Hírek / blog

Kertészeti pályázatok

Kertészeti pályázatok 2024 július 23-tól

Végre társadalmi vitára kerültek az új kertészeti pályázatok. A pályázatokat leghamarabb  2024. július 23-tól lehet majd benyújtani.

ALAPJOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK

 • Projekt költség nagysága: A projekt tervezett költségei nem haladhatják meg az elmúlt 2-3 év átlagos árbevételének ötszörösét. Ha igen, a projekt elutasításra kerül.
 • Vállalkozás eredményessége:
  • Egyszeres könyvvitel: Ha a 3 év alatt többször volt veszteséges, vagy  3 évnél rövidebb idő alatt legalább  egyszer, a projekt elutasításra kerül.
  • Kettős könyvvitel: Hasonlóak a szabályok, tehát, ha 3 év alatt többször volt veszteséges, vagy 3-nál kevesebb év alatt egyszer volt veszteséges, „nem megfelelt” minősítést kap.
 • Saját tőkéhez viszonyított beruházás (csak kettős könyvvitelnél): A projekt költsége nem lehet kevesebb, mint a saját tőke 10%-a, de nem is haladhatja meg a 150%-át. Ha mégis, úgy „nem megfelelt” értékelést kap.
 • Eladósodottság (csak kettős könyvvitelnél): A kötelezettségek nem haladhatják meg az eszközök értékének 100%-át. Ellenkező esetben, nem megfelelt minősítést kap.

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások  esetén amennyiben legalább 2 szempontnál „Nem megfelelt” minősítést ér el a pályázó, akkor az üzleti terve értékelés nélkül, 0 ponttal elutasításra kerül!

Kertészeti pályázatok  általános összegzés

 • Pályázók köre: Mezőgazdasági termelők, szövetkezetek, állami elismeréssel rendelkező együttműködések, integrátori vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások.
 • Támogatható tevékenységek: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése, fejlesztése, korszerűsítése; post-harvest fejlesztések; energiahatékonyság javítása; megújuló energiaforrások alkalmazása.
 • Támogatási időszak: 2024. július 23-tól kezdődően.
 • Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás, tételes költségelszámolással.
 • Igényelhető támogatás: Maximum 5 milliárd forint, az elszámolható költségek 50%-át fedezve, bizonyos esetekben (pl. megújuló energiák) akár 70%-ig is növelhető.
 • Előleg: A támogatási okiratban meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.
 • Fizikai befejezés: A művelet fizikai befejezésére a támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Kertészet társdalmi vitás kiírása

Értékelési szakaszok

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. július 24-től 2025. március 10-ig van lehetőség. A benyújtott kérelmeket négy értékelési szakaszban bírálják el:

 1. Értékelési szakasz: 2024. július 24-től 2024. augusztus 6-ig.
 2. Értékelési szakasz: 2024. augusztus 7-től 2024. augusztus 21-ig.
 3. Értékelési szakasz: 2025. február 11-től 2025. február 24-ig.
 4. Értékelési szakasz: 2025. február 25-től 2025. március 10-ig.

Minden értékelési szakasz zárásáig benyújtott támogatási kérelmeket együtt értékelik, tehát a kérelmeket az adott szakasz végéig kell benyújtani, hogy azokat az abban a ciklusban bírálják el.

Elszámolható tevékenységek

A támogatási felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások:

 • Növényházak: Új építésű vagy meglévő üveg- vagy fóliaborítású növényházak létesítése, bővítése, és technológiai korszerűsítése.
 • Hűtőházak és tárolók: Új hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók létesítése, valamint meglévők bővítése és korszerűsítése.
 • Betakarítást követő áruvá készítés: A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök, például válogatásra, tisztításra, osztályozásra, csomagolásra szolgáló gépek vagy gépsorok beszerzése.
 1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások:

 • Energiahatékonyság javítása: Meglévő létesítmények energiahatékonyságának javítása, például hőtechnikai adottságok javítása, fűtési, hűtési rendszerek korszerűsítése, világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Megújuló energiaforrások használata: Geotermikus energia hasznosítása, napkollektorok és napelemek alkalmazása, biomassza és biogáz hasznosítása a kertészeti termelőtevékenységet szolgáló épületek és technológiák energiaellátására.

