Hírek / blog

öntözési közösségek pályázat

Az öntözési közösségek támogatása

2021. január 29.-én jelent meg a 2021-2027 közötti EU költségvetési ciklus idejére vonatkozó, a magyar agrárgazdaság fejlesztését és modernizálását szolgáló első pályázati felhívás. Az Agrárminisztérium közzé tette, „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” témájú, VP5-16.5.2-21 kódszámú pályázatát.

Az öntözési közösségek  meghirdetett pályázat célja

Öntözési közösségek A globális klímaváltozás okozta időjárási változások egyik látványos következménye az éves csapadék volumenének és eloszlásának kiszámíthatatlansága. A heves esőzések és az aszályos időszakok váltakozása nehéz helyzet elé állítja a gazdálkodókat. Erre a kihívásra az öntözéses mezőgazdasági termelés jelent kiutat. A pályázat támogatni kívánja a gazdák együttműködését; az öntözéshez nélkülözhetetlen infrastruktúra együttes kiépítését és annak közös működtetését. A kiíró célul tűzte ki az öntözéses kultúra szakmai színvonalának fejlesztését, az öntözött területek arányának növelését, nem utolsó sorban a hatékony vízfelhasználás elősegítését.

Az elnyert támogatás a meglévő öntözőberendezések üzemeltetésére, fenntartására és új berendezések létesítésére használható fel.

Kiindulási -, műszaki szakmai feltételek a támogatást igénylőnek:

  • Elismert  öntözési közösségként  kell működni
  • A támogatási és a fenntartási időszak alatt az  elismerés feltételrendszerét követnie kell
  • Projekttervet kell készíteni a pályázat benyújtásakor
  • A szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár,
    zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését kell vállalni
  • Meglévő öntözési projekt  ill. új projekt esetén a jelen Felhívás alapján végrehajtott projekt fizikai befejezésétől számított 5 éven át az öntözési tevékenységet fenn kell tartani

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

A pályázat finanszírozása, keretösszege és ütemezése

A támogatás forrása az EMVA /Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap/ és a magyar költségvetés, keretösszege 2,3 milliárd forint. A pályázat keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. A kiíró Irányító Hatóság előzetesen 30 projekt támogatásával számol, egy projektre maximum 250 000 eurónak megfelelő forintösszeg folyósítható.

Erre a felhívásra csak  az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség nyújthat be pályázatot, amely:
– legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személyként- vagy
– termelői csoport-ként  működik.

Az öntözési közösségnek vállalnia kell az  új tevékenység, új projekt megvalósítását továbbá a támogatási kérelemhez projekttervet is be kell benyújtania.

A kérelmek beadására 2021. március 8. és 2021. november 22. között, kéthetes periódusokban, 5 szakaszban van lehetőség. Nevezetesen: 2021. március 8. – 2021. március 22., 2021. május 10. – 2021. május 24., 2021. július 12. – 2021. július 26., 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27. és 2021. november 8. – 2021. november 22.

Az öntözési közösségek pályázat benyújtása

A pályázatokat és az ahhoz kötelezően csatolandó dokumentumokat a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani elektronikus formában. A felhívás részletesen szabályozza az utólagos hiánypótlás lehetőségét.

A tervezett társadalmi vitára kerülő anyagok a következő honlapon lesznek elérhetőek 2024 tavaszától: KAP pályázatok

Az öntözési közösségek benyújtott pályázatok értékelése

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend szerint szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. A kiírás részletesen – táblázatba foglalva – megadja az egyes értékelési szempontokhoz rendelt pontszámokat. Az értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont érhető el. A kiírás értelmében nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek összes pontszáma nem éri el a minimális 40 pontot.

A felhívás külön fejezetben adja meg a projekt keretében elszámolható költségeket.

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00