Piackutatás

Piackutatás az Annex Pályázati Iroda gyakorlatában

Szakmai tevékenységünk markáns területét képezi a piackutatás. Megbízásaink többnyire pályázati-, banki-vagy egyéb megtérülési projektjeink alapját képezik, és az általuk szerzett input adatok pedig megerősíthetik, vagy cáfolhatják az adott beruházás főbb megvalósíthatósági paramétereit.

Ezen túlmenően irodánk egyedi piackutató feladatok teljesítésére is vállalkozik. Filozófiánk középpontjában az egyidejűleg kevés számú Megbízó igényeinek és elvárásainak magas színvonalú, vevő centrikus teljesítése áll. Az „uniformizált tömegkutatás” helyett, a hagyományos értelemben vett közvetlen szakértői munka, az egyedi, testre-szabott és probléma-megoldó elemzések hívei vagyunk.

A nagy kihívásokat jelentő, speciális szakmai feladatok megoldását a társaság kiterjedt szakértői gárdája segíti.

Megbízóink egyedi problémáira egyedi megoldásokat kínálunk!

Kutatási területeink:

Ezek a felmérések lehetnek hazai-, és külföldi megbízások egyaránt.

HAZAI KUTATÁSOK

Főbb piackutató tevékenységeink:

Fontosabb Kutatás típusok:

 • Desk research (szekunder adatok szisztematikus gyűjtése és elemzése)
 • Field research (primer adatok szisztematikus gyűjtése és elemzése):
 • Kvalitatív kutatások területén, többnyire a mélyinterjús módszert alkalmazzuk.

NEMZETKÖZI- KUTATÁSOK

Ország-kutatásaink célja, hogy egy-egy hazai vállalkozói kör pontosabb képet kapjon a Magyarországon túli iparági trendekről, lehetőségekről, befektetési alternatívákról, pénzügyi pozíciókról, várható keresletről, adózási háttérről, stb.

Főbb témakörök:

 • Általános gazdasági és politikai helyzet
 • Fontosabb gazdasági mutatók
 • A gazdaság struktúrája, mérete
 • Gazdasági kilátások
 • Gazdaságösztönző programok
 • Külföldi befektetők
 • Gazdasági kapcsolatok Magyarországgal
 • Magyar befektetők jelenléte, bemutatása

Befektetői környezet:

 • Jog és szabályozás
 • Kormányzati szervek
 • Nemzetközi megállapodások
 • Adók és vámok
 • Befektetés ösztönzők
 • Befektető védelem
 • Befektetést támogató, koordináló szakmai szervezetek

Külföldi vállalkozás indítása:

 • Feltételek
 • Befektetési területek (ipari parkok, vámszabad területek)
 • Pénzügyi finanszírozás
 • Főbb termelési költségek (munkabér, víz, áram, telefon stb. költség)

Nemzetgazdasági ágak bemutatása:

 • Az adott nemzetgazdasági iparág súlya
 • Konkurencia helyzet, piaci pozíciók
 • Főbb szereplők bemutatása: Tulajdonos, Tevékenységi kör, Termékek (a honlapon található termékismertetők alapján) Export/import tevékenység, Cégméret, Kontakt adatok, piaci kilátások

ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREINK

Feladataink teljesítésében a kutatási módszerek széles skáláját alkalmazzuk, ennek keretében különösen nagy gyakorlattal vesszük igénybe az alábbi eszközöket:

Kvantitatív vizsgálati módszerek:

 • Primer adatfelvételek
  Megkérdezés (Személyes, Telefonos, Írásbeli, Megfigyelés)
 • Szekunder adatgyűjtés
  Háttéradatok gyűjtése és értékelése (Statisztikai adatok gyűjtése, Nemzetközi irodalom figyelése, Internetes témafigyelés, Konkurenciafigyelés)

 

Kvalitatív vizsgálati módszerek:

 • Kvalitatív adatfelvételi módszerek (Mélyinterjúk, Szakértői mélyinterjúk, Csoportinterjúk)
 • Matematikai statisztikai elemzések


A megkérdezéseken alapuló kutatásaink alkalmával az adatfelvételeket az adott témakörre külön felkészített, nagy gyakorlattal rendelkező kérdezőbiztosi gárda végzi a mintavételi eljárásban meghatározottak szerint. A megkérdezések a Megbízó által jóváhagyott strukturált kérdőív segítségével történnek.

ÁTK pályázat - Regisztráció
2024 - KAP - Állattartó telepek fejlesztésének támogatása ÁTK pályázat-Regisztráció Az Állattartó telepek ( ÁTK ) pályázat értékelése objektív kritériumok, és pontozási szempontok alapján személyre szabott vállalások ismeretében zajlik majd. Ingyenes előminősítésért regisztráljon, hogy részletes információkat kapjon a feltételekről és értékelési szempontokról. Garantáljuk az új támogatásokról szóló azonnali értesítést, kiegészítve egyértelmű és könnyen érthető útmutatóval a friss kiírásokhoz.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
https://www.nak.hu/ste-kalkulator
Kapcsolattartó neve:
Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás:

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00