Kertészeti pályázatok-önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Növényházi művelő eszközök beszerzése: Speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, palántanevelés és -kezelés eszközei, valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek és eszközök beszerzése.
 2. Új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése:
 3. Áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése: Teherautók és furgonok beszerzése, adott felső korlátok figyelembevételével.
 4. Üzemen belüli anyagmozgatás gépei beszerzése: Rakodógépek, targoncák és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelők (béka).
 5. Egyedi azonosítóval ellátott konténerek beszerzése: Legalább 1 200 x 800 x 760 mm külső mérettel rendelkező konténerek, amelyek egyedi azonosítóval vannak ellátva.
 6. Telepi infrastruktúra-fejlesztés: Telepi közlekedő utak, térbeton/térburkolat, kerítés, csapadékelvezető rendszer, közmű-csatlakozások, hídmérleg, és a munkásszállás céljára beszerzett lakókonténer kialakítása, beleértve a vagyonvédelem eszközeinek beszerzését is.
 7. Projekt előkészítés és mérnöki feladatok: Szakmai előkészítés, közbeszerzés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment és egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását is.
 8. Immateriális beruházások: Számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

Növényházak építészeti-műszaki tartalmára vonatkozó előírások

 1. Új üvegházak és bővítése:Kertészeti pályázatok
  • Az új üvegházak minimális alapterülete 1000 m², virágtermesztés esetén 500 m².
  • Bővítésnél a meglévő és az új terület együttesen el kell, hogy érje az 1500 m²-t.
  • Az építési anyagok közé tartozik a legalább 4 mm vastag üveg és UV védelemmel ellátott polikarbonát az oldalfalakhoz.
  • Szerkezetileg blokkosított formában, horganyzott fémtartókkal, legalább 5 méter vápamagassággal és 8 méter hajószélességgel kell készülniük.

 

 1. Új fóliaborítású nagy légterű blokkrendszerű növényházak építése és bővítése:
  • A fóliaházaknak blokkosított formában kell készülniük, horganyzott fém-tartókkal, minimum 4 méteres vápamagassággal és 8 méteres hajószélességgel.
  • A fedésre felhasznált fólia UV stabil és legalább 170 mikron vastagságú kell, hogy legyen.
  • Új építés esetén az alapterület minimum 1000 m² zöldségtermesztés és 500 m² virágtermesztés esetén.
 1. Új nagylégterű egyhajós hideghajtató fóliasátrak építése:
  • Kertészeti pályázatokAz egyhajós hideghajtató fóliasátraknak legalább 1000 m² összes alapterülettel kell rendelkezniük, horganyzott fémcső bordákkal és minimum 7,5 méteres fesztávolsággal.
  • A fedésre használt fólia UV stabil és legalább 150 mikron vastagságú.
 1. Blokkrendszerű hideghajtató fóliaházak építése:
  • Típusonként legalább 1000 m² összes alapterülettel, horganyzott fémcső bordákkal és minimum 4,5 méteres hajószélességgel készülnek.
  • Gyümölcstermesztés esetén beton támasztó oszlopok és tartólábak, valamint minimum 4 méteres hajószélesség szükséges.
 1. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése:
  • A korszerűsítés alapterülete legalább 1000 m² kell, hogy legyen.
  • Tartalmaznia kell a talaj nélküli termesztéshez szükséges komplett tápoldatozó rendszert és az öntözési infrastruktúrát.
 1. Szociális és kiszolgáló helyiségek építése, bővítése, korszerűsítése:
  • Lehetőség van áruvá készítést, termékmanipulálást, osztályozást, csomagolást segítő helyiségek, valamint öntözési és klímavezérlési berendezések helyiségeinek kialakítására vagy korszerűsítésére.

Hűtőházak, hűtőtárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolók építésének követelményei

Normál hőmérsékletű (0/+7Cº) hűtőházak, hűtőtárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolók építészeti-műszaki tartalmára vonatkozó előírások.

 1. Hűtőkamrák Létesítése és Hűtő Konténerek Beszerzése:
  • A támogatott minimális hűtött légtér 13 m³, maximális támogatott méret 99 m³.
  • A hűtőkamrák építéséhez legalább 80 mm vastagságú szendvicspanel falat kell használni, teljes hűtőgépészeti rendszerrel, LED világítással, ÉMI szakvizsgával rendelkező ajtóval.

