Hírek / blog

állattartó-telepek-járványvédelmi pályázat

Állattartó telepek járványvédelme-Pályázat

2021 április 26-tól pályázhatnak a baromfi- és sertéstartó gazdaságok telepeik járványvédelmi fejlesztésére, korszerűsítésére. Az új kiírás, az elmúlt évben, 2020. március 27-én megjelent  állattartó telepek járványvédelme – jelenleg felfüggesztett – felhívás folytatása lesz. A pályázat kedvező feltételei miatt komoly érdeklődés várható az idén is.

Állattartó telepek járványvédelme – pályázat háttere

Állattartó telepek járványvédelmeAz állattartó telepek járványvédelme kulcsfontosságú téma a mezőgazdaság és az állattenyésztés területén, mivel közvetlenül befolyásolja az állatok egészségét, a mezőgazdasági termelékenységet, és végül, de nem utolsósorban az emberi egészséget is. A megfelelő járványvédelmi intézkedések hiánya vagy elégtelensége komoly gazdasági veszteségekhez, az állomány pusztulásához, és súlyos esetben emberre is átterjedő betegségek (zoonózisok) megjelenéséhez vezethet.

Az állattartó telepek járványvédelme elsődleges célja, hogy megelőzze a fertőző betegségek terjedését az állattartó telepeken belül és azok között. Ez magában foglalja a különböző biológiai, kémiai és fizikai védelmi mechanizmusok alkalmazását, például a rendszeres fertőtlenítést, az állatállomány egészségi állapotának folyamatos monitorozását, valamint az újonnan érkező állatok karanténba helyezését.

Ezen túlmenően, az állattartó telepek járványvédelme fontos a kereskedelmi korlátozások és exporttilalmak elkerülése érdekében is. A járványok kitörése gyakran vezet állat-egészségügyi korlátozások bevezetéséhez, ami jelentős hatással lehet a nemzetközi kereskedelemre és a gazdasági jólétre. A megfelelő járványvédelmi intézkedésekkel ezek a kockázatok minimalizálhatók, így az állattartó telepek képesek maradnak a biztonságos és fenntartható termelés fenntartására.

Végezetül, az állattartó telepek járványvédelme alapvetően hozzájárul az emberi egészség védelméhez is, mivel számos állati eredetű betegség képes az emberre is átterjedni. A megelőzés és a korai felismerés révén csökkenthető az ilyen zoonózisok kialakulásának és terjedésének kockázata, amely nemcsak az állattenyésztők, hanem a szélesebb közösség egészségét is védi.

Összességében az „állattartó telepek járványvédelme” elengedhetetlen az állategészségügyi kockázatok kezelésére, a gazdasági stabilitás biztosítására és az emberi egészség védelmére. Ezért fontos, hogy a telepek üzemeltetői folyamatosan tájékozódjanak a legjobb járványvédelmi gyakorlatokról, és azokat konzekvensen alkalmazzák.

A baromfitartók számára a madárinfluenza, míg a sertéstenyésztőknek afrikai sertéspestis terjedése komoly gondot jelentett. A betegség elmúlt években történő felbukkanása és terjedése szükségessé teszi a meglévő telepek állategészségi és védelmi technológiájának lényeges fejlesztését. A beruházások a gazdaságok többségének finanszírozási gondot jelenthet. Az agrártárca által kidolgozott Vidékfejlesztési Program elemeként 2020-ban meghirdették a „Baromfi és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című kiírást. A pályázat keretében az állattartó telepeknek lehetőségük nyílt építési projektek megvalósítására és eszközök, berendezések továbbá gépek beszerzésére egyaránt. A minisztérium, a nagy érdeklődésre való tekintettel, az előirányzott 2 milliárd forintos keretet a duplájára, 4 milliárd forintra emelte. A pályázható összeg fele-fele arányban oszlik meg a baromfitartó és a sertéstartó gazdaságok között.

⇒ Miben tudunk önnek segíteni?

A 2020-as  felfüggesztett  Járványvédelmi Pályázat fontosabb elemei

Állattartó telepek járványvédelmeA pályázat feltételeinek megfelelő projekteket maximum 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítették.  A támogatás KMR-ben 40% , nem KMR-ben 50% és  a  Fiatal Gazdáknak 60 % -os intenzítást jelent. A pályázatot kiíró hatóság 200–250 projekt támogatásával számolt. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 24 hónap állt a gazdaságok rendelkezésre. A támogatott projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása, a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 24. hónap utolsó napja. A támogatásra mezőgazdasági termelők egyedi és kollektív beruházók számára egyaránt lehetőség nyílik. A felfüggesztett felhívás 2020. április 27-től negyedévente, legkésőbb 2022. április 26-áig jelölt meg beadási határidőket. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, a kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított űrlapon, ügyfélkapun keresztül nyújtható be.

A „Felhívás” részleteiben tartalmazta az elbírálási, értékelési szempontokat, az adható maximális pontszámokkal együtt. A nyújtott támogatás „vissza nem térítendő támogatásnak” minősül és 50% erejéig lehetőséget adott előleg felvételére is. A pályázat keretében elszámolható költségek jellemzően építésre , eszközbeszerzésre, és általános projektfinanszírozásra fókuszáltak.  A projekt keretében működési költségek – bérköltségek, tenyészállatok és forgóeszközök vásárlása stb. – egyáltalán nem számolhatóak el.  A pályázat pozitív elbírálását segíti, ha a páláyzó ökológiai gazdálkodást folytat, TÉSZ  tag, megújuló energiaforrást alkalmaz, és környezetbarát higinéai megoldásokat épít be a fejlesztése során, stb.

A 2021 évi „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” címen megújított pályázat további részleteiről, valamint a változásokról informáljuk az  – Annex Pályázati iroda híreit – követő Tisztelt Olvasóinkat.

Forrás: Kormány.hu – Állattartó telepek járványvédelmi korszerűsítése pályázat

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail:
 annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00