

  • legalább 10 000 euró STÉ üzemméret
  • árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • mezőgazdasági termelők
 • mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek
 • állami elismeréssel rendelkező együttműködések
 • gyógynövény-termesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy elsődleges feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások
  • tevékenységüket legalább 3 termeltetési és/vagy felvásárlási szerződéssel igazolt partner közreműködésével valósítják meg

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Ültetvénytelepítési pályázatok

Támogatható tevékenységek

  • ültetvénytelepítés (gyümölcstermő ültetvény, gyógynövénytermő ültetvény, borszőlő ültetvény) és korszerűsítés
  • időjárási kockázatok mérséklését szolgáló beruházások
  • kertészeti gépek, eszközök beszerzése
  • víztakarékos öntözőrendszerek kialakítása

Támogatás formája, megvalósítás, keretösszeg

Vissza nem térítendő támogatás

 • Igényelhető támogatás: legfeljebb 500 millió Forint
 • Előleg: A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, legfeljebb 100 millió Ft-ig
 • Fizikai befejezés: A művelet fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre
 • Megvalósítás helyszíne: Magyarország egész területe
 • Várható támogatott projektek száma 200 – 250 db
 • Tervezett keretösszeg: 25,2 milliárd Forint, amelyből
 1. célterület: “Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek” keretében igénybe vehető keretösszeg: 21,8 Mrd Ft.

2. célterület: “Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek” keretében igénybe vehető keretösszeg: 3,4 Mrd Ft.

Friss pályázat

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

1. Ültetvénytelepítéshez kapcsolódó tevékenységek

  • Gyümölcstermő ültetvények telepítéseÜltetvénytelepítési pályázatok
   • új ültetvény telepítése
    • legkisebb ültetvényméretnek el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot,
    • kivéve szamóca és spárga esetén: legkisebb ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár
   • ültetvénycsere
 • Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén

(külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók)

 • a jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások
  • a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
  • jégháló beszerzése, kiépítése
 • tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások
  • eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése:
   • rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések,
   • autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák),
   • vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek
 • esőkár megelőzésére szolgáló beruházások
  • technológia beszerzése és telepítése
   • az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése
 • gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

(akkor támogatott, ha a meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot)

 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése
 • önjáró betakarítógépek beszerzése
 • szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése
 • a betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok)
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységekÜltetvénytelepítési pályázatok
  • új ültetvény telepítés
   • legkisebb ültetvényméretnek el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot
  • termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
   • fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei
  • betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
   • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése
   • önjáró betakarítógépek beszerzése
   • a betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók)
 • Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységekÜltetvénytelepítési pályázatok
  • új ültetvény telepítés
   • legkisebb ültetvényméretnek el kell érni a 0,25 ha-t, a legkisebb táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot
   • a támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is
  • borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése
   • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése
   • önjáró betakarítógépek beszerzése

 2. Öntözési infrastruktúra kialakításával kapcsolatos tevékenységek

 • Önállóan nem támogatható tevékenységek
 • célterületek vonatkozásában
  • jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
   • a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése
   • ültetvénycsere esetén:
    • meglévő jégháló felújítása, átalakítása
    • meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása
 • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése, telepítése
  • rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések,
  • autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések),
  • vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek
 • esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése, telepítése
  • az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése
 • gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
  • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése
  • önjáró betakarítógépek beszerzése
  • szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése
  • a betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok)
  • maximum 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
 • célterület vonatkozásábanÜltetvénytelepítési pályázatok
  • „Gyümölcstermő ültetvények telepítése”
   • támrendszer, kiépítése
   • jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése,
   • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése
  • „Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek”
   • támrendszer kiépítése
 • célterületek vonatkozásában
  • „Gyümölcstermő ültetvények telepítése” és a “Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése” esetén
   • meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
  • “Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez” kapcsolódó tevékenységek ponthoz kapcsolódó tevékenységek esetében:
   • meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
   • maximum 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése
  • “Borszőlőültetvény telepítéshez” kapcsolódó tevékenységek esetében:
   • meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
   • maximum 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

 IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS 

 • Támogatás maximuma Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 500 millió forint.
 • Támogatás maximális mértéke Mindkét célterület esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a
 • Alaptámogatás növelése
  • célterület – “Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény” esetén
   • a jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
   • tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
   • esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
  • célterület esetén
   • a jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
   • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése
   • esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése
 • célterület – „Gyümölcstermő ültetvények telepítése” esetén
  • támrendszer, kiépítése
  • jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése,
  • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése

Ültetvénytelepítési pályázatok

Az alaptámogatás az összes elszámolható költség 65%-a

 • célterület – meglévő öntözőrendszerek felújítása esetén :Az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a
 • Akár több szempont egyidejű teljesítésével :Az alaptámogatás az összes elszámolható költség  nem haladhatja meg a 65%-ot
 • fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható
 • a megemelt támogatási intenzitásra a gazdaság átadója és a gazdaság átvevője is jogosult lehet
 • az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható
 • kollektív beruházás esetén
  • az 1. célterülethez kapcsolódóan 10%-kal,
  • a 2. célterülethez kapcsolódóan 15%-kal

megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

IGÉNYELHETŐ ELŐLEG

Ültetvénytelepítési pályázatokA támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, és legfeljebb 100 millió forint összegig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

A kedvezményezettnek legalább az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerővel kell rendelkeznie, melyet az előlegigénylési dokumentációval egyidejűleg igazolni köteles.

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Miben tudunk önnek segíteni?

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK és a maximum értékek

 • Maximális mérték az összes nettó elszámolható költségre vetítve: 5 %
 • Tájékoztatás, nyilvánosság: 0,5 %
 • maximum nettó 300 000 Ft
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás: 1 %
 • FIDIC mérnök költségei nélkül
 • Könyvvizsgálat: 0,5 %
 • Projektmenedzsment: 2,5 %
 • Terület-előkészítés: 5 %
 • 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése: 12 000 000 Ft
 • gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése: nettó 15 000 000 Ft
 • borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése: nettó 15 000 000 Ft
 • gyógy-, aroma és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése: nettó 15 000 000 Ft

ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉSI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI SZAKASZOK

Támogatási kérelem benyújtására: 2024. július 24-től 2025. március 3-ig van lehetőség.

A kérelmeket négy értékelési szakaszban bírálják el:

 1. értékelési szakasz : 2024 július 24-től 2024. augusztus 7-ig
 2. értékelési szakasz :2024 augusztus 8-tól 2024. augusztus 21-ig
 3. értékelési szakasz: 2025 február 4-től 2025. február 17-ig
 4. értékelési szakasz 2025 február 18-tól 2025. március 3-ig

Hasonló cikkek a témában:20 tipp az ültetvénytelepítési pályázat sikeréhez

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00