Hírek / blog

Mezőgazdasági pályázat

Mezőgazdasági pályázatok 2024 -Paradigmaváltás az Agráriumban

Az új mezőgazdasági pályázatok megjelenésével az agráriumban 2024-től végre elindulhat egy újfajta paradigmaváltás. A 2024- es évtől  elérhető támogatások keretén belül a digitalizáció és a robotika területete kiemelt jelentőséggel bír majd. Mezőgazdasági pályázatA pályázatok segítségével a gazdálkodók hozzáférhetnek a szükséges forrásokhoz és támogatásokhoz, amelyek révén most egy jelentős szakmai kvantumugrást is megvalósíthatnak.

Idén az új mezőgazdasági pályázati lehetőségek egy kivételes periódusban kerülnek bevezetésre. Ebben az időszakban egyszerre következik be a mesterséges intelligencia térnyerése és a pályázatok megjelenése, –  nincs eltolódás sem az egyik, sem a másik területen, mindét esemény együttes bekövetkezése ill. együttállása segíthet majd az elért eredmények csúcshatásában.

Egyáltalán milyen fejlesztésekben érdemes gondolkodni?

 • Precíziós gazdálkodás AI segítségével

A mezőgazdasági pályázatok 2024-ben lehetőséget nyújtanak a mezőgazdálkodóknak arra, hogy pontosabb és hatékonyabb módon kezeljék gazdaságukat az AI által nyújtott adatok és analitikai eszközök segítségével. Az AI segíthet például az optimális vetési sűrűség meghatározásában, a víz- és műtrágya felhasználás optimalizálásában, és a kártevők és betegségek korai felismerésében. Ezek az újítások a mezőgazdasági pályázatok révén könnyebben elérhetők és implementálhatók.

 

 • Okos traktorok és robotok Mezőgazdasági pályázat

A technológia fejlesztése területén a pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy beszerezhessék pl.  az önvezető traktorokat és mezőgazdasági robotokat, művelőket, a betakarítással-, vagy a gyomirtással kapcsolatos technológiákat.

 

 • Adatok alapján történő döntéshozatal

Mezőgazdasági pályázatA pályázók beszerezhetnek AI és adatelemzési eszközöket, amelyek segítségével jobb döntéseket hozhatnak. Pl. A meteorológiai adatok, talajanalízis eredményei és a termelési előzmények alapján a gépek és rendszerek pontosabban megtervezhetik a gazdálkodási tevékenységeiket. A mezőgazdasági pályázatok lehetővé teszik majd az adatok alapján történő döntéshozatalt támogató eszközök beszerzését is.

 

 • Diverzifikált munkaerő

Az agráriumban elterjedő AI és robottechnológiák hatására a munkaerő is diverzifikálódik. A mezőgazdasági pályázatok lehetőséget nyújthatnak a képzések és a szakmai fejlődés finanszírozására, amelyek révén a munkavállalók képesek lesznek alkalmazkodni az új technológiákhoz és készségekhez. Szükség lesz olyan szakemberekre, akik értik az AI működését és a digitális technológiákat, valamint képzett operátorokra, akik felügyelik és karbantartják a robotikát és a gépeket.

Az idei évben megjelenő mezőgazdasági pályázatok komoly kihívásokat és lehetőségeket egyaránt kínálnak a pályázók számára.  Az AI, a robotika és a digitális technológiák felhasználásával a mezőgazdasági rendszerek hatékonyságát és fenntarthatóságát növelhetjük.

Magyarországon érdemes megismerkedni tehát olyan kezdeményezésekkel, amelyek a fenti témákkal egyidejűleg, és  innovatív módon foglalkoznak.

