Hírek / blog

Mezőgazdasági pályázatok 2023

Új mezőgazdasági pályázatok 2023-tól, lesz-e ismét pályázati dömping?

Mezőgazdasági pályázatok 2023-tól! Milyen mezőgazdasági pályázatok ill.  prioritások várhatók  az EU Közös Agrárpolitikája a (KAP) 2023-2027 évekre vonatkozó stratégiája alapján? Mekkora keret áll majd Magyarország rendelkezésére?

Új mezőgazdasági pályázatok 2023-tól, pénzügyi keretek, és vállalások

A kétéves átmeneti időszak után 2023. január elsejétől indul majd az Európai Unióban, így hazánkban is az új hét éves támogatási ciklus, amelyet az Európai Bizottság 2022.11.09-én jóvá is hagyott.  Magyarországnak a Közös Uniós Agrárpolitika (KAP) alapján a 2023 és 2027 közötti időszakára vonatkozóan, konkrétan 8,4 milliárd euró áll majd a rendelkezésére.

Néhány kiemelt vállalás a teljesség igénye nélkül.

Az elfogadott stratégiai terv szerint Magyarország a rendelkezésére álló összegből legalább:

 • 2 milliárd eurót fordít majd zöld programokra, valamint környezetvédelmi és éghajlati célokra,
 • 186 millió eurót pedig a gazdálkodók tevékenységének támogatására és méltányos jövedelmük biztosítására.

Kiemelt prioritást kapnak a KAP-on belül , az alábbi támogatási célok is:

 • 8800 fiatal gazda tevékenységének indulása,
 • 7700 már működő gazdaság korszerűsítése,
 • 38 százalék agrár-környezetvédelmi intézkedések megvalósítása,
 • 8 százalék az ökológiai gazdálkodás fejlesztése,
 • 5 százalék a 162 631 hektáron elterülő -Natura 2000- uniós program alá tartozó területek védelme,
 • az ökológiai gazdálkodásra szánt területek nagyságának az ország területén történő megkettőzése, stb.

Ahhoz, ugyanakkor, hogy  képbe kerüljünk   a  mezőgazdasági pályázatok 2023-tól történő indulásával kapcsolatban, nem árt alaposan megvizsgálnunk a KAP-ot mint alapdokumentumot.

Az új KAP 9 specifikus /3 gazdasági, 3 környezeti és 3 társadalmi/, valamint egy horizontális, átfogó célkitűzést határoz meg. A tagállamok ezen célkitűzések mentén alakítják ki a saját, nemzeti KAP Stratégiai Tervüket, amely szisztéma alapján épülnek majd  fel a mezőgazdasági pályázataik is.

 

A HAZAI KAP STRATÉGIA TERV INTÉZKEDÉSEI

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA I. PILLÉRÉNEK INTÉZKEDÉSEI

A Közös Agrárpolitika I. pillére a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésére és a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatására irányul.

A KAP I pillérének keretében 11 közvetlen agrárpályázati támogatási  cím került megfogalmazásra, ezek:

 • A fenntarthatóságot elősegítő alap jövedelemtámogatás
 • A fenntarthatóságot elősegítő, kiegészítő, átcsoportosítással nyújtható jövedelemtámogatás /CRISS/
 • Termeléstől függő jövedelemtámogatás /CIS/
 • Átmeneti nemzeti támogatás /ÁNT/
 • Fiatal gazdatámogatás /YFS/
 • Szőlő-bor ágazat agrárpályázat
 • Méhészet agrárpályázat,
 • Zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása
 • Iskolaprogramok
 • Állami intervenció, magántárolás, egyéb válságintézkedések
 • Agrárökológiai Alapprogram /AÖP/

A 2023-tól ebből a KAP pillérből a vidékfejlesztési támogatások  közül várhatóan a legnagyobb érdeklődésre a „Fiatal gazdák támogatása /YFS/”  kiírás számíthat.

