Hírek / blog

K+F pályázatok

Új K+F pályázatok 2023-ban az agráriumban

A 2023-as év is izgalmas lehetőségeket hozhat az innovációra törekvő vállalkozásoknak: várhatóan újabb K+F pályázatok jelennek meg, melyek kifejezetten támogatják az élelmiszeripar és a mezőgazdaság fejlesztését is.

Jelen blogbejegyzés a 2021-es ‘Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása’ pályázati felhívás alapján készült. Mivel ez nem a végleges anyag, csak tájékozódási alapként szolgálhat azok számára, akik fontolgatják az új K+F pályázatokon  való indulást.

A pályázati felhívás célja

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia számos iparágat preferál, mint például az egészségügyet, a digitális gazdaságot, a kreatív ipart és az erőforrás-hatékony gazdaságot, melyek mind hozzájárulnak a nemzetgazdaság fejlődéséhez és versenyképességéhez. Azonban a stratégia egyik kiemelt prioritása, és egyben elengedhetetlen része a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Ezeken a területeken végzett innovációk és fejlesztések nemcsak a nemzetgazdaságot erősítik, hanem hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és az egészséges táplálkozáshoz is.

Az Innovációs Minisztérium és az NKFI Hivatal által kiírt ‘Piacvezérelt K+F projektek’ pályázata ezen prioritások mentén ösztönzi a vállalkozásokat új, hasznosítható termékek, technológiák vagy szolgáltatások fejlesztésére. Cikkünkben, melynek címe:  „Új K+F  pályázatok 2023-ban az agráriumban”, részletesen bemutatjuk, hogy ezen pályázati lehetőségek hogyan segíthetik a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokat versenyképességük javításában és a fenntartható fejlődés előmozdításában.

Tehát, az Innovációs Minisztérium és az NKFI Hivatal „Piacvezérelt K+F pályázatok” pályázatot hirdet 2023 -ban is.  Célja a vállalkozások versenyképességének javítása új, hasznosítható termék, technológia vagy szolgáltatás fejlesztésével.

2023 K+F pályázati infó

A 2021-es „azonos”  felhívás két alprogramot határozott meg

 • „A” alprogram: Önálló vagy konzorciumi vállalkozási projektek támogatása, új üzleti lehetőségek teremtésével.
 • „B” alprogram: Konzorciumi projektek támogatása kutató-tudásközvetítő szervezetek bevonásával.

K+F pályázatok

K+F pályázatok- Támogatást igénylők köre

 • Jogi személyiségű-, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok Budapesten székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térségben székhellyel és Budapesten fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli vállalkozások.

Kritériumok: adott  GFO kódok, 113, 114, 116, 117 vagy 141.

Kettős könyvvitel, legalább 2 éves jóváhagyott és közzétett beszámolóval.

 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek meghatározott GFO kódokkal

551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek, nevesítettek az államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények között, vagy kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek az EU rendelet szerint.

 • Költségvetési és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek adott GFO kódokkal rendelkeznek és kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek az EU rendelet szerint.

Az 599-es és 563-as GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja

 • Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek meghatározott GFO kódokkal rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek, nem KATA hatálya alatt, legalább 2 éves jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek és kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek az EU rendelet szerint.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Kísérleti fejlesztés a K+F pályázatokon belül,  mint önállóan támogatható tevékenység: Ezen tevékenység költségeinek el kell érniük a projekt teljes költségének legalább 50%-át.

Önállóan nem támogatható, de belefoglalható tevékenységek:

 • Alkalmazott (ipari) kutatás: Végezhető a szervezet által, amennyiben van legalább két, a projekthez kapcsolódó területen végzettséggel rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja.
 • Eszközbeszerzés
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek: Ide tartozik a hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi) és piacra vitel. Ezek a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatók be.

K+F pályázatok – Előzetes értékelési szempontok

1.A vállalkozások árbevétel arányos összköltség mutatója

Az ‘x’ az összköltség és a nettó értékesítési árbevétel arányát jelöli egy adott bázisévben.