 • Közösségi mezőgazdasági és technológiai  platformok, startup-ok a hazai agráriumban

A NAK TechLab egy online közösségi platform , amely a mezőgazdaság és technológia területén tevékenykedik. Az oldal célja, hogy összekapcsolja a mezőgazdasági szakembereket, vállalkozókat és innovátorokat a technológiai szektorral, lehetőséget teremtve a tapasztalatok, ötletek és innovációk megosztására. https://www.naktechlab.hu/

Az Agtech SUMMIT 2023-as rendezvényén az agrárium digitális átalakulása és a generációváltás folyamataira való fókuszálás mellett más fontos témák is elemzésre kerültek.

 • A rendezvényt az „Edukáció, generációváltás, az agrárium fiatal úttörői” című beszélgetés nyitotta meg, amely során azt elemzésre került, hogy hogyan lehet felkészíteni a fiatalokat az agrárium digitális átalakulására, és hogyan zajlik a generációváltás.
 • A konferencián elhangzott, hogy Európa-szerte számos vállalkozás alapító vezetői mennek nyugdíjba, és  nincs tapasztalati alapú szakirodalom a generációváltáshoz. Ebben az agrárium sem különbözik, és azt sugallja, hogy talán  a digitalizáció lehet a kulcs a sikeres generációváltáshoz.
 • A SUMMIT-en kiemelték, hogy a digitalizáció vonzó lehetőségeket kínálhat a fiataloknak az agrárium területén. Ugyanakkor hangsúlyozottan került megemlítve, hogy az elhivatottság és felelősség elengedhetetlen a családi gazdaságok sikeres vezetéséhez. A digitalizáció lehetővé teszi ugyan a hatékonyság növelését, de fontos megválogatni, mely alkalmazások/platformok bizonyulnak majd hosszútávon valóban hasznosnak.

A MATE Innovációs Központ központvezetője elmondta, hogy az egyetemek is tesznek lépéseket a digitalizáció felé, és támogatják a kutatást és a bennmaradást. Magyarország célja, hogy 2030-ra az európai innovatív országok közé tartozzon, és ennek érdekében a hallgatói és kutatói innovációhoz megteremtették a megfelelő hátteret az egyetemeken. Az oktatás során figyelembe veszik az új generációk preferenciáit és igényeit.

Az agrárszektorban új generációs kutatókra van szükség, és az állami támogatások is rendelkezésre állnak ezeknek a céloknak a megvalósításához. Például a MATE Innovációs Központ kutatócsoportokkal dolgozik azon, hogyan lehet a mesterséges intelligenciát beépíteni a képzésbe. Az oktatásban, aminek már most is részét képezik az agrárinformatika, az AI és a Big Data.

Piackutatás az agráriumban

Az Agtech SUMMIT rendezvényen bemutatott  (Századvég  piackutatása)  során a következő értékek és eredmények kerültek kiemelésre: (1000 fős mintavétel)

Mezőgazdasági pályázat

Milyennek látja a társadalom  a magyar „gazdát”?

A válaszadók 2/3-a a „gazdákat” 50 év alatti szakembereknek gondolta.

A válaszadók által legfontosabbnak tartott gondolatok a „gazdákkal” kapcsolatban:

 • Jól képzett szakemberek.
 • Józan és racionális emberek.
 • Harmónia a környezettel.
 • Fenntarthatóságra törekednek.
 • Legmodernebb technológiák alkalmazása.
 • Elmaradottak vagy a csúcstechnológiákhoz való kötés csak a preferencia lista legvégén szerepel.
 • A válaszadók 52%-a szerint hazánk agráriuma a többi uniós országhoz képest fejletlenebb, de 28% szerint ugyanolyan fejlett.
 • Az agrárszakma presztízse az elmúlt években 49%-uk szerint javult, 20% szerint nem változott, 23% szerint romlott.

Lakossági vásárlási szokások

 • A válaszadók 71%-a elsődleges vásárlásait a kiskereskedelmi láncokban végzi, 9%-uk a piacon.
 • A közvetlen termelőtől való vásárlást a válaszadók legnagyobb pozitívumnak tartják, ezt követi a fiatal gazdától származó árú, majd a modern technológia.
 • A vásárláskor döntő tényezők sorrendje: ár, magyar, adalékmentes, fenntartható forrásból, helyi termelőtől.