A KAP II. PILLÉRÉNEK INTÉZKEDÉSEK- Mezőgazdasági pályázatok 2023-tól

A Közös Agrárpolitika II. pillére a vidékfejlesztés támogatását célozza. Ennek jegyében a Bizottság a vidékfejlesztési politika számára három alapvető prioritást állapított meg, ezek: 1,/a mezőgazdaság versenyképességének megerősítése,2,/ a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítása és 3,/az éghajlatváltozás elleni küzdelem. A célok elérése érdekében az alábbi vidékfejlesztési, ill. mezőgazdasági  pályázatok meghirdetése várható a KAP alapján 2023-tól

 • Mezőgazdasági üzemek fejlesztése
 • Élelmiszer-feldolgozás fejlesztése a mezőgazdasági termékek értéknövelésével
 • Induló vidéki vállalkozások támogatása
 • Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
 • Tevékenység-diverzifikáció mezőgazdasági üzemen belül és kívül
 • Mezőgazdasági öntözési közösségek támogatása
 • Mezőgazdasági növénybiztosítási díjtámogatás
 • Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer
 • Országos mezőgazdasági jégkármérséklő rendszer digitális átállása
 • Generációs megújulás támogatása
 • Környezet- és éghajlatvédelmi, valamint egyéb gazdálkodási kötelezettségvállalások
 • Ökológiai gazdálkodás támogatása
 • Agroökológiai nem termelő beruházások
 • Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetése
 • Mezőgazdasági génmegőrzés
 • Állatjóléti intézkedések
 • Erdő-környezetvédelmi többéves kötelezettségvállalások
 • Erdőgenetikai többéves kötelezettségvállalások
 • Erdőtüzek megelőzésének és kockázatcsökkentésének együttműködés-alapú támogatása
 • Erdőtelepítési és fásítási beruházások és fenntartásuk támogatása
 • Versenyképes és fenntartható erdőgazdálkodás beruházásai /forprofit és nonprofit/
 • Kistelepülések és tanyák infrastruktúra fejlesztése
 • Termelői csoportok és termelői integrációs szervezetek támogatása
 • Minőségrendszerek létrehozása, a csatlakozás támogatása és promóciója
 • Minőségbiztosítási és minőségirányítási rendszerekhez való csatlakozás
 • Rövid Ellátási Lánc együttműködések támogatása
 • Társadalmi agrárvállalkozások együttműködései
 • Térségi aktív és ökoturisztikai együttműködések
 • Biomassza-potenciál lokális közcélú felhasználásának támogatása
 • Vadgazdálkodási együttműködések támogatása
 • Vidékfejlesztési digitalizáció támogatása
 • LEADER
 • Képzések és bemutató üzemi programok
 • Tájékoztatási szolgáltatások
 • Tudásátadási szolgáltatások
 • Innováció – Európai Innovációs Partnerség támogatása

Az agrárgazdaság szereplői 37 témában számíthatnak vidékfejlesztési pályázatok megjelenésére

Miben tudunk önnek segíteni?

A KAP II. pillér kiemelt mezőgazdasági pályázatok 2023-tól

Mezőgazdasági üzemek fejlesztése

A   jelzett mezőgazdasági pályázatok célja a mezőgazdasági üzemek versenyképességének, hozzáadott érték-termelésének fokozása, új, innovatív és környezetbarát termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása. A pályázat az energiahatékonyság javításán és a megújuló energiaforrások használatának ösztönzése révén is támogatni kívánja a mezőgazdasági üzemekben a szén-dioxid-kibocsátás, valamint az energiafelhasználás csökkenését.

A mezőgazdasági ágazat versenyképességének erősítésében az energiaköltségek csökkentése, az energiahatékonyság fokozása mellett, komoly szerepe lesz a jövőben a digitális technológiák alkalmazásának. Az üzemek ezáltal racionalizálhatják a felhasznált alapanyagok mennyiségét, környezetkímélő gazdálkodást folytathatnak, hozzájárulva az üveghatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.  Továbbá racionalizálhatják a növényvédő szerek és az antibiotikumok alkalmazását. Az egyes mezőgazdasági ágazatok igényei – például a támogatandó tevékenységek vagy a támogatási összegek tekintetében – eltérőek lehetnek, ezért külön ágazati pályázati felhívások megjelenése várható.

