Hírek / blog

Feldolgozóipari pályázatok

Feldolgozóipari pályázatok ( kis ÉLIP) 2024 június 25-től!

Végre társadalmi vitára, kiírásra kerültek  a  feldolgozóipari pályázatok.

A feldolgozóipari pályázati kiírások két szegmensben jelentek meg: egy kisebb, legfeljebb 200 millió forintig terjedő, egyszerűsített benyújtási kritériumokkal rendelkező, és egy nagyobb, 200 millió forint feletti, de maximum 5 milliárd forintig elérhető támogatási kerettel,  ezzel is célozva a különböző méretű vállalkozásokat. Az alábbi blogban mi a kisebbik pályázat ( max. 200 millió Ft.) feltétel- rendszerét mutatjuk be.

Kis Élip 2024

Feldolgozóipari pályázatok

ALAPJOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK

 • Projekt költség nagysága: A projekt tervezett költségei nem haladhatják meg az elmúlt 2-3 év átlagos árbevételének ötszörösét. Ha igen, a projekt elutasításra kerül.
 • Vállalkozás eredményessége:
  • Egyszeres könyvvitel esetében: Ha a 3 év alatt többször volt veszteséges, vagy  3 évnél rövidebb idő alatt legalább  egyszer, a projekt elutasításra kerül.
  • Kettős könyvvitel esetében: Hasonlóak a szabályok, tehát, ha 3 év alatt többször volt veszteséges, vagy 3-nál kevesebb év alatt egyszer volt veszteséges, „nem megfelelt” minősítést kap.
 • Saját tőkéhez viszonyított beruházás (csak kettős könyvvitelnél): A projekt költsége nem lehet kevesebb, mint a saját tőke 10%-a, de nem is haladhatja meg a 150%-át. Ha mégis, úgy „nem megfelelt” értékelést kap.
 • Eladósodottság (csak kettős könyvvitelnél): A kötelezettségek nem haladhatják meg az eszközök értékének 100%-át. Ellenkező esetben, nem megfelelt minősítést kap.

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások  esetén amennyiben legalább 2 szempontnál „Nem megfelelt” minősítést ér el a pályázó, akkor a feldolgozóipari pályázatok üzleti terve értékelés nélkül, 0 ponttal elutasításra kerül!

Feldolgozóipari pályázatok

Rövid pályázati összefoglaló

 1. Pályázók :Mezőgazdasági termékek értéknövelését és piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést, valamint kapcsolódó zöld beruházást megvalósító vállalkozások.
 2. Támogatható tevékenységek
  1. Épületek, építmények építése, fejlesztése, korszerűsítése.
  2. Új gépek, eszközök és technológiák vásárlása, beleértve az ICT-t.
 3. Immateriális beruházások (szoftverek, szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek).
 4. Kérelem benyújtása: 2024. június 25-től.
 5. Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
 6. Maximális támogatási összeg: 200 millió Ft.
 7. Előleg: A támogatási összeg max. 25%-a, de legfeljebb 50 millió Ft.
 8. Projektek végrehajtási ideje: Max. 24 hónap a támogatási okirat véglegessé válásától.
 9. Megvalósítás helyszíne: Magyarország egész területe.
 10. Várható támogatott projektek száma: 800-1000.
 11. Tervezett keretösszeg: 50 milliárd Ft, melyből 45 milliárd a technológiai fejlesztésekre, és 5 milliárd a zöld beruházásokra van fordítva.

Feldolgozóipari pályázatok- Kedvezményezettek köre

 • Feldolgozóipari pályázatokMezőgazdasági termelők, akik bizonyos üzemmérettel rendelkeznek (legalább 10 000 euró STÉ), és mezőgazdasági tevékenységük adja az árbevételük legalább 40%-át.
 • Kollektív beruházások esetén több csoport is pályázhat, mint például termelői csoportok, termelői szervezetek, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek, stb. Ezek a csoportok az egyes tagok árbevételének összeadásával is megfelelhetnek a feltételeknek.
 • Gyógynövény termesztéssel kapcsolatos vállalkozások, amelyek bizonyos árbevételi feltételeket és partnerkapcsolati követelményeket teljesítenek.

Benyújtási értékelési szakaszok

 • Benyújtási időszak: A támogatási kérelmek 2024. július 24-től 2025. március 10-ig nyújthatóak be.
 • Értékelési szakaszok: A benyújtott kérelmeket négy értékelési szakaszban bírálják el:
  1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 08.
   2. értékelési szakasz: 2024. július 09. – 2024. július 22.
   3. értékelési szakasz: 2025. január 07. – 2025. január 20.
   4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 03.

Miben tudunk önnek segíteni?