Ezen értékek és eredmények alapján a technológiai fejlesztések és a generációváltás pozitív hatással lehetnek az ágazat presztízsére és versenyképességére.

De mindezeket figyelembe véve nézzük meg, hogy milyen pályázati lehetőségekre számíthatunk az idén?

Mezőgazdasági Pályázati Menetrend 2024

 • Mezőgazdasági pályázat2024 -tavaszán  várhatóan megjelenik a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokra vonatkozó első komolyabb pályázati csomag is, amely többek között az élelmiszeripar, a takarmányipar, a kertészet és az állattartás területeit érinti. Ebben az időszakban kezdődik meg az ökológiai szempontból fontos földhasználat-váltást támogató programok indulása is, amelyekhez hosszabb távon fenntartási támogatás is igényelhető.
 • A nyári hónapokban a generációváltást elősegítő támogatási lehetőségek kerülnek meghirdetésre, míg őszre a vidékfejlesztési pályázati konstrukciók várhatók. (Pl. külterületi út önkormányzatoknak, vidéki infrastruktúra fejlesztése, kistelepülések digitális átállása, stb.)
 • Az év végére egy további beruházási pályázati csomag megjelenését tervezi a tárca, amely a precíziós gazdálkodást és a terménytisztítás-szárítás technológiai megújulását valamint, a kertészeti  technológia fejlesztést célozza meg.

Összességében elmondható, hogy az idei év során széleskörű támogatási lehetőségek állnak majd  rendelkezésre a mezőgazdasági és vidékfejlesztési projektek számára, elősegítve a fenntartható fejlődést és az innovációt az agrárszektorban.

Miben tudunk önnek segíteni?

Beruházással, generációváltással, és vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázati felhívások

Az alábbiakban rendszerezzük a tervezett pályázati felhívásokat, a támogatás célja alapján. Hangsúlyozzuk, hogy a felsorolás az alábbiakban nem teljes körű, mivel az erdészetet érintő- , és a zöldítéssel összefüggő pályázatokat, ill. egyéb területalapú támogatásokat ebben az elemzésben a könnyebb átláthatóság érdekében nem jelenítjük meg.

Beruházással összefüggő mezőgazdasági pályázatok 

 1. Élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása
 2. Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz post harvest beruházások fejlesztésének támogatása
 3. Állattartó telepek fejlesztésének támogatása
 4. Ültetvénytelepítés  támogatása
 5. Díszkertészeti ágazat támogatása
 6. Terménytisztítók, tárolók, szárítók, vetőmagüzemek fejlesztésének támogatása
 7. Fiatal mezőgazdasági termelők indulásának és beruházásainak támogatása
 8. Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása
 9. Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
 10. Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációjának támogatása

Generációváltással összefüggő mezőgazdasági  pályázatok 

 1. Gazdaságátadás és gazdaságátvétel támogatása
 2. Fiatal mezőgazdasági termelők indulásának és beruházásainak támogatása
 3. Fiatal erdőgazdálkodók támogatása

A  vidékfejlesztéssel  összefüggő pályázatok

 1. LEADER Helyi Akciócsoportok támogatása
 2. Társadalmi vállalkozások fejlesztésének támogatása
 3. Helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő vagy szolgáltató vállalkozások indítása
 4. Vidéki infrastruktúra fejlesztése tanyákon
 5. Infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben (önkormányzati)
 6. egyedi szennyvízkezelés ( önkormányzat)
 7. Külterületi utak kialakítása és karbantartása (önkormányzati)
 8. A kistelepülések digitális átállásának támogatása (önkormányzat)
 9. Kistelepülési biomassza projektek támogatása
 10. Térségi aktív- és ökoturisztikai fejlesztések támogatása
 11. Mezőgazdasági termelők tevékenységének diverzifikációjának támogatása

Tovább olvashat a témában: Pályázati menetrend

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00