Hírek / blog

Okos Falu Program

Okos Falu Program és a Leader pályázatok

A KAP Okos Falu Program az Európai Unió kezdeményezése, amely a Közös Agrárpolitika (KAP) keretében támogatja a vidéki közösségeket és az agrárágazatot. Ebben a témában 2023 második felétől várhatóak pályázati felhívások!

Az Okos Falu Program célja, hogy a helyi erőforrásokra és innovációra építve javítsa a vidéki életminőséget, és elősegítse a fenntartható fejlődést. A program keretében a helyi közösségek kapnak majd támogatást az infrastruktúra fejlesztésére, a digitális technológia bevezetésére, valamint a helyi ökoszisztémák és a környezet védelmére irányuló projektek megvalósítására.

Magyarországon a korábbi Leader pályázatok keretében az  „Okos Falu Program”  a helyi kistelepüléseken élők életminőségét javító szolgáltatások-, fejlesztések támogatásában nyilvánult meg, és ez a program rendelkezésre fog állni várhatóan  2024-2027 közötti években is. A pályázati felhívások előkészítése 2023 második felében kezdődik majd, ami azt jelenti, hogy a pályázatok megjelenését megelőzik a helyi önkormányzatokkal-, ill.  szervezetekkel- , és persze a lakossággal történő egyeztetések, fórumok. A pályázati kiírások konkrét megjelenése 2023 -as év végére, vagy 2024-es év elejére prognosztizálható.

Program előnyök, hátrányok

Előnyök

 • A helyi gazdaság fellendülése és a munkahelyteremtés ösztönzése.
 • A fenntartható fejlődés előmozdítása és a környezeti hatások csökkentése.
 • Az életminőség javítása a vidéki területeken a digitális technológiák és a közösségi szolgáltatások fejlesztésével.
 • Az ökológiai gazdálkodás és a helyi termelés támogatása, amely elősegíti az élelmiszerbiztonságot és a vidéki értékek megőrzését.

Hátrányok

 • A program forrásainak korlátozottsága miatt nem minden település részesülhet komplex támogatásban.
 • A fejlesztések és az innováció fenntarthatóságának biztosítása hosszú távon kihívást jelenthet a falvak számára.
 • Az infrastruktúra és a technológia fejlesztése önmagában nem elegendő a vidéki területek problémáinak megoldására, ezért a helyi közösségek aktív részvételére és összefogására is szükség van.

A pályázatok általában az alábbi területekre összpontosulnak

 • Infrastruktúra fejlesztése (útépítés, közlekedés, energia, vízellátás stb.)
 • Digitális technológiák bevezetése, hálózatok fejlesztése.
 • Helyi ökoszisztémák és a környezet védelme.
 • A helyi gazdaság és a helyi termelés támogatása

Egy német esettanulmány bemutatása

Európában számos példa található már az Okos Falu Program által támogatott projektekre.    Németországban a Fraunhofer Intézet egy átfogó  LivingLab  megközelítést tesztelt a vidéki szolgáltatások digitalizálására Németország több „pilot-falujában”. Ebben a blogban szolgáljon ez a projekt egy esettanulmányként.

A teljes program leírás itt található. Németország Okos Falu Program

A jelzett „Digitális Falvak” projektben,  egy közös digitális platform létrehozásával új megoldásokat dolgoztak ki a helyi termékek ellátására, a kommunikációra, a mobilitásra és az E-kormányzatra. A platform lehetővé tette a közös szolgáltatások létrehozását és általános szabályok alkalmazását, valamint olyan  alapvető eszközök beépítését, mint például a fizetés, a bejelentkezés, az adatfelhasználás szabályozása és a partnerhálózatok igénybevétele.  A helyi lakosok együttműködő szakértőkkel közösen dolgoztak, hogy felhasználóbarát alkalmazásokat hozzanak létre.

Okos Falu Program

Digitális Falvak kezdeményezés szükségessége

Sajnos Németország falvaiban és vidéki területein is érződnek a demográfiai változások és jelentős küzdelmet folytatnak a vidéki elnéptelenedés hatásai ellen. Ez a tendencia fontos kérdéseket vet fel a jövőre nézve, ami persze Európa legtöbb államára szintén érvényes.

