Hírek / blog

Sikerdíjas pályázatírás

Sikerdíjas pályázatírás jellegzetességei

A sikerdíjas megbízási szerződések, ahogy a sikerdíjas pályázatírás is  korunk egyik gyakori, jellemzően a piacgazdaság egyre gyarapodó igényeit kiszolgáló megbízási formája.Ebben az esetben a felek úgy állapodnak meg egymás között, hogy a megbízottat csak eredményes eljárás esetén az eredményhez igazodó mértékű díjazás illeti meg.

Sikerdíjas pályázatírás és az eredményesség

De vajon milyen tényezők együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy ügy vagy akár egy uniós pályázat sikeres, eredményes eljárás legyen?

Az esetek 99%-ában a kifejteni kívánt vállalt tevékenység fizikai természete a meghatározó,  és nincs ez másképpen a sikerdíjas pályázatírás során sem. Az eredményességre hatással lehetnek magától a tevékenységtől is független tényezők, melyek a feladat leggondosabb ellátása ellenére is korlátozhatják a célzott eredmény megvalósulását. Ilyenek pl. pályázat idő előtti felfüggesztése, kiírás menet közbeni módosítása, feltöltő programmal kapcsolatos IT-s problémák, bírálói oldal részéről történő értelmezési disszonanciák, pontozási rendszer ellentmondásai, benyújtott dokumentációk figyelmen kívül hagyása, stb.

Ezek a bizonytalansági tényezők csökkenthetők. Minden pályázatíró cég vagy vállalkozás mögött egy vagy több tanácsadó szakember áll, akinek, ill. akiknek a szakmai felkészültsége, szakértelme, szakmában való jártassága, gyakorlottsága, információval való ellátottsága, ügyessége, továbbá számtalan más személyes és szakmai jellemzője hatással lehet az eredményre.

A pályázatírói tanácsadói piac ma már 17 éves múlttal rendelkezik.  Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és ettől az évtől datálódik a pályázatírói tanácsadói szakma-, valamint a sikerdíjas pályázatírás megjelenése is.

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

Csak „pályázatíró”, vagy  stratégiai-, ill. projektmenedzsment

A „pályázatíró” kifejezés a köztudatban sajnos kevésbé tükrözi azt a valós szakértői tevékenységet, ami mögötte van. Sokkal inkább jellemezhető ez a szakma,  stratégiai vagy /és projektmenedzsment feladatokat ellátó specifikus szakterületnek.

A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége a vezetési tanácsadók körében az alkalmazott napidíjakról azok változásairól végzett egy felmérést 2015-ben, és ezt a kutatást 2021 januárjában megismételte egy online kérdőíves alkalmazás segítségével. Több mint 500 tanácsadó cég illetve egyéni tanácsadó szerepelt a címzettek között, akik közül végül 76 válaszadó töltötte ki a kérdőívet. A válaszadó cégek közül az önálló tanácsadók és az 1-2 fős cégek 46%-ban, a 3-6 fős cégek 18%-ban, míg a 7-15 fős cégek 21%-ban, a 15 főnél nagyobb cégek pedig 15%-ban képviseltették magukat. Az alábbiakban néhány gondolat a felmérésből:

Átlagos tanácsadói napidíj változása a VTMSZ -2015/2021-es felmérése alapján

Idézet a VTMSZ 2015 ös/2021-es felméréséből„A fő tanácsadási területek szinte mindegyikében a válaszadók jelentős többsége nem jelzett az átlagos napidíjhoz képest eltérést. A stratégiai tanácsadás területén jelezték legkevesebben, hogy az átlag körül alakulnak a díjak (49%), és bár itt is szerepel mindkét véglet (több mint 20%-kal magasabb vagy alacsonyabb), azért itt elmondható, hogy a válaszok szerint a stratégiai területen magasabb díjak realizálhatók. A projektmenedzsment terület esetében a válaszadók kissé az átlag alattinak érzékelik az elérhető napidíjakat, ez volt a tapasztalat 2015-ben is.”

