Hírek / blog

15000 eurós pályázat

15 ezer eurós pályázat- mezőgazdasági kistermelőknek

2022. november 30-án  zárul le, az a 15 ezer eurós pályázat-mezőgazdasági  kistermelőknek, ami gyakorlatilag 100% -ban nyújt vissza nem térítendő fedezetet  gazdaságuk optimalizálásra,  ezzel is segítve a jövedelemszerzést, és a több lábon állást.

15 ezer eurós pályázat – kik, mire , milyen feltételekkel vehetik igénybe?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 15.000 euró megfelelő forintnyi összeg.

A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített árfolyamon kerül kifizetésre. Tekintettel a pályázati bírálat időigényére, ez az összeg valószínűsíthetően a 2023-as árfolyamon kalkulálható.

A felhívás indokoltsága és célja:

Jelen felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.

A támogatás mértéke, összege:

  • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
  • Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A pályázóknak a fejlesztés megvalósítására 60 hónap áll rendelkezésre. A kiírásban meghatározott mintegy 5,3 millió forintos vissza nem térítendő támogatás kiutalása két részletben történik. Az összeg 75%-át a támogató okirat keltét követően utalják át a pályázónak. A fennmaradó további 25%-ot a projektben vállalt célok megvalósítását követően folyósítják. A záró kifizetéshez külön kérelem benyújtására lesz szükség.

Benyújtási határidő

Ennek a közkedvelt pályázatnak sajnos ez a hetedik, záró benyújtási szakasza ami 2022. november 17. –től kezdődik, és  2022. november 30.-ig tart.

 

Miben tudunk önnek segíteni?

 

Támogatást igénylők köre:

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • őstermelők és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
  • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadó.

Összességében tehát az a mezőgazdasági termelő nyújthat be pályázatot,  aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el  2021-ben, ( 1.091.670 Ft és 2.183.340 Ft közötti bevétellel lehet kalkulálni)  Ez származhatott mezőgazdasági termelésből vagy/és mezőgazdasági termékek feldolgozásából.

15 ezer eurós pályázat- mezőgazdasági kistermelőknek-Területi korlátozás

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg!
Vidéki térségnek minősül az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
  • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések

A 15 ezer eurós pályázat-on csak azok a vállalkozók indulhatnak, akik a felhívás 3-as számú melléklete szerinti  településeken kívánják tevékenységüket megvalósítani.

 

Amennyiben cikkünk felkeltette szíves érdeklődését, keressen bizalommal, forduljon irodánkhoz:
E-mail: annex@annexpalyazat.hu | Mobil: +36-20-9312-336

AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI PÁLYÁZATI INFÓK

Szerezzen tudomást a pályázati lehetőségekről, az elsők között!
100% értékes információ, 0% spam.

Annex Pályázati Iroda

Ügyfélszolgálati idő

Hétfő: 09:00-17:00
Kedd: 09:00-17:00
Szerda: 09:00-17:00
Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-17:00