A jelzett  támogatást igénylők körébe mezőgazdasági termelők, természetes személyek, jogi személyiségű vállalkozások, jogi személyiség nélküli vállalkozások, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, továbbá termelői csoportok és termelők együttműködései tartozhatnak.

Élelmiszer-feldolgozás fejlesztése a mezőgazdasági termékek értéknövelésével-mezőgazdasági pályázatok 2023-tól

A pályázat célja a mezőgazdasági termékek értéknövelését és piacra jutását elősegítő, technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer feldolgozás terén. Ennek keretében a vidékfejlesztési pályázat támogatni kívánja a gazdaságok hatékonyságának és versenyképességének növelését, továbbá a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, erőforrás és energia hatékonyságot célzó fejlesztéseket. Az élelmiszeripari vállalatok hatékonysága és jövedelmezősége elmarad a feldolgozóipari átlagtól. Az ágazaton belül tapasztalható a technológiai homogenitás hiánya, a korszerűtlen, elöregedett géppark és épületállomány.  A támogatott fejlesztések és a kapacitásbővítések eredményeként lényegesen növelhető az ágazat versenyképessége.

A mezőgazdasági pályázatok támogatásai lehetővé teszik a hatékonyabb gépekkel és berendezésekkel, automatizálással, a mérethatékonyság fokozásával, a magasabb hozzáadott értékű termékek arányának növelését. A termelési folyamatok és rendszerek digitalizációja lehetővé teszi az erőforrások racionálisabb felhasználását, ami nemzetközi szinten is versenyelőnyt jelenthet. Az élelmiszer-biztonsági, higiéniai szempontok fokozott érvényesítése, a fogyasztók egészségének védelme alapvető követelmény. A higiéniai viszonyok javításával és a termékek nyomon követésének fejlesztésével csökkenthető az élelmiszer-fogyasztáshoz és a feldolgozáshoz kapcsolódó kockázat, megvalósítható a lakosság egészséges és biztonságos élelmiszerekkel történő folyamatos ellátása. A kiírásra kerülő vidékfejlesztési pályázat keretében nyújtott támogatások elősegítik a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását.

Támogatásigénylők köre: Mezőgazdasági termelők, természetes személyek, jogi személyiségű vállalkozások, jogi személyiség nélküli vállalkozások, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, továbbá termelői csoportok és termelők együttműködései

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása-mezőgazdasági pályázatok 2023-tól

A pályázati kiírás célja a fejlődőképes mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, a meglévő termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálása, a piaci igények alapján a termékszerkezet korszerűsítése és változatosabbá tétele, megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítása, a termelési mód korszerűsítése, környezethatékonyság növelése, magasabb hozzáadott értékű termék előállítása, a digitalizáció előtérbe helyezése.

A támogatásigénylők köre: Jogosultsági kritériumoknak megfelelő természetes és jogi személyek.

Mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer – Vidékfejlesztési pályázatok

Pályázati cél: Magyarországon a 2012. évben indult és azóta folyamatosan fejlődik a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR). 2021 óta, az MKR IV. pilléreként a mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló jövedelemingadozásainak mérséklése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert működtet. A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer Európában elsőként Magyarországon kezdte meg működését, amelyhez a mezőgazdasági termelők először 2021. február 1–28. között csatlakozhattak.

A rendszer finanszírozását egy pénzügyi alap, a krízisbiztosítási alap (a továbbiakban: Alap) biztosítja, működtetését pedig a krízisbiztosítási szerv (Magyar Államkincstár) látja el.

Az Alap két fő pénzügyi forrása:

 • a krízisbiztosítási rendszerben tag mezőgazdasági termelők által megfizetett krízisbiztosítási hozzájárulások összege, és
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás összege.

A krízisbiztosítási rendszerhez csatlakozott mezőgazdasági termelők részére kifizethető kompenzáció összege legfeljebb az elszenvedett jövedelemcsökkenés 69,9%-a lehet. A kompenzáció összegének 30%-a a termelői befizetésekből, 70%-a a vidékfejlesztési támogatásból áll.

