Hírek / blog

Sikerdíjas pályázatírás

Sikerdíjas pályázatírás jellegzetességei 2024

A sikerdíjas megbízási szerződések, beleértve a sikerdíjas pályázatírást is, napjainkban egyre népszerűbbek a piacgazdaság igényeinek megfelelően.

Ebben a modellben a felek úgy állapodnak meg, hogy a megbízott szakember vagy cég csak akkor kapja meg a díjazását, ha az elvállalt feladat eredményes. Ez a gyakorlat ösztönzi a megbízottakat, hogy minél hatékonyabban és eredményesebben dolgozzanak, mivel díjazásuk közvetlenül az általuk elért sikerhez kötődik.

A sikerdíjas pályázatírás világában a siker eléréséhez számos tényező együttes jelenléte szükséges. Nem csupán a projekt fizikai természete, hanem számos külső körülmény is befolyásolhatja a pályázat sikerességét. . Ezek közé tartozik a pályázati kiírások jogszabályi  változásai, technikai problémák, valamint a bírálói értelmezési nézeteltérések. Ezek a bizonytalansági tényezők azonban csökkenthetők a megfelelő szakértői támogatás segítségével.

A sikerdíjas pályázatírás és a szakértői tanácsadás jelentősége

Sikerdíjas pályázatírásA sikerdíjas pályázatírás eredményessége nagymértékben függ a mögötte álló szakemberek szakmai felkészültségétől, szakértelmétől és tapasztalatától. Egy jól képzett pályázatíró és tanácsadó csapat képes előre látni a lehetséges kihívásokat és hatékonyan kezelni azokat, minimalizálva ezzel a sikertelenség kockázatát.

 

Az eredményességre ható előre nem látható tényezők

Gyakran a projekt kivitelezésétől független tényezők is befolyásolhatják a pályázat sikerét. Ezek lehetnek:

 • pályázat idő előtti felfüggesztése
 • kiírás menet közbeni módosítása
 • IT-s problémák
 • bírálói értelmezési disszonanciák
 • pontozási rendszer ellentmondásai

Pályázat idő előtti felfüggesztése

A pályázati folyamat során előfordulhat, hogy a kiíró szervezet gazdasági, politikai vagy szervezeti okokból kénytelen idő előtt felfüggeszteni a pályázatot. Ez a hirtelen változás jelentős hatással lehet a már benyújtott vagy előkészítés alatt álló pályázatokra, hiszen azok a folyamatban lévő munka és tervezés ellenére váratlanul kerülhetnek megszakításra.

Kiírás menet közbeni módosítása

A pályázati kiírások tartalmának változása a benyújtási határidő előtt zavarba hozhatja a pályázókat. A módosítások új követelményeket, kritériumokat vagy értékelési szempontokat vezethetnek be, amelyek jelentősen befolyásolhatják a pályázat sikerességét és szükségessé tehetik a már elkészült anyagok átdolgozását.

IT-s problémák

A digitális pályázatkezelő rendszerek és platformok technikai hibái komoly kihívást jelenthetnek a pályázatírás folyamatában. Ezek az IT-s problémák akadályozhatják a pályázati anyagok határidőre történő benyújtását, vagy a pályázatok megfelelő formátumban való előkészítését, ami hátrányosan érinti a pályázók esélyeit.

Bírálói értelmezési disszonanciák

A pályázati kiírások és útmutatók többféle értelmezésre adhatnak lehetőséget, ami eltérő megítélést eredményezhet a bírálók között. Ez az értelmezési disszonancia különösen akkor problémás, ha a bírálók eltérően pontozzák a pályázatokat azonos kritériumok alapján, ami befolyásolhatja a végső döntést.

Pontozási rendszer ellentmondásai

A pontozási rendszerek bonyolultsága és az abban rejlő ellentmondások zavarhoz vezethetnek a pályázatírás során. Ha a pályázati útmutató nem egyértelmű, vagy ha a pontozási kritériumok között ellentmondások vannak, az megnehezítheti a pályázók számára, hogy pontosan megértsék, hogyan maximalizálhatják esélyeiket a sikerre.

A sikerdíjas pályázatírás múltja és jelene

Az Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozás óta a sikerdíjas pályázatírás és a pályázatírói tanácsadás Magyarországon jelentős fejlődésen ment keresztül. Ez idő alatt a szakma rengeteg tapasztalatot gyűjtött, amely a jövőbeli pályázatok sikerességének záloga lehet.

Miben tudunk önnek segíteni?