Feldolgozóipari pályázatok-Célterületek

 1. célterület: Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása

A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez  kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó borászati és takarmány előállító üzemek, valamint egyéb mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás fejlesztése

  • Feldolgozóipari pályázatokÚj eszközök és gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása: Ez magában foglalja azon eszközök és gépek beszerzését, valamint új technológiai rendszerek kialakítását, amelyek közvetlenül a termelési folyamatokhoz és/vagy az élelmiszeripari termékek előállításához kapcsolódnak.
  • Minőség- és biztonság szavatolásához kapcsolódó új eszközök, laboreszközök beszerzése: Ide tartozik az alapanyagok, gyártásközi és végtermékek minőségét szavatoló új eszközök és laboreszközök beszerzése, amelyek a termelési tevékenység során fontosak a minőség és biztonság biztosításához.
  • Anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése: Ez magában foglalja azon új eszközök beszerzését, amelyek szükségesek az üzemeken belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz.
  • Áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése: A támogatás keretében élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan teherautók és furgonok beszerzésére is lehetőség van, figyelembe véve a felhívásban meghatározott felső korlátokat.
  • Épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése: A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan lehetőség van épületek és építmények építésére, kialakítására, bővítésére.
  • Energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások: Ide tartoznak azok a korszerűsítések és felújítások, amelyek nem az energetikai hatékonyság növelését célozzák, mint például üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések.

      2. célterület Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

2.1 Az energiafelhasználás csökkentésére és az energiahatékonyság fokozására irányuló tevékenységek

  • Hőtechnikai adottságok javítása és hőveszteség csökkentése:
   • Utólagos külső hőszigetelés.
   • Külső nyílászárók cseréje vagy korszerűsítése.
   • Hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése vagy létesítése.
  • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése:
   • Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek átalakítása.
   • Hőtermelők cseréje modern, nagyhatásfokú berendezésekre.
   • Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése.
   • Hulladékhő hasznosításának kiaknázása.
  • Világítási rendszerek korszerűsítése:
   • Fényforrások és világítótestek cseréje.
   • Kül- és beltéri világítási rendszerek modernizálása.
   • Energia-megtakarítást eredményező, térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások bevezetése.
  • Technológiai folyamatok, gépek és berendezések energetikai korszerűsítése:
   • Épületgépészeti fejlesztések.
   • Új, energiatakarékos technológiák bevezetése.
   • Energiatakarékos berendezések beszerzése. 

2.2 A megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó tevékenységek

 • Cél: Az élelmiszeripari, borászati, takarmányipari, és egyéb mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó üzemek gazdasági-termelési folyamatainak és az ezekhez kapcsolódó építmények energiaigényének megújuló energiaforrásokból való fedezése.
 • Megújuló energiaforrások felhasználása:
  1. Napkollektorok: Fűtési/hűtési energiaigény és használati melegvíz igény kielégítése.
  2. Biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek: Különböző típusú biomasszát felhasználó, valamint hőszivattyú technológiákat alkalmazó rendszerek telepítése.
  3. Geotermikus energia: A föld hőjének hasznosítása fűtésre és hűtésre.
  4. Biogáz termelés: Biogáz előállítása és felhasználása energiaforrásként.
  5. Napelemes rendszer: Villamos energia igény kielégítése napelemek által, beleértve az energiatároló berendezéseket is.
  6. Szélenergia: Szélerőművek alkalmazása villamos energia előállítására.
 • Alkalmazás: A megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák és berendezések  is alkalmazhatók az energiahatékonysági korszerűsítés során, az épületek és technológiai berendezések hő- és villamosenergia-ellátására. Ezek önálló beruházási elemek is lehetnek.
 • Kapacitás korlátozás: A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezések, technológiák, létesítmények termelési kapacitásának nem szabad meghaladnia az adott fogyasztási hely villamos energiaigényét, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergiaigényét. Az előállított energiamennyiség nem lépheti túl a mezőgazdasági üzem átlagos éves üzemanyag- vagy energiafogyasztását.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

Feldolgozóipari pályázatokMaximális támogatási összeg: Az igényelhető támogatás maximális összege 200 millió forint.

 • Támogatás mértéke a különböző célterületeken:
 • célterület (Általános támogatás): Az elszámolható költségek 50%-át kitevő alaptámogatás.
 • célterület A) pont (Energiahatékonyság javítás): Az elszámolható költségek 50%-át kitevő alaptámogatás.
 • célterület B) pont (Megújuló energia hasznosítás): Az elszámolható költségek 70%-át kitevő alaptámogatás.

Általános költségek

 • Maximális mérték az összes nettó elszámolható költségre vetítve: 5%
  • Tájékoztatás, nyilvánosság: Max mérték: 0,5%, legfeljebb nettó 150 000 Ft
  • Műszaki ellenőri szolgáltatás (FIDIC mérnök költségeit nem tartalmazva): Max mérték: 1%
  • Könyvvizsgálat: Max mérték: 0,5%
  • Projektmenedzsment: Max mérték: 2,5%
  • Ingatlan vásárlás: Max mérték az összes nettó elszámolható költségre vetítve: 2%
  • Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.):Max mérték az összes nettó elszámolható költségre vetítve: 2%
  • Élelmiszeripari/borászati, illetve egyéb feldolgozó tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű (N kategória):Maximális támogatási összeg: nettó 55 millió Ft

A támogatási kérelmek kiválasztására és elbírálására vonatkozó eljárásrend

 • Egyszerűsített kiválasztási eljárás: A felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárás alapján kerülnek elbírálásra, amely a KAP Vhr. szabályozása alapján történik.
 • Döntés-előkészítő Bizottság: A támogatási kérelmekről történő döntés előkészítésére a Döntés-előkészítő Bizottság összehívása nem szükséges. Az IH (Irányító Hatóság) vezetője végzi az elbírálást szakaszosan.

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00