Generációs megújulás támogatása-Vidékfejlesztési pályázatok 2023-tól

A pályázati felhívás célja, hogy az agrárágazatban tapasztalható elöregedés megállítása, az agrár-nemzedékváltás ösztönzése, valamint a fiatalok vidékről történő elvándorlásának csökkentése. A megfogalmazott cél érdekében szükséges a Közös Agrárpolitika eszközeivel is olyan támogatásokat biztosítani, amelyek a mezőgazdasági termeléssel élethivatásszerűen foglalkozni kívánó gazdálkodók indulását segítik elő.

A kiírandó mezőgazdasági pályázatok célja a generációváltás folyamatának támogatása. A már működő és versenyképes mezőgazdasági üzemek további működtetése és fejlesztése hozzájárul a mezőgazdaság versenyképességének fenntartásához és javításához. A generációváltást elősegíti, ha a nyugdíj korhatárhoz közel álló gazdálkodók mezőgazdasági üzemeit fiatalabb gazdálkodók veszik át. A generációváltás támogatása a mezőgazdasági termelők korszerkezetének javítását célozza, de a generációváltás mellett szintén fontos célkitűzés, hogy a működő mezőgazdasági üzemek ne kerüljenek bezárásra.

Támogatásigénylők köre: Természetes személyek, jogi személyiség nélküli vállalkozások, jogi személyiségű vállalkozások. Támogatásban részesülhetne a gazdaság átadója is, amennyiben már elérte az öregségi nyugdíj korhatárt, és együttműködés keretében segíti az átvevőt a gazdálkodás szervezésében.

Kistelepülések és tanyák infrastruktúra fejlesztése- Vidékfejlesztési pályázatok 2023-tól

A megújuló vidék program keretében a kistelepüléseken élők életminőségének javítását, a fenntarthatóság növelését célzó vidékfejlesztési pályázat a kis léptékű infrastruktúra-fejlesztéseket támogatja.

Ezzel hozzájárul a vidék lakosságmegtartó képességének erősítéséhez. Két kiírás várható az egyik a tanyák, a másik a kistelepülések fejlesztését szolgálja. Mindkét esetben cél, hogy hozzájáruljanak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezesélhez és az alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez. Háztartási léptékű fejlesztések villamos energia, megújuló energiahasználat és vízellátás, valamint szennyvízkezelés terén; háztartási léptékű internet vagy internethálózat lehetőségének megteremtése és kiépítése. A települések épített környezetének, illetve infrastruktúrájának fejlesztéshez. Támogatásigénylők köre: költségvetési szervek, valamint természetes személyek; vállalkozások; nonprofit szervezetek, mezőgazdasági üzemek.

Térségi aktív és ökoturisztikai együttműködések-Mezőgazdasági pályázatok 2023-tól

Az új pályázati kiírás célja a mezőgazdasági termelők, gazdák, tanyagazdák és egyéb helyi szereplők közötti agrár- és ökoturisztikai együttműködések ösztönzése. A helyi értékek, hagyományok és vonzerők turisztikai célú bemutatását célzó programok megvalósítása, a helyi, egyedi vonzerők és szolgáltatások versenyképes turisztikai termékké szervezése. Természeti és egyéb helyi értékek komplex bemutatását célzó tematikus tanösvények, fesztiválok és hagyományőrző programok kialakítása. Támogatásigénylők köre: gazdálkodók és helyi szervezetek.

Biomassza-potenciál lokális közcélú felhasználásának támogatása-Mezőgazdasági pályázatok 2023-

Az új pályázati felhívás célja olyan önkéntes együttműködések létrehozásának támogatása, amelyekben a helyi biomassza-alapanyagot előállító gazdálkodók és helyi közszolgáltatást nyújtók hosszú távú megoldást találnak a biomassza fenntartható hasznosítására. Ennek keretében lehetővé válik az import fosszilis tüzelőanyag kiváltása lokális biomassza-alapanyag felhasználásával a legjobb elérhető technológiák alkalmazásával. Támogatásigénylők köre: biomassza-alapanyagot előállítók és felhasználók együttműködései.

