Hírek / blog

állattartó telep pályázatok 2022

A tavasz hírnökei- állattartó telep pályázatok 2022

A Vidékfejlesztési programban, 2022 februárjában, ill. márciusában újra nyitnak a közkedvelt állattartó telep pályázatok  létrehozását-, és fejlesztését támogató uniós pályázati kiírások.

Állattartó telep pályázatok 2022 – rövid összefoglaló

A Vidékfejlesztési Program keretében az Állattartó telep pályázatok 2022  pályázati felívás a tervek szerint februárban újranyílik, így lehetőség lesz arra, hogy az állattartók nagyobb léptékű beruházásaikat megvalósítsák.

Az újranyitott pályázatok célja: Az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is. Az állattartó gazdaságokban kiemelt cél az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása, és a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

Beadási határidők:

 1. szakasz: 2022.február 28. -2022.március 16.
 2. szakasz: 2022. március 17.-2022.március 31.

Támogatás intenzitása: 40-60%

Támogatás alsó értékhatára célterületenként:

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése: 100 millió Ft.
 2. Sertéstartó telepek korszerűsítése: 100 millió Ft.
 3. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: 50 millió Ft.
 4. Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése: 5 millió Ft.
 5. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:  5 millió Ft.

Támogatás felső értékhatára:

Célterülettől függetlenül 2 milliárd Ft.

Miben tudunk önnek segíteni?

Állattartó telep pályázatok 2022 – részletesebb összefoglaló

Az  újranyitást a 2020 őszén megjelent kiírás óriási sikere indokolja. Akkor, a 360 milliárd Ft keretösszegű felhívás kapcsán közel 473 milliárd Ft összegre nyújtottak be támogatási igényt a kérelmezők.

A felhívás a már megismert feltételrendszer mellett lesz továbbra is elérhető, a támogatási intenzitás főszabályként 50%-os, a támogatás összegére vonatkozó feltételek pedig változatlanok: az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege célterületenként eltérően 5 és 100 millió Ft között változik, maximum 2 milliárd Ft lehet.

Baromfitartók, sertéstartók, szarvasmarhatartók, juhtartók, kecsketartók, lótartók, nyúltartók, méhészek és még több más gazdasági haszonállattal foglalkozó állattartó számára nyílik ismét lehetőség támogatott módon új állattartó telepek létrehozására, meglévőek korszerűsítésére, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére.A felhívás keretében azon támogatást igénylők is pályázhatnak, akik a jelen felhívás keretében már részesültek támogatásban, akár ugyanazon megvalósítási helyre is.

A fókuszterületi támogatási keret megoszlása

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 260 Mrd Ft.

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 177 Mrd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. – Keretösszege: 52 Mrd Ft.

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. – Keretösszege: 31 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 500 – 600 db.

Állattartó telep pályázatok 2022  keretében megvalósítandó tevékenységek célterületenként

      1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése: ( támogatás alsó értékhatára: 100               millió Ft. )

 • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése)
 1. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése: ( támogatás alsó értékhatára: 100 millió Ft. )

 • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása,,etetés és itatás technológiájának kialakítása)
 • b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása)
 1. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:( támogatás alsó értékhatára: 50 millió Ft. )

 • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)
 • b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése)
 1. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése: ( támogatás alsó értékhatára: 5 millió Ft. )

 • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása)
 1. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: ( támogatás alsó értékhatára: 5 millió Ft. )  A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

 • a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
 • b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása)

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása és az Állattartó telep 2022 pályázat összefüggései

Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)
 • A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.
 • A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetne

Az Annex Pályázati Iroda  hosszú évek óta együttműködik  megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása vonatkozásában a Solar-Rendszerépítő Kft.-vel.  A Solar Rendszerépítő Kft.  jellemzően a tetőre ill. földre telepíthető  rendszerek teljes-körű  kivitelezését, felmérését, tervezését vállalja komplexen, az engedélyezésen keresztül az üzembe helyezésig. http://www.napelemveszprem.hu/

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

 • A megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • A megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft

Állattartó telep pályázatok 2022 beadási határidők:

 1. szakasz: 2022.február 28. -2022.március 16.
 2. szakasz: 2022. március 17.-2022.március 31.

Állattartó telep pályázatok 2022 – értékelési szempontok

Az Annex Pályázati Iroda az alábbi rövid pályázati összefoglalón túl, készített egy javaslatot arra, hogy az alapjogosultsági kritériumok mellett milyen meghatározó értékelési szempontrendszert érdemes minden pályázónak figyelemmel kísérnie

Mire figyeljünk a pontozásnál?

Természetesen csak törekedni tudunk arra, hogy a 100 pontos határhoz minél szorosabban közelítsünk, elérni egy az egyben ugyanakkor  szinte lehetetlen küldetés, hiszen bizonyos értékelési szempontok teljesen függetlenek attól, hogy pl. milyen az éves beszámolónk, ill. hogy tervezünk-e a pályázatban megújuló fejlesztést vagy sem. Ilyen kategória például, a térségi szempontok szerinti besorolás, ami a projekt megvalósítási helyével összefüggő települési lista alapján ad egy objektív pontszámot.

Mindezek ellenére jól körülhatárolhatóak azok az értékelési szempontok, amelyek alapján tervezhető egy egy pályázat összpontszámának a bázisa. Az energiahatékonyság fejlesztésére és a környezetvédelmi szempontokra bizonyos feltételek teljesítésével 15-15 pont adható. Az előző évek gazdálkodását is preferálják a pontozásnál, ld. kockázatosság, vagy eredményesség 10-10 pont. Mivel állattenyésztéssel összefüggő pályázatról beszélünk, nagyon fontos szempont még, hogy mekkora az állattenyésztésből származó üzemméret, és mióta foglalkozik a szakmával a pályázó (10-10 pont). A fentiek részletesen elolvashatók egy korábbi blog bejegyzésünkben.

Állattartó telep pályázatok értékelési szempontok

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

“A tavasz hírnökei- állattartó telep pályázatok 2022” bejegyzéshez 1 hozzászólás

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00