 • Milyenek lesznek a falvak, ahogy az idősödő népesség növekszik?
 • Költöznek-e még egyáltalán fiatalok és családok a vidéki falvakba?
 • A falvak képesek lesznek-e fenntartani infrastruktúrájukat (közlekedés, üzletek, egészségügy stb.)?
 • Lesznek még vállalkozások a vidéki területeken?
 • Milyen koncepciók segítenek a falvak és a vidéki területek felélesztésében és vonzóvá tételében a lakosság számára, fiatalok és idősek számára?

A „Digitális Falvak” projekt bemutatja, hogy a digitalizáció milyen új lehetőségeket nyithat meg a vidéki területek számára. Az EU által adott definíció alapján körülbelül a német lakosság 66%-a él ritkán lakott területeken és közepes sűrűségű területeken, ami mintegy 56 millió embert jelent. A Fraunhofer Intézet Kísérleti Szoftvermérnöki (IESE) által koordinált „Digitális Falvak” projekt azt kutatja, hogy milyen digitális megoldásokat találhatnak az ilyen területeken élő emberek számára, elsősorban a ritkán lakott területekre összpontosítva.

A városokban, ahol sok ember él együtt viszonylag kis területeken, más problémákat kell megoldani, mint a vidéki térségekben, ahol a kihívás elsősorban a kis létszámú települések közötti távolságok áthidalásában rejlik. Ennek eredményeként a digitalizáció a vidéki területeken egészen más koncepciókat, megoldásokat és üzleti modelleket igényel.

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

„Digitális Falvak” Rajna-vidék

A „Digitális Falvak” projektet a Rajna-vidék-Pfalz Belügy- és Sportminisztérium és az IESE kezdeményezte 2015 nyarán (a projekt 2019-ig tartott),  a teljes költségvetése körülbelül 4,5 millió euró volt.

Egy  innovációs verseny keretében a települések szövetségeit, önkormányzatait, vállalkozókat arra kérték, hogy nyújtsanak be projektötleteket, amelyek a digitális szolgáltatások segítségével javítják életminőségüket a saját területükön.

A projekt fő célkitűzései a következők

 1. Innováció az intelligens vidéki ökoszisztémában (lásd  csatolt link Németország Okos Falu Program 4. oldal): A Digitális Falvak célja, hogy hozzáadott értéket teremtsen a vidéki ökoszisztémában digitális megoldások és szolgáltatások segítségével (lásd csatolt link Németország Okos Falu Program ábrát). Az ökoszisztéma fő elemei a közösség, a szakterület-specifikus szolgáltatások (pl. mobilitás, egészségügy stb.), a technikai platform, az alapinfrastruktúra és az összes egyéb projektelem megszervezése.
 2. Ágazatok közötti megoldások kialakítása: A digitális megoldások fenntartásához és működtetéséhez vidéki területeken ágazatok közötti megoldásokra volt szükség.
 3. Együttműködési kultúra kialakítása a lakosok, helyi hatóságok és helyi ipar között: A Living Lab (élő labor) módszertan alkalmazásával lehetővé tették az összes érintett közötti együttműködést innovatív megoldások létrehozására.
 4. Fenntartható megoldások kialakítása.
 5. Megfizethető digitális megoldások kifejlesztése.

Ezt követően egy független,  szakértői zsűri választotta ki a győzteseket: Eisenberg, Göllheim és Betzdorf-Gebhardshain közösségi szövetségeket.

Mindhárom pályázat a helyi kereskedelem javítására összpontosított, és azt új digitális önkéntes munka koncepcióival ötvözte. Összesen  33 önkormányzat vett részt a „Digitális Falvak” projektben, amely 216,73 km² területet foglalt magában (néhány LEADER területtel együtt). A kulcsfontosságú érdekeltek a helyi lakosok és vállalkozások, a települési szövetségek igazgatóságai, a Fraunhofer IESE kutatói és más projekt partnerek. A projektet a Rajna-vidék-Pfalzi Fejlesztési Ügynökség is támogatta, amely a közösségi és civil társadalmi részvétel támogatására összpontosított.

A „Digitális Falvakhoz” hasonló projektet Bajorországban is megvalósítottak, egy olyan konzorcium keretében, amelyben a Fraunhofer IESE, a Fraunhofer IIS és a Technische Hochschule Deggendorf is részt vett.

Okos Falu Program célja

Az, hogy  a  program a gyakorlatban is bemutathassa,  hogy hogyan támogatható  az  a fajta „intelligens összekapcsolás”, ahol a különböző  vidéki területeken élő fiatalabb és idősebb korosztály együtt képesek  egy vonzóbb életteret teremteni egymás számára.

