Hírek / blog

Fiatal gazda pályázatok

Fiatal gazda pályázatok 18 pontja

A Fiatal gazda pályázatok konkrét feltételeinek végleges, a tárca általi kidolgozására előreláthatólag az idei év végén, vagy a 2024-es év elején kerülhet sor.

A közelmúlt kiírásainak a tapasztalataiból, valamint az eddig megjelent KAP hírek alapján, ugyanakkor már előzetesen tájékozódhatunk a tervezett felhívás sarokpontjairól.

1. Milyen feltételeknek kell megfelelni a Fiatal gazda pályázat igényléséhez?

A Fiatal gazda Támogatás igényléséhez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

 • A kérelmezőnek a támogatási kérelem benyújtásakor 18 éves vagy annál idősebb, de még nem töltötte be a 40. életévét.
 •  A kérelmezőnek rendelkeznie kell legalább egy  államilag elismert szakképesítéssel vagy végzettséggel. Az aranykalászos gazda minősítés  indulási feltételnek elegendő.
 • A kérelmezőnek  be kell nyújtania majd egy üzleti tervet, amely tartalmazza a gazdálkodási tevékenységének fejlesztését, és a pénzügyi tervet
 • A kérelmező rendelkezik már legalább 10 000 Euró STE üzemmérettel

2. Mire köteles az ügyfél az üzleti tervben vállalt üzemméret tekintetében?

Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy az üzleti tervben vállalt gazdasági üzemméretet a működtetési időszak 4. évének végéig eléri, és azt a működtetési időszak végéig fenntartja. Ha a gazdasági üzemméret az üzleti tervben a 4. naptári év végére vállalt méretet előbb eléri, akkor az ügyfélnek ettől az időponttól kezdve azt az üzemméretet kell fenntartania a működtetési időszak végéig.

3. Hogyan kell bizonyítani az  alapjogosultság meglétét  növénytermesztés esetén?

Fiatal gazda pályázatokA támogatási kérelem benyújtásának évében beadott TERA kérelemmel. Amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy a megelőző év TERA kérelme alapján illetve a TERA kérelemben nem szereplő terület(ek)re, a megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással kell rendelkeznie.

 

 

4.Hogyan kell bizonyítani az  alapjogosultság meglétét  állattartás esetén?

Fiatal gazda pályázatokA NÉBIH által kiadott igazolás arról. hogy a tenyészetet nyilvántartásban vette, valamint az állatállomány tartáshelye szerinti illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás. Amennyiben a számítás alapját képező állat- szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell figyelembe venni.
Egyéb állatfajok esetében a járási hatósági állatorvos igazolását kell alapul venni az üzemméret számításánál.

5.Fiatal gazda pályázat-Milyen időkorlát van  mezőgazdasági üzem alapítására?

A pályázó legfeljebb 5 éve alapíthatott mezőgazdasági üzemet.

6.Mekkora üzemmérettel kell rendelkezni?

A pályázónak legalább 10.000 STÉ értékű, de legfeljebb 50.000 STÉ értékű mezőgazdasági üzemmel kell rendelkeznie.

STE kalkulátor

7.Mit jelent az üzemméret, és mi az az STÉ?

Az üzemméret az adott mezőgazdasági üzem területének nagyságát és jövedelmezőségét jelenti. Az STÉ (Standard Termelési Érték) pedig a mezőgazdasági termelés értékének mérési egysége, amely figyelembe veszi a fő- és melléktermékek értékesítését, az üzemi felhasználást, a fogyasztást és a készletek változását.

Az üzemméret kiszámításánál ügyelni kell arra, hogy várhatóan változni fog a Standard Termelési Érték kalkulátor. Azon belül módosulni fog az ST É-együttható, valamint a Ft/euró árfolyamra vetített bevétel is.

8.Ha valakinek pl.  csak szemes kukorica földjei vannak, akkor mekkora területméretre van szüksége a Fiatal gazda pályázaton való induláshoz?