Árbevétel arányos összköltség (x1): Ezt a mutatót a vállalkozás összköltsége és a nettó értékesítési árbevétele arányának kiszámításával határozzák meg. A legmagasabb pontszámot (15 pontot) azok a vállalkozások kapják, melyeknek az összköltségük jelentősen alacsonyabb, mint a nettó árbevételük (x1 < 0,4).

Példa: Egy vállalkozásnak, amelynek éves összköltsége 40 millió forint, és nettó árbevételük 120 millió forint, az árbevétel arányos összköltség mutatója (x1) 0,33, ami 15 pontot jelent ebben a kategóriában, mivel x1 < 0,4.

2. Saját tőke arányos támogatás

(x2): Ezt a mutatót a vállalkozás támogatás összegének és saját tőkéjének arányának kiszámításával határozzák meg. A legmagasabb pontszámot (15 pontot) azok a vállalkozások kapják, melyeknek a támogatásuk nagyobb részét használják fel a saját tőkéjükhöz képest (0 < x2 < 0,7).

Példa: Egy vállalkozásnak, amelynek éves támogatása 7 millió forint, és saját tőkéje 15 millió forint, a saját tőke arányos támogatás mutatója (x2) 0,47, ami 15 pontot jelent ebben a kategóriában, mivel 0 < x2 < 0,7.

3. A megvalósítási helyszín megbízhatósága

A mutató a vállalkozás, vagy a konzorciumvezető vállalkozás főmegvalósítási helyszínként megjelölt egységének működési időtartamát méri.

 • 0 pont: ha a helyszín kevesebb, mint 1 éve működik,
 • 3 pont: ha a helyszín 1 éve működik,
 • 7 pont: ha a helyszín 2 éve működik,
 • 10 pont: ha a helyszín 3 éve vagy annál hosszabb ideje működik.

Ez a mutató a vállalkozás stabilitását és megbízhatóságát hivatott mérni.

4. Az EBITDA

(üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás) arányos támogatás összeg mutató a vállalkozás támogatásának és EBITDA-jának arányát vizsgálja. A pontszámok a következőképpen osztódnak:

 • 0 pont: ha x ≤ 0 vagy x ≥ 1,5,
 • 5 pont: ha 0,5 ≤ x < 1,5,
 • 10 pont: ha 0 < x < 0,5.

Példa: Egy vállalkozás támogatása 5 millió forint, és az EBITDA-ja 12 millió forint. Ebben az esetben az x mutató értéke 0,42 (5/12), ami 10 pontot jelent, mivel 0 < x < 0,5. Ez a mutató az üzemi hatékonyságot és a támogatás felhasználásának mértékét méri a vállalkozásban.

K+F pályázatok

5. A Horizon 2020 programban való korábbi részvétel

A K+F pályázatok vonatkozásában ez a mutató tükrözi a vállalkozás korábbi tapasztalatait a témában.

 • 0 pont: ha a pályázó vállalkozás nem nyújtott be támogatási kérelmet a Horizon 2020 Programra.
 • 3 pont: ha a vállalkozásnak van legalább egy korábban benyújtott, de elutasított pályázata, amely a megszerezhető pontszám legalább 30%-át elnyerte.
 • 5 pont: ha a vállalkozásnak van legalább egy korábban benyújtott, de elutasított pályázata, amely a megszerezhető pontszám legalább 60%-át elnyerte.
 • 8 pont: ha a vállalkozásnak van legalább egy tartaléklistás, vagy forráshiány miatt elutasított pályázata.
 • 10 pont: ha a vállalkozásnak van legalább egy korábban támogatott Horizon 2020 pályázata.

6. A működési időtartam

A vállalkozás, vagy a konzorciumvezető vállalkozás teljes lezárt üzleti éveinek számát méri. A pontszámok a következőképpen alakulnak:

 • 0 pont: ha a vállalkozás működési ideje 2 év,
 • 5 pont: ha a működési időtartam 3 év,
 • 10 pont: ha a működési időtartam 4 és 6 év között van,
 • 15 pont: ha a működési időtartam 7 és 9 év között van,
 • 20 pont: ha a működési időtartam 9 évnél hosszabb.