Csak „pályázatíró”, vagy  stratégiai-, ill. projektmenedzsment

Sikerdíjas pályázatírásA pályázatírás nem csupán a megfelelő dokumentumok összeállítását jelenti; sokkal inkább egy átfogó folyamat, amely magában foglalja a projekttervezést, a pénzügyi tervezést, a piacelemzést, és a stratégiai tervezést. Ezen felül szükség van a pályázati kiírások mélyreható ismeretére, a jogi és szabályozási keretek pontos értelmezésére, valamint az adott szektorban való jártasságra is.

A szakma gyakorlásához szükséges tudás nem szerezhető meg csupán néhány hét vagy hónap alatt zajló képzésekkel. A valós szakértői tevékenység évekig tartó tapasztalatot és folyamatos tanulást igényel, valamint gyakran elengedhetetlenek hozzá a felsőoktatási képzések, mint például egyetemi vagy főiskolai végzettség, amelyek mélyreható tudást nyújtanak egy adott területen.

Sikerdíjas pályázatírás -Mit tartalmaz?

A  tanácsadási kategóriák besorolása alapján, mint azt már korábban is említettük a pályázatírást leginkább a projektmenedzsmenttel és/vagy a stratégiai tanácsadással lehet beazonosítani.

Ugyanakkor számos  érdekes kérdést vet fel, hogy  milyen jellegű feladatok tartoznak a csak „sikerdíjas” pályázatírás témakörébe:

 • a pályázati koncepció megkonstruálása, előzetes értékelés elkészítése
 • helyszíni felmérés, egyeztetések
 • pályázati űrlapok kitöltése, ügyfélkapun történő feltöltése
 • szükséges csatolandó dokumentum pályázati szempontból történő átvizsgálása
 • javasolt plusz mellékletek kialakítása az alvállalkozókkal együttműködve
 • pályázati hiánypótlások lebonyolítása
 • tervezők, alvállalkozók input adatszolgáltatásainak összehangolása
 • támogató határozattal összefüggő adminisztráció elkészítése, mérföldkövek újragondolása
 • a konkrét megvalósítást megelőző tevékenységek komplett harmonizációja, ill. nyomon követése

Az üzleti terv készítése külön díjazásért!

Az üzleti terv készítése kulcsfontosságú eleme a pályázatírásnak, különösen olyan pályázatok esetében, ahol az üzleti modell megvalósíthatósága és pénzügyi tervezése döntő szerepet játszik. Ez a dokumentum részletesen bemutatja a projekt pénzügyi terveit, bevételeit, költségeit és várható megtérülését, így alapvetően befolyásolja a pályázat sikerességét.

A pályázatírók többsége általában külön díjazás ellenében vállalja el az üzleti terv elkészítését, tekintettel arra, hogy ez a feladat széleskörű szakértelmet és alapos piacelemzést igényel. Amennyiben az ügyfél igényt tart rá, a pályázatírók személyre szabott, részletes üzleti tervet készítenek, amely nemcsak hogy növeli a pályázat sikerességének esélyét, de hosszú távon is hasznos útmutatóként szolgálhat a vállalkozás számára. Az üzleti terv elkészítése így befektetés a jövőbe, amely segít az ügyfélnek abban, hogy világos képet kapjon projektje pénzügyi kilátásairól és kihívásairól.

Pályázati  tanácsadói felelősség és az ügyfél elégedettség

Egy-egy projekt bevállalása mindenképpen nagy felelősség, mert a fókusznak mindig és mindenkor az adott projektre és a megbízóra kell irányulnia nem pedig a sikerdíjra. Csíkszentmihályi Mihályra emlékezve, minden pályázat, minden projekt, minden feladat egy-egy flow eseményt kell, hogy jelentsen egyébként az egésznek nincs semmi értelme.

Azok a komoly szakértői tapasztalatokkal rendelkező pályázatírók, akik valóban besorolhatók a jelzett piac stratégiai-projektmenedzsment tanácsadói szegmensébe szinte mindannyian kivétel nélkül az ügyfél maximális elégedettségére törekednek.

A sikerdíjas pályázati tanácsadói piacon maga a feladat a motiváló erő, hiszen semmi sem fogható fel azzal az érzéssel, amikor az ügyfél, az alvállalkozók és a pályázati szakemberek hosszú és intenzív együttes munkája után megnyomhatjuk a pályázat beadás „Enter” gombját kifejezetten azzal a tudattal, hogy igen, mindent megtettünk a rendelkezésünkre álló időben az ügyfélért és a projektért.

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00