Ebben az esetben jelenleg (mivel az érték az euro árfolyama szerint kerül megállapításra) a példában szereplő gazda 12 hektár szemes kukoricával már eléri a pályázathoz szükséges minimális üzemméretet, azaz a 10 000 STÉ-t.  ( 10 494 ) STÉ

Ha a gazda szeretné igénybe venni, a kifejezetten Fiatal gazda támogatást akkor a maximális üzemméret tekintetében legfeljebb 50.000 STÉ értéket fogadnak el, így maximum 58 hektár szemes kukoricával fogja tudni még az alkalmas üzemméretet produkálni.

9.Mennyi idő áll rendelkezésre az üzleti terv végrehajtásának megkezdésére, miután a támogatói döntést meghozták?

A Fiatal Gazda pályázat nyerteseinek 9 hónap áll rendelkezésre az üzleti terv végrehajtásának megkezdésére a támogatói döntést követően.

10.Fiatal gazda pályázat- Mikorra kell teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket?

Az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket a Fiatal Gazda pályázat nyerteseinek a 4. gazdálkodási év végéig kell teljesíteniük.

11.Mekkora az STÉ üzemméreti követelmény a fenntartási időszak végéig?

A Fiatal gazda pályázat nyerteseinek az üzleti tervben vállalt euró STÉ üzemméreten kell gazdálkodniuk a fenntartási időszak végéig.

12.Fiatal gazda pályázat- Kinek kell vezetni a gazdaságot?

A Fiatal gazda pályázat nyerteseinek személyesen kell vezetniük a gazdaságukat.

Miben tudunk önnek segíteni?

13.Milyen rendszerességgel kell beszámolókat benyújtani?

A Fiatal gazda pályázat nyerteseinek évenként kell beszámolót benyújtaniuk.

14.Mekkora támogatást lehet elérni a pályázattal?

fiatal gazda pályázat nyertesei legalább 70.000 euró (28 millió Ft), legfeljebb 100.000 euró (40 millió Ft) összegű támogatásban részesülhetnek az alábbiak szerint:

40.000 euró (16 millió Ft) összegű átalánytámogatás, továbbá legalább 30.000 euró (12 millió Ft), legfeljebb 60.000 euró (24 millió Ft) kötelező beruházás után járó támogatás.

Támogatás típusa Minimális összeg (euró) Maximális összeg (euró) Minimális összeg (Ft) Maximális összeg (Ft)
Átalánytámogatás 40.000 40.000 16 millió 16 millió
Kötelező beruházás után 30.000 60.000 12 millió 24 millió
Összesen 70.000 100.000 28 millió 40 millió

 

Fiatal gazda pályázatok

15.Melyek a fő pályázati célkitűzések ?

 • a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása,
 • az agrár-nemzedékváltás ösztönzése, ( A „gazdaságátadás” külön pályázat lesz majd az új ciklusban.)
 • a mezőgazdaságban tapasztalható elöregedés megállítása,
 • a fiatalok vidékről történő elvándorlásának csökkentése,
 • a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

16. Hogy történik a fiatal gazda pályázat bírálata, milyen lépésekből áll a folyamata?

A fiatal gazda pályázat standard kiválasztási eljárásrend alapján kerül elbírálásra.

A bírálat fő lépései:

 • Jogosultsági kritériumok ellenőrzése.
 • A nem megfelelő pályázatok elutasítása jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt.
 • A jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatok érdemi bírálata (pontozása).
 • Szükség esetén hiánypótlás, adategyeztetés, tisztázó kérdés feltevése.
 • Támogathatósági ponthatár megállapítása.
 • A ponthatárt el nem érő pályázatok elutasítása forráshiány miatt.
 • A ponthatárt elérő pályázatok jóváhagyása.
 • Támogatói Okirat küldése a kedvezményezettek részére.

17.Milyen hossztávú kötelezettségei vannak a nyertes ifjú gazdának?

A fiatal gazda pályázat nyertesei kötelesek …

 • a támogatói döntéstől számított 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását;
 • a 4. gazdálkodási év végéig teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket;
 • legkésőbb a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét;
 • 10.000 euró STÉ üzemméreten felül  gazdálkodni a fenntartási időszak végéig;
 • a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni;
 • évenkénti beszámolót benyújtani.

Fiatal gazda pályázatok

18. Mikor jelenhetnek meg a tervezett kiírások?

A pályázatok várhatóan 2023. végén vagy 2024. első felében jelennek meg.

Korábbi cikkek a témában Az első 10 hektár vásárlása

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00