Hírek / blog

Gazdaságátadás

Gazdaságátadás: Az érzelmi hullámvasút

Az elkövetkezendő időszak jelentős változásokat fog hozni a családi gazdaságok életében. A generációváltással összefüggő pályázatok várhatóan 2023 vége felé, de legkésőbb 2024-elején kerülhetnek meghírdetésre. Ezek a pályázatok nem csupán anyagi támogatást kínálnak a családi vállalkozások számára, hanem egy teljesen új fejezetet nyitnak a családok életében, ami önmagában egy komplex paradigmaváltás lesz.

A gazdaságátadás és az elengedés

Ez a folyamat nem csak gazdasági kérdéseket vet fel, hanem érzelmi aspektusokat is. A családi dinamika, a személyes érintettség, a vágyak és félelmek mind befolyásolják a döntéshozatalt. Az érzelmi tényezők nem mindig láthatóak, de jelentősen formálják a gazdaságátadás folyamatát.  Azokról a kérdésekről van szó, amelyek talán nem olyan nyilvánvalóak, de mindenképpen részét képezik a gazdaságátadásnak.

A gazdaságátadó vállalkozók sokszor úgy tekintenek a vállalatukra, mint egy gyermekre, amivel annyira elköteleződnek, hogy gyakorlatilag az egész életüket a cégnek szentelik. Az alapítók sokszor nem készülnek fel a cégük elengedését jelentő folyamatra, ami megnehezítheti akár az átadást- átvételt,   Ha a cég/vállalkozás  átadásra kerül, az alapítóknak sokszor nehéz alkalmazkodniuk az új életstílushoz. Számukra ritka, hogy csak szabadidős tevékenységekkel töltsék az idejüket, mint a túrázás vagy  a kirándulás. Ezért a sikeres átmenethez gyakran szükségük van egy új jövőképre és egy  tudatos felkészülésre, hogy el tudják engedni a múltjukat, ez pedig egy szakértő -támogató coach nélkül szinte elképzelhetetlen.

Érzelmi hullámvasút

Az elmúlt fél évben  gazdag tapasztalatokat szereztünk a gazdaságátadás témakörének egy másik  oldaláról is. Rengeteg potenciális átadóval és átvevővel beszélgettünk, és nem csupán a pályázatok szakszerű megírásával kapcsolatos kérdésekkel találkoztunk, hanem a gazdaságátadás mélyebb, érzelmileg telített aspektusaival is.

A gazdaságátadás gyakori kérdései

Többek között olyan kérdésekre kerestek választ, mint

 • „Én külföldön élek, nem foglalkozom a gazdasággal, de akkor én nem kapok semmit az örökségből?”
 • „Ha indulok a pályázaton, akkor azt az összeget én használhatom fel, vagy mi lesz, ha jelentkeznek a testvéreim is?”
 • „Van-e lehetőségem arra, hogy a gazdaság egy részét átadjam, a többi részét pedig megtartsam?”
 • Az a terület, amit apámtól örököltem, bele fog számítani a gazdaságátadásba? Vagy az már külön áll?”
 • „A gazdaság átadása után még kaphatok-e részt a további öröklésből, vagy ezek kizárják egymást?”
 • „Van-e lehetőség arra, hogy a gazdaság egy részét átadjam, a többit pedig megtartsam?”
 • „Ha a gazdaságot a nővérem veszi át, milyen jogaim vannak a későbbi öröklés során?”
 • „Ha nem vagyok részese a gazdaság működtetésének, akkor hogyan hat ez az öröklésemre?”
 • „Lehetséges, hogy az általam örökölt földterületek átadása után a gazdaság értékének egy részét továbbra is örököljem?”

Az ilyen és ehhez hasonló kérdések jelzik, hogy a gazdaságátadás folymata nem csupán gazdasági, hanem komoly érzelmi kérdéseket is felvetó dilemma.

A gazdaságátadás és a bizonytalanság

A gazdaságátadás során a szülők gyakran szembesülhetnek komoly félelmekkel. Félelem a változástól, a jövőtől, a bizonytalanságtól. Mi történik, ha a gyerekem nem tudja ugyanúgy kezelni a gazdaságot, mint én? Mi van, ha nem érti meg a gazdaság működését? Mi van, ha hibázik? Ugyanakkor a gyerekek is szembesülnek saját félelmeikkel. Mi van, ha nem vagyok képes ugyanolyan jól vezetni a gazdaságot, mint a szüleim? Mi van, ha nem tudok az apám elvárásainak megfelelni? Mi van, ha elrontok valamit? Gondoljuk el, hogy mekkora lelki nyomás lehet ez mindkét félnek.

Gazdaságátadás

Generációváltással foglalkozó tanácsadás szükségessége

A pályázat kiemelt értékelési kritériumként tekint azokra a mentorokra, tanácsadókra, akik az átadás-átvételi folyamatban kifejezetten „lelki” vagy/és  szervezetfejlesztéssel kapcsolatos szerepet fognak játszani. Az ő feladatuk nem csupán a száraz üzleti tények tisztázása, hanem a családi dinamika kezelése, a személyes viszonyok ápolása, a konfliktusok feloldása. Ők azok, akik segítenek elérni, hogy az átadás-átvétel ne csupán gazdasági, hanem lelki szempontból is kiegyensúlyozott folyamat legyen.

A gazdaságátadás és a pályázati szakértői team

Megértve a gazdaságátadás lelki vetületeit, fontos hangsúlyozni, hogy a sikeres pályázat kidolgozása során is fontos szerepet játszik ez a harmónia és együttműködés..Az öröklési kérdések megvitatása és tisztázása nemcsak a családi békét segíti elő, hanem a pályázatíró munkáját is megkönnyíti. Így, amikor ezek a nehéz döntések megszületnek, ott leszünk mi, a szakértők – a pályázatíró, a könyvelő, a jogász, és a családi dinamikát segítő tanácsadó -, hogy segítsünk az utat kikövezni a sikeres, és nyertes pályázat felé.

Gazdaságátadás

Generációváltás pályázat jellemzői

Mekkora támogatásra lehet számítani?

Támogatás formája: átalány kifizetés

Támogatási összege gazdaság-átadó mezőgazdasági termelőknek:

 • 10 000-50 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 50 000 EUR
 • 50 000-100 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 60 000 EUR
 • 100 000 EUR STE felett 70 000 EUR

Támogatási összege gazdaságátvevő mezőgazdasági termelőknek:

 • 10 000-50 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 40 000 EUR
 • 50 000-100 000 EUR STE átadott gazdaságméret között 70 000 EUR
 • 100 000 EUR STE felett 100 000 EUR

Miben tudunk önnek segíteni?

Ki lehet gazdaságátadó?

 • Öregségi nyugdíj korhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
 • Legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytatnak mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott
 • A gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

Gazdaságátadás

 1. Ki lehet gazdaságátvevő?

 • Legalább tíz évvel a gazdaságátadónál fiatalabb mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók lehetnek de, max. az 50. életévét el nem érő személyek
 • Megfelelnek az átvenni kívánt gazdaság működtetésére előírt feltételeknek
 • Családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban állnak a gazdaságátadóval
 • Vagy legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a gazdaságátadóval

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00