Hírek / blog

Kertészeti üzemek

Kertészeti üzemek korszerűsítése – felfüggesztve

A Felhívás címe

Kertészeti üzemek korszerűsítése

A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.3-20

Jelen felhívás előzményei:  Hazánk zöldségtermesztésében kiemelt szerepe van a hajtatásos termesztésnek. A friss zöldségfélék iránti piaci kereslet évről évre növekszik, ezért indokolt ezt az ágazatot a növényházi termesztő , hűtőházi-, zöldségtárolói-, csomagolói-, manipuláló , stb. kapacitásokon keresztül fejleszteni.

A kertészeti üzemek pályázat kiemelt célterületei

 •  Kertészeti üzemek termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése:
  • Új építésű üveg- vagy fóliaborítású növényház létesítése
  •  Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak technológiai korszerűsítése
  •  Meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak bővítése.
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése 

Támogatott továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, ezen belül az alábbi projektelemek kivitelezhetőek

 • Geotermikus energia hasznosítása, pl. új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, már hő hasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak felújítása, stb.
 • Napkollektorok  alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre
 • Földhő  kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
 • Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék,
 • Kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése)
 • Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

A támogatást igénylők köre

 Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: . Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: a. támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. naptól 2021. február 5. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2. Második szakasz: 2021. január  4. – 2021. február  5.

 

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

 

A kertészeti üzemek támogatásának mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás  felső határa – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 2 milliárd forint.

 A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00