Hírek / blog

Borászati gépbeszerzés pályázat

Borászati gépbeszerzés pályázat 2023 február 15-ig!

Már csak 2023 . február 15-ig,  lehet borászati gépbeszerzés pályázat-ra támogatási igényt benyújtani a Mezőgazdasági Garancia Alap támogatásával.

Pályázati alapjogosultsági követelmények-Borászati gépbeszerzés pályázat

Kik pályázhatnak?

Borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező őstermelő, KKV és nagyvállalat is pályázhat erre a kiírásra, amennyiben megfelelnek az alábbi követelményeknek:

  • korábban a Vidékfejlesztési Program keretében még nem pályázott a támogatási kérelemben megjelölt borászati gépre, technológiai berendezésre
  • a kérelem benyújtásakor rendelkezik érvényes működési engedéllyel
  • adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel rendelkezik (kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével)
  • 2023. február 15-től számított 3 évre visszamenően tevékenységét nem függesztette fel, vagy az üzemét nem zárta be véglegesen.

Milyen tevékenységek beszerzésére nyújtható be a kérelem?

 • Borászati gépbeszerzés keretében 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett gép vagy technológiai berendezés beszerzése támogatható.
 • Első üzembe helyezésű, új borászati gép és/vagy technológiai rendszer kialakítása.
 • Olyan hardver- és szoftverbeszerzés, amely az adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt, vállalatirányítási rendszert támogatja.
 • Üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz szükséges új üzem behelyezésű borászati gép beszerzése.
 • Napelem- vagy napkollektor rendszer beszerzése és üzembe helyezése.

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

Támogatás intenzitása

A támogatás, max. 100 M Ft. intenzitása függ a pályázó borászati üzemének méretétől, valamint a pályázó üzemének helyszínétől. Eszerint a támogatás mértéke:

 1. Őstermelő és kisvállalkozások esetében
  – a kérelemben feltüntetett gépek nettó vételárának 50%-a
  – Budapest környéki borászati üzemek esetében ez 40%
 2. Nagyvállalatok esetében
  – a kérelemben feltüntetett gépek nettó vételárának 25%-a
  – Budapest környéki borászati üzemek esetében ez 20%

A borászati gépbeszerzés pályázat keretösszege a 2021-2023-as ciklusban 30 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Borászati gépbeszerzés pályázat-Pályázati kérelem csatolandók

– A beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki leírások;

– A kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem – a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő – erjesztő- és tárolókapacitásáról;

– A hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;

– a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;

– gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát;

– őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;

– a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot;

– három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos vagy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező, funkcionális egyező meghatározott adattartalmú  árajánlatot;

– a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását;

– az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentumok esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;

– a támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását;

– a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet,  amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik;

– a kérelmező nyilatkozata szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

pályázatok beadási ideje: 2023. január 15 – február 15. A támogatói döntés 2023. május 31-ig várható.

Borászati technológia pályázat

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00