VTMSZ kutatási összefoglaló

A fő tanácsadási területek tekintetében az alábbi tevékenységek jelentek meg a felmérésben:

 • Stratégiai tanácsadás
 • Működésfejlesztési tanácsadás
 • HR-és humán fejlesztés tanácsadás
 • Projektmenedzsment
 • Informatikai tanácsadás

 

A pályázatírás  jellegzetességei a tanácsadási piacon

A fenti tanácsadási kategóriák besorolása alapján, mint azt már korábban is említettük a pályázatírást leginkább a projektmenedzsmenttel és/vagy a stratégiai tanácsadással lehet beazonosítani.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire van szinkronban a számított jutalék a projekt előkészítésére fordított napok számával. Mielőtt azonban továbbmennénk, fejtsük ki, hogy milyen jellegű feladatok tartoznak a csak „sikerdíjas” pályázatírás témakörébe:

 • a pályázati koncepció megkonstruálása, előzetes értékelés elkészítése
 • helyszíni felmérés, egyeztetések
 • pályázati űrlapok kitöltése, ügyfélkapun történő feltöltése
 • szükséges csatolandó dokumentum pályázati szempontból történő átvizsgálása
 • javasolt plusz mellékletek kialakítása az alvállalkozókkal együttműködve
 • megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv elkészítése, szakértőkkel közösen ( opcionális)
 • pályázati hiánypótlások lebonyolítása
 • tervezők, alvállalkozók input adatszolgáltatásainak összehangolása
 • támogató határozattal összefüggő adminisztráció elkészítése, mérföldkövek újragondolása
 • a konkrét megvalósítást megelőző tevékenységek komplett harmonizációja, ill. nyomon követése

A legtöbb pályázatíró rendelkezik a pályázati tanácsadáshoz szükséges összes tudással, végzettséggel, szakmai háttérrel, tapasztalattal, így a VTMSZ kutatása alapján teoretikusan besorolhatók a 2021-es átlagos tanácsadói díjkategóriájába.  Mivel azonban a pályázati tanácsadók egy különlegesen speciális szakma, itt  egyáltalán nem jöhet szóba a napi tanácsadói díj-elszámolás alkalmazása.

 

Sikerdíjas pályázatírás és a javadalmazás

Vegyünk egy példát, egy 100 M Ft.-os projekt 50% -os támogatási intenzitással 50 M Ft.- támogatást kaphat. Amennyiben 5% -os  támogatásra  vetített sikerdíjjal kalkulálunk, az 2,5 M Ft. utólagos javadalmazást jelent a pályázatírónak. A VTMSZ 2015 ös/2021-es  felmérését alapul véve a 2021-es általános tanácsadói napidíjjal visszakalkulálva ez az összeget, 15 ráfordított munkanapot kapunk.

Egy ilyen kategóriájú pályázat előkészítése ugyanakkor lényegesen több időt vesz igénybe, és csak akkor jöhet  egyáltalán szóba a „ sikerdíj” ha a pályázati döntés pozitív. A pályázat előkészítésére fordított idő, millió tényezőtől függhet, de egy dolog biztos, mégpedig az, hogy a projekt nagyságával szinte arányos módon nehezednek az értékelési, kiválasztási szempontok. Minél nagyobb az adott projekt támogatástartalma, annál hosszabb előkészítést, ill. befektetést igényel a „pályázatírás” mivel a tét is lényegesen nagyobb.

 

Pályázati  tanácsadói felelősség és az ügyfél elégedettség

Egy-egy projekt bevállalása mindenképpen nagy felelősség, mert a fókusznak mindig és mindenkor az adott projektre és a megbízóra kell irányulnia nem pedig a sikerdíjra. Csíkszentmihályi Mihályra emlékezve, minden pályázat, minden projekt, minden feladat egy-egy flow eseményt kell, hogy jelentsen egyébként az egésznek nincs semmi értelme.

Azok a komoly szakértői tapasztalatokkal rendelkező pályázatírók, akik valóban besorolhatók a jelzett piac stratégiai-projektmenedzsment tanácsadói szegmensébe szinte mindannyian kivétel nélkül az ügyfél maximális elégedettségére törekednek.

A sikerdíjas pályázati tanácsadói piacon maga a feladat a motiváló erő, hiszen semmi sem fogható fel azzal az érzéssel, amikor az ügyfél, az alvállalkozók és a pályázati szakemberek hosszú és intenzív együttes munkája után megnyomhatjuk a pályázat beadás „Enter” gombját kifejezetten azzal a tudattal, hogy igen, mindent megtettünk a rendelkezésünkre álló időben az ügyfélért és a projektért.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00