Ez a pontszámítás a vállalkozás stabilitását és piaci jelenlétét méri az üzleti évek számán keresztül.

7. A tulajdonosi kör összetétele

A mutató azt vizsgálja, hogy a vállalkozás tulajdonosai között hány százalékban vannak közvetlen természetes személyek.

 • 0 pontot kapnak azok a vállalkozások, amelyeknek nem 100%-ban közvetlenül természetes személyek a tulajdonosai.
 • 10 pontot kapnak azok a vállalkozások, amelyeknek 100%-ban közvetlenül természetes személyek a tulajdonosai.

Ez a mutató a vállalkozás tulajdonosi struktúráját méri és előnyben részesíti azokat, amelyek teljes mértékben természetes személyek tulajdonában állnak.

8. A vállalkozás választott báziséve és az azt megelőző üzleti év közötti árbevétel növekedést

vizsgáljuk ebben a kategóriában.

 • Ha a növekedési ráta 5% vagy alatta van, akkor a vállalkozás 0 pontot kap.
 • Ha a növekedési ráta 5%-nál nagyobb, akkor a vállalkozás 10 pontot kap.

Ez a mutató a vállalkozás éves árbevétel-növekedését értékeli és előnyben részesíti azokat a vállalkozásokat, amelyek jelentős éves árbevétel-növekedést tudnak felmutatni.

K+F pályázatok

Projekt értékelési szempontok-K+F pályázatok

Szakmai erőforrások és tapasztalat (max 20 pont):

 • A kérelmező által bemutatott szakmai erőforrások minőségét és mennyiségét értékelik, amelyeknek a projekt elvégzéséhez szükséges kapacitásokkal kell rendelkezniük (0-10 pont).
 • Emellett figyelmet fordítanak a kérelmező K+F tapasztalataira is, ez különösen fontos a profitorientált vállalkozások esetében (0-10 pont).

Kérelem megalapozottsága (max 50 pont):

 • Értékelik a műszaki-tudományos tartalmat, különös tekintettel az új, a gyakorlatban is hasznosítható szellemi alkotásokra, valamint az új termékek, szolgáltatások és technológiák létrehozására (0-20 pont).
 • Megvizsgálják a projekt iparági jelentőségét, akár országos, akár nemzetközi szinten (0-10 pont).
 • Értékelik a projekt K+F hozzáadott értékét (csak a profitorientált vállalkozások esetében) (0-10 pont).
 • Megvizsgálják a projekt regionális hatását (szintén csak a profitorientált vállalkozások esetében) (0-10 pont).

Üzleti terv alátámasztottsága (max 30 pont):

 • Elemzik a célcsoportot és a piaci igényt, annak jelentőségét és a piaci igényeket figyelembe véve (0-10 pont).
 • Megvizsgálják a piaci potenciált, a tervezett piacot és az ott tevékenykedő versenytársakat, valamint a tervezett termék/szolgáltatás/technológia többletértékét a versenytársakhoz képest (0-10 pont).
 • Értékelik a piaci bevezetés megalapozottságát, vagyis a termék/szolgáltatás/technológia piaci bevezetésének terveit és azok realizálhatóságát (csak a profitorientált vállalkozásoknál) (0-10 pont).

K+F pályázatok

A K+F pályázatok végrehajtásához rendelkezésre álló időtartam

 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az „A” alprogram esetén minimum 12 – maximum 36 hónap,
 • a „B” alprogram esetén minimum 24 – maximum 48 hónap

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatási összege:

az „A” alprogramban

 • minimum 100 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén,
 • minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és
 • maximum 400 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt),

a „B” alprogramban

minimum 400 millió Ft és maximum 800 millió Ft.

K+F pályázatok-Átlagos Támogatási intenzitás:

Cégmérettől, településtől, kutatási céltól függően változhat: 30-70% között.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00