 

Okos Falu Program

Digitális szolgáltatások eljuttatása a vidéki területekre

A németországi Digitális Falvak projekt megvalósításához az „élő labor megközelítést” (lásd az élő labor ábrát) alkalmazták – ez az elméleti keret a meglévő élő laborok munkáján alapul.

Az első szakaszban a „koncepciókat” és konkrét megoldásokat tárgyalták meg a lakosokkal és más érdekeltekkel. Ezt követően prototípusokat fejlesztettek, amelyeket az érdekeltekkel további egyeztetés után digitalizáltak, főként mobilalkalmazások vagy digitális webes szolgáltatások formájában.

A helyi termékek és szolgáltatások forgatókönyve egy helyi online piactéren alapul (BestellBar), ahol a helyi kereskedők online értékesíthetik termékeiket. A kereskedők között helyi pékségek, biogazdaságok, zöldségtermelők, szupermarketek, élelmiszerboltok, sportboltok, drogériák, gyógyszertárak, mosodák, könyvesboltok és könyvtárak is részt vettek. Amint egy rendelés beérkezett, az applikáció kiszállítást generált, amelyben önkéntesek segíthettek egy mobilalkalmazás (LieferBar) segítségével. Az ötlet az, hogy az emberek az adott útvonalon utazva eljuttathassák a csomagot a szomszédjukhoz.

Az önkéntes kiszállítások ösztönzése érdekében a résztvevők úgynevezett DigiTaler-t (virtuális pénznem) kereshettek, amelyet a rendszer más részein költhettek el további előnyök megszerzése céljából. Az teljes rendszert kiegészítették a csomagterminálok, ahol a lakosok szintén átvehették a megvásárolt tételeket.

A BestellBar és a LieferBar voltak az első alkalmazások, amelyeket 2016-ban használtak. Az első három hónap után a következő statisztikai adatokat regisztrálták: 35 helyi kereskedő, • 1200+ elérhető termék • 700+ regisztrált lakos • 800+ megvásárolt tétel • 200+ önkéntes kiszállítás.

Az Okos Falu Program projektben egyéb beszállítók is részt vettek, mivel a helyi gazdák többsége már rendelkezett valamilyen szállítási szolgáltatással. Most már megoszthatták a felesleges kapacitásokat és hatékonyabban dolgozhattak egy másik mobilalkalmazás segítségével, amely lehetővé tette  a kiszállítások intelligens elosztását különböző járművekkel.

„A Digitális Falvak” projekt fontos lehetőséget kínált a digitális szolgáltatások és a lakosok bevonása révén, hogy bemutassák a Betzdorf-Gebhardshain környéki vidéki élet pozitívumait.

A sikeres projekt megvalósítás érdekében fontos volt a folyamatos kommunikáció és az együttműködés a helyi lakosok, vállalkozások, önkormányzatok és kutatóintézetek között. A közösségi bevonás elősegítette a helyi igények és lehetőségek alaposabb megértését, valamint az új ötletek elfogadását és támogatását.

A projektek során használt „Living Lab” megközelítés biztosította, hogy a fejlesztések valós környezetben voltak tesztelhetők, így azt folyamatosan tudták finomítani és igazítani a felhasználói igényekhez. Ezáltal biztosítható volt  a fenntartható és hosszú távú megoldások létrehozása.

Az Okos Falu Program – Digitális Falvak projekt tapasztalatai rámutatnak arra, hogy a digitális technológiák alkalmazása a vidéki területeken, elősegítheti a gazdasági növekedést, a társadalmi összetartást és a helyi életminőség javulását. A projekt lehetőséget teremtett arra, hogy a vidéki területek ne csak az elvándorlás és a népességcsökkenés problémáival küzdjenek, hanem az innováció és a digitális szolgáltatások révén új fejlődési pályára léphessenek.

A legtöbb projekt sokszor azért bukik el, mert  a legfontosabb elem, a korai prototípusokkal való munka fontossága hiányzik. Ez akkor működik jól, amikor a lakosok egy adott kérdésre vonatkozó gyakorlati megoldásokat vitathatnak meg, kifejezve tetszésüket és nemtetszésüket. Ezeken a Living Lab meetingeken múlhat -a siker egyik kulcsfontosságú tényezője a lakosok igényeinek azonosítása,- amelyek gyakran a felismert problémák gyökerénél találhatók.

Hasonló korábbi blog tartalmak a témában: Újra elérhetőek a Leader pályázatok néhány településeken

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00