Vadgazdálkodási együttműködések támogatása- Vidékfejlesztési pályázatok 2023-tól

Az új pályázati kiírás célja a mezőgazdasági termelők az erdőgazdálkodók és a területileg illetékes vadásztársaságok együttműködései. A vadon élő állatfajokkal történő együttélésből adódó konfliktusok megelőzése és az élőhelyek biodiverzitásának megőrzése. Az együttműködés keretében a mező- és erdőgazdálkodóknak lehetőségük nyílik a területileg illetékes vadásztársaságok a természetvédelmi szervezetekkel együtt olyan komplex beavatkozásokat kidolgozni és megvalósítani, amelyek hozzájárulnak a vadon élő állatfajokkal való együttéléshez. További lehetőség, többek között: a hazai vagy külföldi kutatásból eredő módszerek kipróbálása, vadállomány-monitoring fejlesztése és a vadállományban bekövetkező változások hatásának folyamatos vizsgálata.

A támogatást igénylők köre: mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, vadászatra jogosultak és tudományos tevékenységet végző szakemberek együttműködése.

Vidékfejlesztési digitalizáció támogatása- Vidékfejlesztési pályázatok 2023-tól

Az új vidékfejlesztési pályázati kiírás célja aktív helyi közösségek létrehozása, a digitalizáció adta lehetőségek kihasználása a közösségi fejlesztésekre, a kommunikáció erősítésére, a vidéki közösségek együttműködésének és a térségi együttműködések fokozása. Ennek keretében vidékfejlesztést, településfejlesztést támogató rendszerek beszerzése a megfelelő adatbázisok feldolgozásán. A pályázat támogatási lehetőséget nyújt a vidékfejlesztés szereplőinek, hogy együttműködések keretében, korszerű technológiák alkalmazásával a települések kidolgozzák saját okos falu stratégiájukat, adatbázisokat hozzanak létre, adatbázisokat fejlesszenek.

A támogatást igénylők köre: magán- és jogi személyek, aktív helyi közösségek, nonprofit szervezetek, egyesületek, szövetkezetek, önkormányzatok.

Mezőgazdasági pályázatok-LEADER-2023-tól

A LEADER kezdeményezés célja a vidéken élők segítése és bátorítása annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési igényeit közösen gondolják át. A LEADER program a kistelepüléseken lakó emberek kreativitására épül, s arra ösztönzi a helyi szervezeteket, intézményeket, vállalkozásokat, hogy együttműködve hozzanak döntéseket a térség hosszú távú fejlődéséről.

A helyi LEADER szervezetek, vagy Helyi Akció Csoportok  ( LEADER HACS-ok ) alapító tagjai- önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek – a térségek adottságaira építve és a helyi kihívásokat ismerve Helyi Fejlesztési Stratégiáikat ( HFS-t ) dolgoztak ki.

Az együttműködés szorgalmazza, hogy a LEADER projektgazdák ne egymástól elszigetelten valósítsák meg projektjüket, hanem a HFS (Helyi Fejlesztési Stratégia) elvárásainak megfelelően közösségben, hálózatban támogassák az innovatív fejlesztések létrejöttét.

A program legfőbb erénye, hogy a nyertes helyi közösségek az EU-tól lehívható pénzek felhasználásáról valós igényeken és saját fejlesztési elképzeléseiken nyugvó akcióterveik sikeres elbírálása után helyben, saját maguk döntenek.

A LEADER nem egy ágazat fejlesztési programja: a helyi fejlesztési stratégiának több ágazatra ki kell terjednie, a tevékenységek számos formáját együtt kezelve. A helyi akciókat és projekteket úgy kell összekapcsolni és koordinálni, mint egy összetartozó egészet.

Ebben a mezőgazdasági pályázatok LEADER programban megtalálhatók a teljesség igénye nélkül a mindenkori helyi LEADER HACS-okhoz tartozó vállalkozásfejlesztési-, civil szférát támogató- kulturális- és szociális-, a turisztikával és a vendéglátással összefüggő- valamint a helyi örökségvédelemmel kapcsolatos pályázati támogatási lehetőségek is.