Kertészeti pályázatok

 1. Új és meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, valamint zöldség- és burgonyatárolók létesítése/bővítése:
  • Könnyűszerkezetes konstrukció, az épületekre vonatkozó építési és energiahatékonysági előírásoknak való megfelelés.
  • A hűtőházak tartalmaznak minden szükséges épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezést a hűtési technológiától (kompresszorok, párologtatók, kondenzátorok) kezdve a vezérlésig.
 1. Hűtőházak, hűtőtárolók és zöldség- és burgonyatárolók technológiai korszerűsítése:
  • A hűtési rendszer teljes cseréje vagy annak elemeinek frissítése a meglévő épületszerkezetek megtartása mellett, különböző technológiával üzemelő tárolóegységek kialakítása lehetséges.

Kertészeti pályázatok

 1. Kiszolgáló helyiségek építése, bővítése, korszerűsítése:
  • Az épületek lehetőséget biztosítanak áruvá készítést, osztályozást, csomagolást támogató helyiségekre, göngyölegtárolóra, géptárolóra, adminisztratív irodákra, továbbá a rakodáshoz szükséges infrastruktúrára.
 1. Szociális helyiségek bővítése, korszerűsítése:
  • A munkavállalók komfortjának biztosítása érdekében étkező, öltöző, zuhanyzó és WC helyiségek bővítése vagy korszerűsítése, ahol az új építésű támogatott létesítmények alapterületének legfeljebb 10%-áig terjedhet az elszámolható költség.

Kertészeti pályázatok- igényelhető támogatás 

 • Támogatás maximuma: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximuma 5 milliárd forint.
 • Alaptámogatás mértéke: Mindkét célterület esetében az alaptámogatás mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. Egy kivétellel:
  • Megújuló energia: A 2. célterület „Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása” esetében a támogatás növelhető az összes elszámolható költség 70%-ára.
 • További támogatási lehetőségek: Az alaptámogatás tovább növelhető maximum 65%-ig az alábbi esetekben:
  • Fiatal mezőgazdasági termelők és gazdaságátadás: További 15%-os támogatási intenzitás adható fiatal mezőgazdasági termelőknek és gazdaságátadás esetén. Gazdaságátadás esetén mind az átadó, mind az átvevő jogosult lehet a megemelt támogatásra, bizonyos dokumentációs követelmények teljesítésével.
  • Ökológiai gazdálkodás: 10%-kal magasabb támogatási intenzitás ökológiai gazdálkodás folytatása esetén, amennyiben az üzemméret bizonyos kritériumokat teljesít.
  • Kollektív beruházás: 10%-os támogatási intenzitás növekedés érhető el kollektív beruházás esetén.
 • További többlettámogatás: Kedvezményezettek többlettámogatásra lehetnek jogosultak beruházási hitel kamattámogatása vagy a hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díjának támogatása révén. Az össztámogatás itt sem haladhatja meg a 65%-ot, a kamat- és kezességi díj támogatás mértéke pedig a teljes projekt költségéhez viszonyítva maximum 5% (kezességvállalás díja) illetve 10% (hitel kamata) lehet.

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a  szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 65 ponton belül a 25 pontot, valamint az IH által meghatározott támogathatósági minimumpontszámot.

Miben tudunk önnek segíteni?

Igényelhető előleg

A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig, és legfeljebb 500 millió forint összegig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet. A kedvezményezettnek legalább az igényelt előleg mértékével megegyező összegű önerővel kell rendelkeznie, melyet az előlegigénylési dokumentációval egyidejűleg igazolni köteles.

Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Elszámolható költségek 

 • Általános Költségek és Immateriális Javak Költései, Összesen: 5%
  • Tájékoztatás, nyilvánosság: 0,5%, max. nettó 150 000 Ft
  • Műszaki ellenőri szolgáltatás (FIDIC mérnök költségei nélkül): 1%
  • Könyvvizsgálat: 0,5%
  • Projektmenedzsment: 2,5%
 • Ingatlanvásárlás: 2%
 • Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszer-mentesítés, bozótirtás, földmunkák stb.): 2%
 • Telepen belüli infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés: 20%
  • Vagyonvédelem gépeinek/eszközeinek beszerzése, telepi infrastruktúra megvalósítása.
 • Egyedi azonosítóval ellátott tároló konténer beszerzése: nettó 30 000 Ft/db
 • Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű (N.kat): nettó 50 millió Ft
 • Hűtőkonténer beszerzése, beépítése: nettó 8 millió Ft
 • Áruvá készítés eszközeinek beszerzése: nettó 500 millió Ft
 • Növényházi művelő eszközök beszerzése: A fejlesztett növényház termesztő felületének m²-je x nettó 10 000 Ft

Korábbi cikkek a témában:

kertészeti pályázatok

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00