Ma Magyarországon összesen 103 db területi LEADER Helyi Akció Csoport működik. Mindegyik az adott térségre vonatkozó speciális piaci elvárásoknak-, igényeknek megfelelő pályázati kiírásokat jelentetett már meg az előző Európai uniós költségvetési ciklusban. Közös jellemzője minden LEADER pályázatnak, hogy a kiírások, a pályázati struktúra, a mellékletek összetétele, a Megvalósíthatósági Terv, a pontozás, stb. mind a VP-s pályázatok formai- tartalmi követelményrendszerére támaszkodik. Támogatásigénylők köre: az elismert helyi akció csoportok /HACS/ körébe tartozó vállalkozások, szervezetek, önkormányzatok stb.

Képzések és bemutatóüzemi programok-vidékfejlesztési pályázat 2023-tól

A pályázati kiírás célja: az egész életen át tartó tanulás támogatása, az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése. A gazdálkodók tudásszintje, a tudásuk minősége, annak korszerűsége vagy gyakorlatiassága meghatározza a versenyképességüket, ezért kiemelten fontos az is, hogy az oktatók is naprakész ismerettel rendelkezzenek. További cél, hogy az aktuális kihívásokra reagáló, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, élelmiszeripar és a vidékfejlesztés területeit érintő, és a széles kör számára alkalmazható ismeretátadási lehetőségek személyes és online formában egyaránt elérhetőek legyenek.

A szükséges ismeretek eléréséhez a Széchenyi Agrártudás Központ rendszertámogató funkciója biztosítja a szükséges szakmai hátteret.

További Tudásközpontú és innovációs vidékfejlesztési pályázatok

Tudásátadási szolgáltatások-Mezőgazdasági  pályázatok 2023-tól

Célkijelölés: az aktuális kihívásokra reagáló tanácsadói hálózat és tudásátadási rendszer megerősítése, fejlesztése szolgáltatások biztosításával. Szakmai segítség nyújtása, amely elősegíti a hatékony gyakorlati alkalmazásokat és az innovációt, a gazdasági versenyképesség növelését. Mindezt oly módon, hogy maximálisan figyelembe veszik a fenntarthatóság, környezet- és klímavédelem, valamint az erőforrás-hatékonyság követelményeit. További cél a tudásátadási tevékenység felállításának támogatása.

A KAP hálózat keretében az AKIS támogató egység Széchenyi Agrártudás Központ támogató funkciója adja a hátteret. A támogatást igénylők köre: a Széchenyi Agrártudás Központ rendszerben akkreditált tudásátadási tevékenység folytatására jogosult szervezetek.

Innováció – Európai Innovációs Partnerség támogatása- Vidékfejlesztési pályázatok 2023-2027

A pályázat kiírás célja: az agrárágazati innovatív együttműködések és innovációs megoldások támogatása. További cél a gyakorlat és a kutatás közötti partner kapcsolatok kialakítása és elmélyítése. A partnerségek feladata, hogy az innovációval, mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással, élelmiszer-feldolgozással, vidékfejlesztéssel, kutatással, szaktanácsadássál foglalkozó különféle szereplők a meglévő tudásukat olyan innovatív megoldásokra váltsák, amelyek a gyakorlatban is alkalmazhatók.

Az így létrejött együttműködéseket az Európai Innovációs Partnerség (EIP) keretében támogatják, annak érdekében, hogy az agrárgazdasági, élelmiszeripari, erdőgazdálkodási ágazatok termelékenyebbé és fenntarthatóbbá váljanak. Az innovációs együttműködésben a projektek tárgya lehet termék-, szolgáltatás-, eljárási vagy technológiai fejlesztés.

 Erről a témáról bővebben  olvashat itt:Mezőgazdasági pályázatok, és az új KAP

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“Új mezőgazdasági pályázatok 2023-tól, lesz-e ismét pályázati dömping?” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00